Skip to main content

​Pressvisning: Unika bilder av 1600-talets Sverige i ny utställning och databas, måndag 23 maj kl. 13.00

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 13:22 CEST

Suecia antiqua et hodierna, med bilder från 1600-talets Sverige, är ett av de viktigaste bokverk som getts ut i landet. Nu lanserar KB en databas där de drygt 1300 bilderna är fritt tillgängliga och nedladdningsbara. Samtidigt invigs en utställning om ”Suecian”. Välkomna på pressvisning av både utställning och databas måndagen den 23 maj!

Erik Dahlbergh (1625–1703) var en krigare med konstnärliga intressen: Han ville att Sveriges kulturella status skulle vara lika stark som dess militära makt under 1600-talet. Därför tog han sig an uppgiften att i ord och bild berätta om stora svenska sevärdheter. Under ämbetsresor och på ledig tid reste han landet runt och tecknade av både nya byggnadsverk och historiska minnesmärken.

Resultatet blev Suecia antiqua et hodierna (”Det forna och nuvarande Sverige”). Verket består av 353 gravyrer med 469 motiv av olika slag: herresäten, trädgårdar, städer, fornlämningar, kyrkor, landskapsvapen, kartor och porträtt. Under arbetet producerades hundratals unika teckningar som kompletterar gravyrerna.

Från och med den 24 maj finns alla gravyrer och teckningar som relaterar till ”Suecian” fritt tillgängliga i en databas via KB:s webbplats. Gravyrverket digitaliserades redan 2002–2004, men den nya databasen är mer användarvänlig och innehåller fyra gånger så många bilder som den tidigare tjänsten. Den nya databasen innehåller även de tecknade förlagorna till gravyrerna.

Måndagen den 23 maj kl. 13.00 håller KB en pressvisning av databasen och utställningen Bortom bergen bor ock folk – ett titthål in i 1600-talets Sverige. Under visningen berättar Anders Blomgren, systembibliotekarie, Jonas Nordin, historiker, och Anne Scherman, projektledare, om materialet och om digitaliseringen av Suecian.

Pressvisningen äger rum i Kungliga biblioteket, Humlegården i Stockholm. Utställningen pågår fram till januari 2017, men delar av originalmaterialet visas bara under en begränsad tid.

Varmt välkomna!

Utställningens namn kommer från Erik Dahlberghs målsättning med Suecian – att visa att Sverige var ett kulturland. När han inledde Sueciaarbetet 1661 hånades de okultiverade svenskarna på kontinenten för sina enkla vanor och brist på bildning.


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.