Skip to main content

Taggar

 • Presskontakt
 • Redaktör
 • qumans.tenhrgnjberfd@kmhis.sule
 • 08-16 17 26
 • 070173 15 63

 • tf chef för Samverkansavdelningen
 • peder.hofmann@kmh.se
 • 070-755 14 83
 • 08-16 18 55
Peder Hofmann vikarierar som chef för Kungl. Musikhögskolans samverkansavdelning under Marie Hallings föräldraledighet.

 • Presskontakt
 • Samverkansledare
 • Chef för Samverkansavdelningen
 • marie.halling@kmh.se
 • 08-16 15 94