Skip to main content

Kungl. Musikhögskolan får genomgående höga betyg i UKÄ:s utvärdering

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 09:12 CEST

Kungl. Musikhögskolan (KMH) får omdömet "Hög kvalitet" på kandidatnivå och "Mycket hög kvalitet" på masternivå i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering av landets konstnärliga utbildningar.

– Vi är oerhört glada över de här goda betygen. Det är en bekräftelse på vad vi ser som ett förtroende från UKÄ och bedömargruppen, säger Cecilia Rydinger Alin, rektor för KMH.

– Vi har alltid haft god anledning att vara stolta över den höga kvaliteten på våra utbildningar, och den fantastiska konstnärliga och pedagogiska kompetens som vår lärarkår och våra studenter representerar.

– Det har ju också bekräftats genom alla de uppdrag, utmärkelser och tävlingsresultat som våra nuvarande och tidigare studenter får. Det stora flertalet av våra tidigare studenter är också på ett eller annat sätt yrkesverksamma inom musik och är alltså attraktiva på arbetsmarknaden.

– Resan från en konservatorietradition till en modern högskolemiljö är inte självklar. Det gäller att – utöver ett musicerande på hög nivå – också kunna reflektera, dokumentera och forska inom de konstnärliga processerna på ett sätt som också är relevant i ett akademiskt sammanhang.

– Det är därför mycket glädjande att vår konstnärliga masterutbildning får högsta betyg. Det betyder att vi har en stabil och bra plattform för en fortsatt diskussion kring och utveckling av vår konstnärliga forskning. På kandidatnivån återstår en del viktigt arbete, men vi ser att vi har goda förutsättningar att höja även den till mycket hög kvalitet.

– Det här är en resa vi bara har påbörjat, och resultatet av kvalitetsutvärderingen visar att vi verkligen är på rätt väg. KMH:s nya campus, som står klart sommaren 2016, kommer dessutom att fungera både som en kraftsamlande inre miljö och som en yttre manifestation av det arbetet, avslutar Cecilia Rydinger Alin.

Kontakt och mera info:

Cecilia Rydinger Alin, rektor
rektor@kmh.se, 08-16 17 00

Staffan Scheja, prorektor
staffan.scheja@kmh.se, 0708-41 41 16

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. 

KMH utbildar cirka 900 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. 

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. 

KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera