Skip to main content

Kungliga Operan och MED-EL inleder samarbete med hörseln i fokus

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 12:01 CET

MED-EL, världens ledande företag inom hörselimplantat, inleder ett spännande sponsorsamarbete med Kungliga Operan i Stockholm. Med hörseln i fokus vill MED-EL och Kungliga Operan tillsammans arbeta för att ge fler möjlighet till unika ljud-  och musikupplevelser.

Nedsatt hörsel är idag en av våra växande folksjukdomar och uppskattningsvis 1,3 miljoner svenskar (18 procent) lever med hörselnedsättning. Hörselproblem kan leda till ett socialt utanförskap och år 2020 förväntas över 2 miljoner av befolkningen lida av hörselnedsättning.  Samarbetet är en långsiktig satsning för att göra kulturella upplevelser tillgängliga för alla, även de med hörselnedsättning.

– Vi vill uppmärksamma hörselns viktiga betydelse för individens sociala roll i samhället och visa på hur hörselimplantat kan förändra och ge ett rikare liv, säger Björn Möllerström, vd Möllerström Medical representant för MED-EL i Skandinavien.

– Vi lever i ett kommunikationssamhälle, där god hörsel är viktigare än någonsin. Samarbetet och satsningen tillsammans med Kungliga Operan möjliggör ett rikare liv för många, något vi är stolta över att kunna vara med och erbjuda. Det visar också hur hörselimplantat öppnar upp möjligheterna för kulturella upplevelser, säger Ingeborg Hochmair, vd och grundare av MED-EL, samt Lasker Awards pristagare 2013.

– Vi välkomnar MED-EL som partner till Kungliga Operan och är mycket glada och stolta över
denna satsning. Vi känner stort ansvar för att hitta möjligheter för personer med hörselnedsättning att kunna njuta och ta del av opera och musik. Hörselproblem är också en angelägen personalfråga bland våra orkestermedlemmar och Kungliga Operan ser mycket positivt på samarbetet, säger Birgitta Svendén, vd och operachef på Kungliga Operan.

För mer information, vänligen kontakta:
Malou Rönnmark, presskontakt MED-EL
Tfn: 0707-94 42 64, e-post: malou.ronnmark@prat.se

Torbjörn Eriksson, press- och informationschef Kungliga Operan
Tfn: 070 - 634 43 53, e-post:
torbjorn.eriksson@operan.se

Om MED-EL
Innsbruckbaserade MED-EL Medical Electronics är en världsledande leverantör av hörselimplantat. Familjeföretaget är en pionjär inom industrin. De båda österrikiska forskarna Ingeborg och Erwin Hochmair utvecklade världens första mikroelektroniska cochleaimplantat med flera kanaler 1977. Cochleaimplantatet var och förblir den första ersättningen för ett mänskligt sinne, hörselsinnet. År 1990 lade de grunden för företagets framgångsrika utveckling, när de anställde sin första personal. Idag sysselsätter företaget fler än 1500 personer över hela världen.

MED-EL
har världens största utbud av implantatlösningar för olika grader av hörselnedsättning: cochlea- och mellanöreimplantat, EAS (kombinerad elektroakustisk stimulering) implantatsystem och hjärnstamsimplantat samt världens första aktiva benledningsimplantat. Människor i ca 100 länder kan i dag höra tack vare produkter från MED-EL. www.mollerstrommedical.com

Om Kungliga Operan
Kungliga Operan AB (Operan) är ett av staten helägt aktiebolag. Tre konstnärliga verksamheter finns på Operan – opera, balett och barn- och ungdomsverksamheten Unga på Operan. Kungliga hovkapellet, som är Operans orkester, är en av världens äldsta orkestrar med anor tillbaka till 1526. På Operan arbetar ca 550 tillsvidareanställda med tekniska avdelningen som den till storleken största
(ca 200 personer). Operans föreställningar och övriga aktiviteter hade 2012 sammanlagt 290.000 besökare. Operans statliga anslag uppgick år 2012 till 423 milj kr.

Kungliga Operan är en i Norden ledande institution inom opera och balett och står som nationalscen på högsta nivå vad gäller utveckling, förnyelse, konstnärlig kvalitet samt hantverksskicklighet i ateljéer och verkstäder.

Foto: Kungliga Operan
Björn Möllerström, vd på Möllerström Medical som är MED-EL:s representant i Skandinavien, och Birgitta Svendén, vd och operachef på Kungliga Operan.


 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera