Skip to main content

Stipendiater Stiftelsen KTS

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 13:05 CET

Stiftelsen Kungliga Teaterns fondförvaltning har delat ut stipendier enligt följande:

Joel Berglunds stipendiefond

Stipendiet är det enda stipendium i Stiftelsens KTS fondförvaltning som man kan söka.

Ur stadgarna:

Till provsjungning kallas sångstuderande som har påtagliga förutsättningar att med framgång ägna sig åt sången som yrke - företrädesvis inom operafacket.
Sökande skall vid provsjungningstillfället ej ha uppnått 28 år. Enligt testators önskan gärna under 25 år.

Efter provsjungning i november 2006 med 50 sökande har en jury utsett följande stipendiater:

Ida Falk Winland (24 år) och Calle Lindén (21 år) 40.000:- vardera

Stipendiet kommer att utdelas i anslutning till testators dödsdag 21 januari.

Jussi Björlings minnesfond


Harald Henrysson 15.000:- Stipendiet utdelades den 17 april 2006 i Stora Tuna Kyrka

Harald Henrysson är chef för Jussi Björlingmuséet i Borlänge.

Ur stadgarna:

Stipendiet går vart tredje år till någon inom sången och musiken verksam person som tillika är bosatt i Dalarna eller har nära anknytning till Dalarna.

Nedanstående stipendier utdelade på lunchbuffén i samband med Stiftelsen KTS årsmöte 22 okt. 2006:


Set Svanholms minnesfond

Lars Cleveman 25.000:

Ur stadgarna:

Stipendiet utdelas till förtjänta sångare, som gjort uppmärksammade uppgifter på Kungliga Teatern (nuv. Kungl. Operan), främst inom de tyngre rollfacken.


Einar Larsons stipendiefond

Rolf Cederlöf 15.000:-

Ur stadgarna:

Stipendiet är i första hand avsett att premiera äldre operasångare, som gjort Stiftelsen KTS tjänster.


Helga Görlins minnesfond

Hilde Leidland 15.000:-

Ur stadgarna:

Stipendier skall i första hand tilldelas dem som är engagerade vid Kungliga Teatern AB eller har nära anknytning till nämnda teater.

Hugo och Mafalda Hasslos stipendiefond

Ola Eliasson 15.000:-

Ur stadgarna:

Stipendiefondens ändamål är, att medelst utgivande av stipendier till unga begåvade sångare/sångerskor stödja deras studier, utbildning och fortbildning.


Uno Stjernqvists minnesfond

Stipendiet delades ut f.f.g.

Niklas Björling Rygert 25.000:-

Ur stiftelseförordnandet:

Fonden skall utge ett eller flera stipendier till sångstuderande med inriktning på opera, främst tenorer.


Torbjörn Eriksson, presschef

Kungliga Operan

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy