Skip to main content

Stipendiater Stiftelsen KTS

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 13:05 CET

Stiftelsen Kungliga Teaterns fondförvaltning har delat ut stipendier enligt följande:

Joel Berglunds stipendiefond

Stipendiet är det enda stipendium i Stiftelsens KTS fondförvaltning som man kan söka.

Ur stadgarna:

Till provsjungning kallas sångstuderande som har påtagliga förutsättningar att med framgång ägna sig åt sången som yrke - företrädesvis inom operafacket.
Sökande skall vid provsjungningstillfället ej ha uppnått 28 år. Enligt testators önskan gärna under 25 år.

Efter provsjungning i november 2006 med 50 sökande har en jury utsett följande stipendiater:

Ida Falk Winland (24 år) och Calle Lindén (21 år) 40.000:- vardera

Stipendiet kommer att utdelas i anslutning till testators dödsdag 21 januari.

Jussi Björlings minnesfond


Harald Henrysson 15.000:- Stipendiet utdelades den 17 april 2006 i Stora Tuna Kyrka

Harald Henrysson är chef för Jussi Björlingmuséet i Borlänge.

Ur stadgarna:

Stipendiet går vart tredje år till någon inom sången och musiken verksam person som tillika är bosatt i Dalarna eller har nära anknytning till Dalarna.

Nedanstående stipendier utdelade på lunchbuffén i samband med Stiftelsen KTS årsmöte 22 okt. 2006:


Set Svanholms minnesfond

Lars Cleveman 25.000:

Ur stadgarna:

Stipendiet utdelas till förtjänta sångare, som gjort uppmärksammade uppgifter på Kungliga Teatern (nuv. Kungl. Operan), främst inom de tyngre rollfacken.


Einar Larsons stipendiefond

Rolf Cederlöf 15.000:-

Ur stadgarna:

Stipendiet är i första hand avsett att premiera äldre operasångare, som gjort Stiftelsen KTS tjänster.


Helga Görlins minnesfond

Hilde Leidland 15.000:-

Ur stadgarna:

Stipendier skall i första hand tilldelas dem som är engagerade vid Kungliga Teatern AB eller har nära anknytning till nämnda teater.

Hugo och Mafalda Hasslos stipendiefond

Ola Eliasson 15.000:-

Ur stadgarna:

Stipendiefondens ändamål är, att medelst utgivande av stipendier till unga begåvade sångare/sångerskor stödja deras studier, utbildning och fortbildning.


Uno Stjernqvists minnesfond

Stipendiet delades ut f.f.g.

Niklas Björling Rygert 25.000:-

Ur stiftelseförordnandet:

Fonden skall utge ett eller flera stipendier till sångstuderande med inriktning på opera, främst tenorer.


Torbjörn Eriksson, presschef

Kungliga Operan

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.