Skip to main content

Kollektivtrafik viktigaste frågan bland ungas förslag till kommunen

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 08:00 CEST

Nedim Kirlic, utvecklare för Barbrobetalar och Susanne Löfgren, ungdomskonsulent, kampanjar på Älvsåkersskolan.

Bättre kollektivtrafik och busskort toppar listan bland de förslag som kommit in från ungdomar i Kungsbacka under vårens Barbrobetalar-kampanj. Kampanjen har pågått under en månads tid och ungdomar i åldern 14 till 20 år har kunnat lämna och rösta på förslag på förbättringar i Kungsbacka kommun. Frågor som handlar om kollektivtrafik utgör hälften av förslagen. Det förslag som fått flest röster i vårens kampanj handlar om att ge busskort till alla högstadieelever.

Kollektivtrafiksfrågor är ofta dominerande bland förslagen i Barbrobetalar-kampanjen som sker varje termin och pågått sedan 2005. En hel del sådana förslag har också blivit verklighet.

– Bland annat har gränsen för hur långt från skolan en elev måste bo för att få busskort sänkts från 6 till 4 kilometer. Sedan 2015 har alla gymnasieelever busskort oavsett avstånd från skolan och kortet gäller på fritiden fram till klockan 22, säger Nedim Kirlic, utvecklare på Kultur & Fritid.

Ungdomar och politiker träffas i rådslag

11 april klockan 18 är det dags för rådslag mellan ungdomar och politiker på Elektronen i Kungsbacka. Då ska de förslag som fått flest röster diskuteras. Politiker, tjänstemän, elevrådsrepresentanter och ungdomarna som lämnat förslagen är inbjudna till rådslaget.

– Rådslaget är ett forum för dialog där ungdomarna ska få möjlighet att komma till tals med kommunens politiker och tjänstemän, säger Nedim Kirlic, utvecklare på Kultur & Fritid.

Utöver kollektivtrafik och busskort ska skolfrågor och fritidsfrågor diskuteras på rådslaget. Listan över alla förslag och röster i vårens kampanj finns på barbrobetalar.se.

Ungdomsinflytande sedan 2005

Barbrobetalar är ett forum för ungdomsinflytande som funnits i Kungsbacka sedan 2005. Förslagskampanjerna sker en gång per termin. Cirka 60 rådslagsförslag har genomförts sedan kampanjen startade, bland annat en ny gymnastik- och parkourhall i Kungsbacka, skateramper i Särö, större LAN-hall, fler bussar på morgonen i Vallda, busskort till fler elever, en verkstadslokal att meka i och staket mellan spåren på stationen.

Barbrobetalar har också en pott med pengar som kallas för Barbros bankomat. Därifrån kan ungdomar söka pengar för fritidsaktiviteter som drivs och genomförs av ungdomar.

Vill du veta mer om Barbrobetalar? Kontakt gärna:

Nedim Kirlic, utvecklare Kultur & Fritid
0300-83 78 50
nedim.kirlic@kungsbacka.se