Skip to main content

En väg in till socialt stöd i Kungsbacka kommun

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 15:12 CET

Från och med 1 januari blir Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorg en förvaltning. Det betyder att det blir en och samma förvaltning som ansvarar för stödet till familjer, barn, unga och vuxna och till dig som har en funktionsnedsättning. Namnet på den nya förvaltningen blir Individ & Familjeomsorg.

Tanken är att göra det enklare och tryggare för de kommuninvånare som behöver stöd.

- Idag är det många som behöver stöd från både Individ & Familjeomsorg och Funktionsstöd. Genom att slå ihop förvaltningarna vill vi skapa en tydligare och tryggare väg in till oss, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller problem i livssituationen, säger Eva Apelvi som blir förvaltningschef för den nya förvaltningen.

Samma stöd
Innehållet i insatserna förändras inte. Den som har stöd från någon av förvaltningarna kommer att ha kontakt med samma person som tidigare.

Två nämnder består

Nämnden för Funktionsstöd och nämnden för Individ & Familjeomsorg slås inte ihop utan samarbetar och ger uppdrag till förvaltningen utifrån var sitt område.

Förändringen gäller från 1 januari och under året fortsätter den nya förvaltningen formas med både kommuninvånarnas och verksamhetens bästa för ögonen.

- Vi förändrar, men ändrar inte det som är bra, säger Eva Apelvi.