Skip to main content

Enklare att hyra ut bostad till nyanlända

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 14:36 CET

Kungsbacka kommun söker privatpersoner och företag som har en lägenhet eller hus att hyra ut till nyanlända vuxna och familjer som ska bosätta sig i kommunen. Kommunen hjälper till med att förmedla bostaden och att skriva kontrakt.

Nu går det lätt att anmäla intresse för att hyra ut på Kungsbacka.se.

Kommunen är i behov av boenden för nyanlända vuxna och familjer, samt ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn och nu blivit myndiga. Såväl nyanlända vuxna som barn behöver ett varaktigt boende för att underlätta sin etablering i samhälle, skola och arbetsliv.

– En grundläggande förutsättning för en lyckad introduktion är att ha en fast punkt och en egen bostad varifrån man kan börja bygga sin framtid. Efter månader på flykt betyder en bostad och en egen dörrnyckel början på ett nytt, lyckligare liv, säger integrationssamordnare Dalibor Eminefendic.

De personer som söker bostad har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och har anvisats av Arbetsförmedlingen att etablera sig i Kungsbacka kommun. Det rör sig inte om asylsökande som söker asyl i Sverige.

Vi söker därför privatpersoner och företag som vill hyra ut ett boende, till exempel en lägenhet eller ett hus. Vi söker inte uthyrning av rum. Samma principer som för all uthyrning gäller – boendet ska ha en marknadsmässig hyra och den som hyr ska ha ett eget hyreskontrakt.

De nyanlända personerna har stöd av kommunen i en rad frågor. Det rör sig om allt från undervisning i svenska och samhällsorientering, till barnomsorg, skola, vuxenutbildning och andra insatser inom det sociala området.

– De ungdomar som kommit hit som ensamkommande och flyttat till träningslägenheter har ett biståndsbeslut – det vill säga en insats från kommunen – kopplad till sig. Det kan vara allt från en till tre träffar i veckan med sin kontaktperson där man jobbar med deras individuella mål, till exempel jobbsökande, säger Arian Faily, verksamhetschef för Boende och integration på Individ & Familjeomsorg.

På Kungsbacka.se finns nu ett webformulär där privatpersoner kan anmäla intresse för uthyrning samt vanliga frågor och svar.

http://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Ny-i-Sverige/Hyr-ut-till-nyanlanda/

Kontakta gärna

Fredrik Wallman, enhetschef Fastigheter
0300-83 79 60
fredrik.wallman@kungsbacka.se

Dalibor Eminefendic, integrationssamordnare
0300-83 44 33
dalibor.eminefendic@kungsbacka.se

Arian Faily, verksamhetschef Boende och integration
0300-83 66 44
arian.faily@kungsbacka.se