Skip to main content

​Kungsbacka klättrar 13 placeringar i ranking av företagsklimatet

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 12:28 CEST

– Jag upplever att det just nu finns stort engagemang och ett stort fokus på näringslivsfrågorna i vår organisation. Det ger goda förutsättningar för det fortsatta arbetet mot Västsveriges bästa företagsklimat, säger Elinor Filipsson näringslivschef.

Kungsbacka blev förra årets klättrare i både Halland och Göteborgsregionen. Svenskt Näringsliv släpper idag rankingresultatet över det lokala företagsklimatet 2019 och där fortsätter Kungsbacka klättra till en 90:e plats. Det gör att vi är tvåa i Halland.

Ett växande näringsliv

I Svenskt Näringslivs ranking vägs både enkätsvar från företag i kommunen in tillsammans med ett antal faktorer som är viktiga för samhället. När vi tittar på hur företagandet i stort utvecklas är Kungsbackas styrkor att vi har en stor andel människor som arbetar och fler som startar företag. Vi ligger också bra till i antal företag.

– Goda förutsättningar för näringslivet skapar både arbetstillfällen och skatteintäkter. Därför är vi glada för framgången. Nu fortsätter vi arbetet för Västsveriges bästa företagsklimat, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg.

På väg mot Västsveriges bästa företagsklimat

Kommunen har som mål att Kungsbacka ska ha Västsveriges bästa företagsklimat. Det är ett långsiktigt arbete som involverar alla delar i kommunen. Med den nya näringslivsstrategin får vi ett tydligare fokus och kan öka tempot i insatserna. Strategin pekar ut riktningen för hur kommunen på totalen ska bedriva förbättringsarbete inom näringslivsområdet.

– Jag upplever att det just nu finns ett stort engagemang och ett stort fokus på näringslivsfrågorna i vår organisation. Det ger goda förutsättningar för det fortsatta arbetet mot Västsveriges bästa företagsklimat, säger Elinor Filipsson näringslivschef.

En rad olika åtgärder

Vi arbetar med ett antal insatser som ska ge långsiktigt varaktiga effekter på företagsklimatet. Kommunikation, service och effektivitet i kontakter med kommunen är områden där det sker kommungemensamma insatser.

  • Mark för näringslivet är en viktig parameter för företagarna i Kungsbacka. Vi har mark och arbetar för mer mark för näringslivet. Ett område som är klart för etablering är Duvehed i Fjärås.
  • Rättviksmodellen ska göra det enklare för företag att göra rätt, då blir det roligare för såväl företagare som medarbetare i kommunen.
  • Det ska vara enklare att göra affärer med kommunen. Det handlar om att göra det möjligt för fler att lägga anbud, även mindre företag.
  • Företag i Kungsbacka har svårt att hitta människor med rätt kompetens. Vi arbetar långsiktigt med samverkan mellan skola och näringsliv och att stärka platsens attraktivitet. Vi arbetar också med direkta insatser för nyanlända för att möta näringslivets behov.

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har 80 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit.