Skip to main content

Kungsbacka kommun utvecklar nytt verksamhetsområde i Frillesås

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 09:00 CET

Kommunen satsar stort på ett nytt verksamhetsområde i Frillesås där vi kan tillgodose behovet för både befintliga och nya företagare i Kungsbacka. Kommunstyrelsen behandlar planprogrammet 15 november och förslaget är att starta en planläggning.

- Vi vill tillhandahålla mark för näringslivet och här satsar vi på tätorten Frillesås, säger Hasse Andersson, strateg fysisk planering.

Utvecklingen av Rya verksamhetsområde i Frillesås är en stor satsning. Området på 25 hektar ligger nära Frillesåsmotet med snabb access till E6:an. Tanken är att verksamheter som har ett stort transportbehov, större lagerlokaler och industrier ska ligga här, men även mindre verksamheter.

- Det finns ett stort intresse för nya företagare att etablera sig i Kungsbacka och befintliga företagare har behov av att expandera. Genom denna utveckling har vi möjlighet att möta det behovet, säger Elinor Filipsson, näringslivschef. Frillesås har ett bra näringsliv och är attraktivt som etableringsort.

Planeringen för området är i full gång och kommunstyrelsen behandlar planprogrammet 15 november. Detaljplanen beräknas vara klar i mitten av 2018.

Kontakta gärna
Hasse Andersson, strateg fysisk planering
0300-83 46 51hasse.andersson@kungsbacka.se

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89elinor.filipsson@kungsbacka.se