Skip to main content

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor är bland de bästa i landet

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 17:29 CET

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor är bland de främsta i landet enligt en ny rapport som Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram.

 I Sveriges kommuners och landstings rapport Öppna jämförelser, redovisas kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling. I rapporten presenteras indikatorer för studieresultat samt övergång till arbete och vidare studier. Värdena rangordnas även för samtliga kommuner. Bland flertalet av indikatorerna placerar sig Kungsbacka kommuns gymnasieskolor bland de främsta i landet.

Från rapporten kan bland annat utläsas att för värdet andelen elever med gymnasieexamen inom 3 år placerar sig Kungsbacka gymnasieskolor på plats 20 bland landets kommuner. Det är också en positiv avvikelse från förväntat värde med 3,3 procent. I rapporten kan man även utläsa ett förväntat värde på hur kommuner presterar i relation till sina socioekonomiska förutsättningar.

Vidare så placerar sig Kungsbackas gymnasieskolor på plats 12 när det gäller andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till högskola och universitet inom 3 år.

Ett samband med de goda resultaten kan sättas till att Kungsbacka har en hög andel behöriga lärare, hela 90 procent. Plats 24 i landet.

- SKL:s Öppna jämförelser hjälper oss att följa upp, utvärdera och utveckla gymnasieskolan. Genom jämförelser med andra kommuner får vi bekräftat att vi är på god väg att uppnå Kommunfullmäktiges prioriterade mål att våra utbildningar ska vara bland de bästa i landet, säger Staffan Hallström, förvaltningschef för Gymnasie & Vuxenutbildning.

I rapporten kan man även utläsa resultat för samtliga elever som är folkbokförda i kommunen men där ett antal elever kan gå i andra kommuners skolor eller på fristående gymnasieskolor. Även ur hemkommunsperspektivet placerar sig Kungsbacka bland de främsta i landet. 

Kontakta gärna
Andréas Mårtensson, utvecklingsledare
0300-83 41 99
andreas.martensson@kungsbacka.se