Skip to main content

Nytt beslut om fler bostäder i Kungsbacka

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 17:21 CEST

Det finns ett stort behov av bostäder för olika grupper i samhället. Kungsbacka har länge sett en stadig inflyttning och behovet av bostäder för personer som har särskilda behov har ökat.

Riksdagen har antagit en lagstiftning som innebär att Kungsbacka skall ta emot ett större antal personer som har fått permanent uppehållstillstånd, det vill säga personer som har sökt asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige. Nyligen beslutade kommunfullmäktige därför att ytterligare öka byggandet, från 500 till uppemot 800 nya bostäder per år. På en femårsperiod blir det cirka 3500-4000 nya hem för alla målgrupper.

Inflyttning från 2017

Kommunen bygger olika typer av bostäder för att möta behovet hos de olika målgrupperna. Det blir en blandning av permanenta lägenheter och/eller småhus och snabbt producerade korridorsboenden och lägenheter. De flesta av dessa platser har befintliga planer för bostäder. Det är prefabricerade hus som går fortare att uppföra och samtidigt är långsiktigt hållbara. En byggnation på affärsmässiga grunder.

– Beslutet innebär att kommunen tar ytterligare ett steg för att möta efterfrågan på bostäder för alla. Med det här får vi bostäder snabbare på plats med förhoppningen att en del av dem kan vara klara i början av 2017 säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande (M).


Läs mer om beslutet och se kartor på kungsbacka.se: 
http://www.kungsbacka.se/Archive/Regular-News/2016/5/Nytt-beslut-for-fler-bostader/


Kontakta gärna:

Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande (M)
0300-83 47 64
hans.forsberg@kungsbacka.se

Fredrik Hansson, kommunalråd (C)
0300-83 46 56
fredrik.hansson@kungsbacka.se

Ulrika Landergren, kommunalråd (L)
0300-83 42 35
ulrika.landergren@kungsbacka.se

Stina Wikström, bygglovshandläggare
0300-83 40 24
stina.wikstrom@kungsbacka.se

Sofia Wiman, planarkitekt
0300- 83 41 14
sofia.wiman@kungsbacka.se