Skip to main content

Vägmästaren - arbetsplats för nya arbetsätt

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 09:15 CEST

Ett nytt sätt att arbeta och nya lokaler blir nu vardag för delar av kommunens administrativa personal på Vägmästaren.

- Vi drar nytta av den digitala utvecklingen och förändrar nu vårt arbetssätt. Tillhörigheten till en avdelning är inte lika viktig som tidigare utan samarbetet för att nå ett bra resultat tillsammans är ledstjärnan, säger kommundirektör Ann-Charlotte Järnström.

Det är kommunledningskontoret och delar av förvaltningen för Service som nu flyttat in i huset vid hörnet Varbergsvägen/Söderåleden, där tidigare Skatteverket hade sina lokaler. I samband med inflyttningen gjordes inredningen om till att ge möjligheter för olika sätt att samarbeta. Namnet Vägmästaren har huset fått eftersom det ligger i kvarteret Vägmästaren.

Alla väljer arbetsplats efter arbetsuppgift
Alla medarbetare har ett skåp för sina tillhörigheter och det man behöver i sitt arbete. Sedan väljer man dag för dag den arbetsplats som man vill beroende på om man ska arbeta för sig själv eller tillsammans med andra.

- Vi skapar många fler bra samarbeten på det här sättet samtidigt som vi utnyttjar lokalerna mera effektivt, säger fastighetschef Ulrika Granfors. Och vi tittar därför på om det här arbetssättet kan införas i fler av våra lokaler.

Flytten till Vägmästaren ingår i en längre kedja av omflyttningar som ska leda till att verksamheter som många invånare besöker ska finnas i stadshuset nära Resecentrum.Delar av förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har redan flyttat in i stadshuset. Och fler förvaltningar är på gång. Kommunalråden och den politiska verksamheten ska finnas kvar i stadshuset.

Arbetssätt för nya utmaningar 
Det aktivitetsbaserade arbetssättet bygger på att man inte har egna fasta platser, men att arbetsplatsen är indelad i olika zoner: en aktiv zon, en mellanzon, en lugn zon och en tyst zon. Den som arbetar där väljer plats beroende på sina behov för stunden.

- Vi står inför stora utmaningar med många nya invånare, fler äldre personer som behöver vård, många anställda som går i pension och mindre pengar in i kassan. Det kräver att vi har ett arbetssätt som snabbt kan anpassas efter nya förutsättningar och som bättre tar tillvara nya kunskaper, säger Ann-Charlotte Järnström.

- Det är spännande att vi nu får börja arbeta på det här sättet och det känns modernt och positivt. Vi kommer i framtiden att kunna möta våra utmaningar på ett betydligt bättre sätt än om vi stannat kvar i våra gamla former.Inom några veckor kommer vi att bjuda in media till en visning av lokalerna och till en diskussion om vårt nya arbetssätt, avslutar Ann-Charlotte Järnström.

Mer information
Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström
0300-83 42 32
ann-charlotte.jarnstrom@kungsbacka.se

Fastighetschef Ulrika Granfors
0300-83 40 98
ulrika.granfors@kungsbacka.se>