Kunskapsskolan som huvudman helt utan anmärkning i Skolinspektionens koncerninspektion

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 13:02 CEST

I Skolinspektionen stora koncerninspektion av Kunskapsskolan fann myndigheten att alla krav uppfylls på huvudmannanivån. På skolnivån var 31 av 36 skolor helt utan anmärkning. Kunskapsskolans vd Fredrik Lindgren gläds över resultatet. - Detta är ett kvitto på det fina, högkvalitativa arbete våra medarbetare gör varje dag, och att vi har välfungerande gemensamma rutiner och processer.

Kunskapsskolan vann mål om handskakning

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 12:09 CEST

Idag kom avgörandet i målet om lärarvikarien som inte ville handhälsa på manliga kollegor. Arbetsdomstolen går på Kunskapsskolans linje och har inte funnit att lärarvikarien har diskriminerats.

Skilled utbildar Kronofogdens medarbetare i samtalsteknik

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 11:27 CET

Skilled har vunnit en upphandling om att utbilda Kronofogdemyndighetens nya medarbetare i samtalsteknik. Utbildningen ska utvecklas och genomföras i nära samarbete mellan Skilled och myndigheten.

Regeringens förslag om vinstförbud kan inte bli verklighet

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 14:30 CET

Regeringen har idag presenterat sitt lagförslag om vinster i välfärdsföretag. - Det här kan aldrig bli verklighet för då skulle merparten av alla friskolor tvingas stänga, säger Cecilia Carnefeldt, styrelseordförande för Kunskapsskolan i Sverige.

Kunskapsskolan får pris för arbete med Employer Branding

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 16:41 CET

Kunskapsskolan har av Employer-Brandingföretaget Universum fått pris för sitt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. På Magnet Awards-galan tilldelades Kunskapsskolan utmärkelsen Årets Employer Branding-företag inom Skolvärlden.

Kunskapsskolans moderbolag tecknar avtal om pilotprojekt för yrkesutbildning i Indien

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 20:24 CET

Kunskapsskolan Education har tecknat ett avtal om att skapa utbildningsinnehåll för yrkesförberedande kurser för 5000 elever i Indien. VD Cecilia Carnefeldt vittnar om ett stort intresse för Kunskapsskolans kunnande utomlands.

Kunskapsskolan samarbetar med Teach for Sweden

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 07:53 CEST

Kunskapsskolan har inlett ett samarbete med stiftelsen Teach for Sweden. Teach for Swedens ledarskapsprogram för blivande lärare syftar till att stärka lärar- och ledarkompetensen i skolsystemet och ge alla barn tillgång till en likvärdig skola. Genom att delta i Teach for Swedens program vill Kunskapsskolan bidra till att fler skickliga lärare och ledare ska kunna göra skillnad i skolor där behoven är särskilt stora.

Till hösten kommer Kunskapsskolan att välkomna två Teach for Sweden-ledare som deltar i Teach for Swedens ledarskapsprogram och vidareutbildar sig till lärare. TFS-ledarna anställs på 100 procent och får använda 20 procent av arbetstiden till sin utbildning. De får också en av Kunskapsskolans lärare som handledare.

- Genom att medverka till nya lärares utbildning och utveckling vill vi bidra till att öka kvaliteten i skolsystemet och ge fler elever chansen att nå längre än de tror är möjligt. Vi på Kunskapsskolan har både erfarenhet och kunskap som vi vill bidra med och vi är mycket glada över de lärdomar som vi nu kommer att få i utbyte, säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan Sverige.

Kunskapsskolan har skolor med blandad socioekonomisk bakgrund och stor vana av att ge elever med vitt skilda behov en personligt utformad undervisning. Teach for Swedens uttalade ambition är att utbilda lärare som ska arbeta i skolor där utmaningarna är som störst.

- Vi är mycket glada över att Kunskapsskolan vill vara med och ta ansvar för ökad likvärdighet i det svenska skolsystemet. Alla barn ska kunna välja sin framtid och då är det avgörande att de i skolan möts av skickliga lärare som också är ledare, säger Ida Karlberg Gidlund, vd för Teach for Sweden.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan Sverige, 076-779 76 12
Cecilia Alpstig, informationschef, 0733-17 34 25

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016. Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan har inlett ett samarbete med stiftelsen Teach for Sweden som har ett ledarskapsprogram för blivande lärare. Genom att delta i Teach for Swedens program vill Kunskapsskolan bidra till att fler skickliga lärare och ledare ska kunna göra skillnad i skolor där behoven är särskilt stora.

Läs vidare »

Kunskapsskolan kommenterar Skolkommissionens förslag

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 14:56 CEST

Idag har Skolkommissionen presenterat sitt slutbetänkande. Kunskapsskolan är positiva till en inriktning mot högre kvalitet i undervisningen, ökad likvärdighet och mer mångfald, men är kritiska till delar av förslaget som exempelvis lottning av skolplatser.

Kunskapsskolan har starka invändningar mot Reepalus förslag

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 14:13 CET

Att införa en vinstbegränsning för fristående skolor skulle innebära att nära nog alla privata utförare skulle försvinna och valfriheten med dem, skriver en enig styrelse för Kunskapsskolan i Sverige AB i ett remissyttrande över den så kallade Reepaluutredningen.

Hög nöjdhet och trivsel hos Kunskapsskolans medarbetare

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 08:00 CET

En nyligen gjord undersökning bland Kunskapsskolans 1 200 medarbetare visar på fortsatt hög trivsel och stor vilja att rekommendera arbetsplatsen samtidigt som arbetsbelastningen bland lärarna har förbättrats.

Kunskapsskolan genomför varje år omfattande undersökningar bland medarbetarna på 29 grundskolor och 7 gymnasier. I undersökningen från hösten 2016 uppger 87 procent av medarbetarna att de trivs (betyg fyra eller fem på en femgradig skala) med sitt arbete vilket är i nivå med föregående år. Åtta av tio medarbetare rekommenderar Kunskapsskolan som arbetsgivare. Det kan jämföras med Jobbhälsobarometern 2016* där knappt hälften av utbildningssektorns medarbetare rekommenderar andra att söka jobb i deras organisation.

- Att våra medarbetare trivs är en nyckel för vår framgång. Utan skickliga medarbetare kan vi inte ge våra elever de kunskaper och utmaningar de har rätt att förvänta sig, säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan i Sverige.

Kunskapsskolan har sedan lång tid tillbaka arbetat med frågor kring lärarnas arbetsbelastning. Det långsiktiga arbetet har givit resultat. I medarbetarundersökningen 2016 svarar fler än tidigare positivt på frågor som ”får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning” och ”hinner med mitt arbete inom ordinarie arbetstid”. Upplevelsen av att ha en rimlig arbetsbelastning har förbättrats med tio procentenheter de senaste tre åren från 36 till 46 procent. 

- Vi är inte nöjda men genom att steg för steg jobba med förbättringar inom områden som IT, administrativa systemstöd samt elevhälsa och ledarskap ska den positiva utvecklingen kunna fortsätta framöver. Det stora behovet av skickliga lärare gör det centralt för oss att ständigt vässa oss som attraktiv arbetsgivare, säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan Sverige, 076-779 76 12

*) Jobbhälsobarometern 2016, som tas fram av Sveriges Företagshälsor, omfattar ett representativt urval på ca 10 000 personer i åldern 20 – 65 år 

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016. Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

En nyligen gjord undersökning bland Kunskapsskolans 1 200 medarbetare visar på fortsatt hög trivsel och stor vilja att rekommendera arbetsplatsen samtidigt som arbetsbelastningen bland lärarna har förbättrats.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • soohfikd.kqqlandnglu@kwiunkkskxcapltssuikolalasln.hrseju
  • 076-774 41 13

Om Kunskapsskolan

Kunskapsskolan - kunskap och förmågor för framtiden

På Kunskapsskolan får du gedigna kunskaper i varje ämne. Men du får också något mer. Du får lära dig att sätta mål och hur du ska göra för att nå dem. Hos oss kommer du bli självständig, duktig på att planera och lära dig att ta egna initiativ. Det är förmågor du har stor nytta av på gymnasiet och senare i arbetslivet.

Vi vet att elever lär på olika sätt och i olika takt. Därför har vi ett arbetssätt som är personligt utformat och utgår från varje individ. Du har en handledare som inspirerar och regelbundet följer upp dina resultat. Hos oss får du en trygg skola där alla blir sedda och utmanade.