Skip to main content

Debattartikel publicerad i Dagens Arena: Kärlekskampanj för kvinnoaktivister

Blogginlägg   •   Jul 03, 2012 11:37 CEST

”Genom att begå sexuella övergrepp på kvinnliga aktivister har militären försökt visa att kvinnor inte platsar i det offentliga rummet. De har försökt uppvigla män till att vända sig emot kvinnors deltagande i protesterna.”

Orden tillhör Mozn Hassan, kvinnoaktivist från Egypten. Hon och hennes egyptiska systrar är inte ensamma. Överallt i världen utsätts kvinnor som kämpar för fred och frihet för hot, våld och trakasserier. I regeringens nya rapport om de mänskliga rättigheterna varnas om ett bakslag för kvinnors rättigheter. Under Almedalsveckan startar vi en ”kärlekskampanj” för att peppa och stödja kvinnliga människorättsförsvarare och uppmanar politiker att agera.

Kvinnoaktivister har spelat, och spelar, en avgörande roll i revolutionerna i Mellanöstern och Nordafrika. Sida vid sida med männen krävde de diktatorernas avgång, frihet och rättvisa. Under året som gått har de dock tvingats inse att kraven på frihet i första hand inte är ämnade för dem. Kvinnliga demonstranter attackeras och utsätts för sexuella övergrepp. I Egypten har militären fängslat kvinnliga demonstranter och utsatt dem för så kallade oskuldstester genom att föra upp fingrar i underlivet på dem. Det handlar inte om något annat än förklädda våldtäkter. Attackerna är ett försök att tysta och skrämma kvinnoaktivisterna och solka ner deras rykte.

Varje dag trotsar kvinnor över hela världen normer och traditioner som underordnar kvinnor. Genom att kräva sina mänskliga rättigheter utmanar de den rådande maktordningen. Aktivisterna ifrågasätter traditionella kvinnoroller och hotas därför inte bara av repressiva regimer och religiösa ledare utan ofta även av sina egna familjemedlemmar.

Kvinna till Kvinna har tillsammans med Urgent Action Fund och Front Line Defenders kartlagt de vanligaste hoten mot kvinnorättsförsvarare:

  • Sexuellt våld: kvinnors kroppar är fysiska och verbala måltavlor.
  • Isolering:kvinnors nätverkande undermineras – deras rörelsefrihet begränsas liksom deras kommunikations- och finansieringsvägar.
  • Förtal: ryktesspridning används för att förminska och misstänkliggöra dem. De anklagas offentligt för att vara prostituerade, förrädare, häxor och manshatare.

Det enskilt största hotet mot kvinnliga människorättsförsvarare är bristen på erkännande. Det viktigaste svenska politiker och beslutsfattare därför kan göra är att synliggöra deras arbete genom att till exempel träffa och lyssna till dem vid resor och besök.

I årets utrikesdeklaration pekar regeringen på att kvinnor är en drivande kraft för ökade demokratiska fri- och rättigheter. När utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson förra veckan publicerade UD:s rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna varnade de för att kvinnors och hbtq-personers situation försämrats i flera länder, liksom utrymmet för ett fritt civilt samhälle. Vår erfarenhet visar att utan en stark kvinnorörelse kommer aldrig respekten för kvinnors mänskliga rättigheter att stärkas.  Genom följande fyra steg skulle Sveriges regering göra skillnad:

1. Synliggör kvinnliga människorättsförsvarares centrala roll för demokrati, fred och säkerhet genom att träffa kvinnoaktivister under sina resor. Det legitimerar deras arbete inför andra och kan också fungera som skydd mot hot och trakasserier.  

2. Driv på för att EU-delegationer liksom EU-medlemsländernas ambassader utanför unionen ordnar möten med kvinnliga människorättsförsvarare.

3. Framför kritik till regeringar vid kränkningar mot kvinnliga människorättsförsvarare.

4. Erbjud skydd och snabb visering när kvinnliga människorättsförsvarare och deras familjer behöver fly till säker plats.

Almedalsbesökare kan också visa solidaritet och stöd genom att kärleksbomba kvinnliga människorättsförsvarare i vårt tält. Alla kan göra något för att stärka kampen för de mänskliga rättigheterna.

Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna