Skip to main content

Taggar

Kvinna till Kvinnas upprop #kvinnorsval

Dokument   •   2018-08-27 15:19 CEST

"Kvinnofront för krigets offer" DN Debatt 18 april 1993

Denna debattartikel var starten för kvinnorättsorganisationen Kvinna till Kvinna den 18 april 1993.

Inbjudan rapportlansering "Så tystas en kvinnorörelse" 8 mars

Panelsamtal under ledning av Parisa Amiri på Europahuset, Regeringsgatan 65 Stockholm 8 mars 12 - 13.30

Könsblint krig mot terrorismen

Dokument   •   2015-11-17 09:51 CET

Gender Audit of the Peace, Security and Cooperation Framework for the Democratic Republic of Congo and the Region

International Alert and the Kvinna till Kvinna Foundation launches a gender audit of the Peace, Security and Cooperation Framework (PSCF) for the Democratic Republic of Congo and the Great Lakes region. The "Gender Audit..." shows that gender perspectives were not only missing from the framework, but that women lacked any formal representation in the drafting process.

Peacebuilding defines our future now

Peacebuilding defines our future now

Dokument   •   2015-10-16 11:41 CEST

”Peacebuilding defines our future now” är den enda rapporten hittills som kartlägger kvinnorättsgruppers fredsarbete inne i Syrien mitt under brinnande krig. Bakom studien står Kvinna till Kvinna och syriska Badael Foundation. Denvisar att kvinnorättsaktivister bland annat agerar för att motverka rekrytering av barnsoldater till Islamska Staten och deltar i medling mellan stridande grupper.

Kvinna till Kvinnas julkampanj 2015

Kvinna till Kvinnas julkampanj 2015

Dokument   •   2015-10-13 14:40 CEST

Du kan köpa Kvinna till Kvinnas julklapp 2015 för att stödja kvinnor i krig och konflikt. I år hyllar vi världens kvinnorättsförsvarare som vi kallar Femdefenders, alldeles extra. Julklappen är ett gåvobevis i form av ett fint litet paket och finns att köpa från 100 kronor på www.kvinnatillkvinna.se/jul senast 21 december 2015.

"Peacebuilding defines our future now" - svensk sammanfattning
Resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet fyller 15

Vad är resolution 1325 och vad är den bra för? Vad har FN lyckats med under de 15 år resolutionen har funnits och varför behöver FN och medlemsländerna jobba vidare med de här frågorna? Sverige har lanserat en feministisk utrikespolitik men vad kan mer göras, och vad kan en organisation som Kvinna till Kvinna uträtta för att sätta ljuset på de problem som kvarstår med kvinnors säkerhet?

Skapa säkerhet

Skapa säkerhet

Dokument   •   2012-11-11 17:24 CET

Skapa säkerhet – en debattskrift om dagens säkerhetspolitiska prioriteringar. Prioriteringar som, har visat sig, går stick i stäv med det internationella samfundets samsyn om att fred är intimt sammanlänkad med ekonomisk utveckling och demokrati. De går även stick i stäv med all den erfarenhet och forskning som säger att kvinnors säkerhet i praktiken innebär säkerhet för alla.

Voices from the field

Voices from the field

Dokument   •   2012-11-11 17:18 CET

Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium i Stockholm i oktober 2003. Den uppmärksammar hur kvinnor som utsatts för sexualiserat våld.

Making Achievements Last - Learning from Exit Experiences

När kan en biståndsorganisation avsluta sitt utvecklingssamarbete i ett land? Hur avslutar man stödet till civilsamhället i ett land på bästa sätt? Vad finns kvar när man lämnat? Detta är frågor som Kvinna till Kvinna diskuterar i den nya rapporten ”Making Achievements Last – Learning from Exit Experiences”.

War is not over with the last bullet

War is not over with the last bullet

Dokument   •   2012-11-11 17:13 CET

Rapporten är en studie över det psykosociala arbete som bedrivits på olika kvinnocenter i Bosnien-Hercegovina och Kroatien.

To make room for changes

To make room for changes

Dokument   •   2012-11-11 17:11 CET

Rapporten synliggör kopplingen mellan kvinnors deltagande, ett oberoende civilsamhälle och varaktig fred och demokrati.

Tänk om!

Tänk om!

Dokument   •   2012-11-11 17:09 CET

Handboken belyser sambanden mellan hållbar utveckling mot fred och kvinnors deltagande i beslutsprocesser. Rapporten finns på flera språk!

Links between domestic violence and armed conflict

En studie av sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och väpnad konflikt med utgångspunkt i Libanon. I Libanon har intervjuer genomförts med Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer med erfarenhet av att arbeta mot våld i hemmet.

Security on whose terms?

Security on whose terms?

Dokument   •   2012-11-11 16:58 CET

När kvinnor är otrygga eller hotade och har begränsad rörelsefrihet kan de inte delta i arbetet för fred och demokrati på samma villkor som män. Läs mer, klicka på rubriken.

Pushing the limits

Pushing the limits

Dokument   •   2012-11-11 16:56 CET

I rapporten står tonårsflickor och unga kvinnor i fokus. I områden som drabbas av krig och konflikter är dessa grupper särskilt utsatta. Läs mer, klicka på rubriken.

Missing the target

Missing the target

Dokument   •   2012-11-11 16:54 CET

Trots löften och insatser för att skydda och stärka kvinnors rättigheter i Afghanistan så har lite förändrats till det bättre för afghanska kvinnor. Detta menar Kvinna till Kvinna, Svenska Afghanistankommittén och Operation 1325, som ligger bakom rapporten Missing the target.

Gör plats för fred

Gör plats för fred

Dokument   •   2012-11-11 16:50 CET

Gör plats för fred ger praktiska tips på hur man kan arbeta för att öka kvinnors och civilsamhällets deltagande i fredsprocesser. Den tillhandahålla konkreta verktyg för alla som på ett seriöst sätt vill arbeta för att inkludera kvinnor från det civila samhället i fredsprocesser.