Skip to main content

Kosovos framtid avgörs av kvinnor

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 15:14 CEST

I helgen träffas fredsnätverket Women’s Peace Coalition bestående av kvinnor från Serbien och Kosovo för att prata om Kosovos framtid. De samlas trots den ökande spänningen mellan Serbien och Kosovo. Kvinna till Kvinna deltar på mötet.

Women’s Peace Coalition har gemensamt, i Serbien respektive Kosovo, drivit frågan om att kvinnor måste vara med i förhandlingarna om Kosovos framtid, att Kosovo måste bli självständigt och att man måste göra upp med de krigsbrott som begåtts. Kvinnorörelsen från Serbien och Kosovo samlas för att gemensamt tala om de problem som krig, våld och övergrepp på de mänskliga rättigheterna har skapat och det ansvar de styrande har för att ta itu med det så att människor kan se framtiden an.

– Vårt initiativ att mötas på den här konferensen är mycket viktigt för att bygga upp förtroendet och erkänna hur beroende vi är av varandra. Kvinnors aktivism för fred bör få spela en större roll i relationerna mellan Kosovo och Serbien. Många gånger är det kvinnor som är de mest pragmatiska och konkreta fredsskaparna, säger Cuca Fetahu från Kosovo Women’s Network.

Att de vill och kan träffas just nu när det är så mycket spänningar i Kosovo visar på styrkan i deras samarbete. Det är kvinnor som vågar lita på varandra.

– När nu våra politiker ska återuppta förhandlingarna om Kosovos framtida status är vårt möte extremt viktigt. Styrkan i Women’s Peace Coalition ligger i att vi aktivister från Kosovo och Serbien har så mycket som förenar oss. Vi som är på gräsrotsnivån kan till skillnad från våra politiker ägna oss åt de viktiga frågorna i vardagen, säger Stasa Zajovic ordförande i Women in black i Serbien.

För mer information kontakta:
Ida Udovic, Kvinna till Kvinna på plats i Struga: + 381- 63-17 07 316 eller + 377-44-124 840
Åsa Carlman, pressekreterare Mobil: 0733 - 609 125 Telefon: 08 – 588 89 198
www.iktk.se


Kvinna till Kvinna startade 1993 och samarbetar idag med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern och södra Kaukasien. Kvinnoorganisationerna är en förutsättning för utveckling, fred och demokrati.

Vårt arbete syftar till att öka kvinnors deltagande i freds- och demokratiprocesser. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihood priset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete. Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna pg 90 18 00 - 3