L’Oréal Citizen Day: L’Oréal Sverige’s anställda arbetar för samhället på årliga volontärdag

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 08:24 CEST

Unga kvinnor belönas för forskning om elektroniska växter och stamceller

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 08:30 CET

Årets mottagare av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset är forskarna Aishe A. Sarshad, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, och Eleni Stavrinidou, Linköpings universitet. Priset delas ut av L’Oréal Sverige, Sveriges unga akademi och Svenska Unescorådet för att uppmärksamma kvinnor som visat stor potential inom naturvetenskap och teknik.

L’Oréal och miljötekniska start-up GJOSA i partnerskap för att skölja ur schampo med 5 gånger mindre vatten

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 16:47 CET

Tillgång till vatten är en växande fråga över hela världen. Den globala förbrukningen av vatten växer dubbelt så fort som befolkningen. När det kommer till att tvätta håret går allt för mycket vatten direkt ner i avloppet! Vårt partnerskap med miljöteknikföretaget Gjosa ändrar allt detta!

Pris uppmärksammar unga kvinnor i mansdominerade forskningsfält

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 08:30 CET

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset delas ut för tredje gången i Sverige. Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna kvinnor som visat stor potential inom naturvetenskap och teknik. Forskarna Marianne Liebi, Chalmers tekniska högskola, och Ruth Pöttgen, Lunds universitet, får L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi 2018.

L'Oréal erkändes som världsledande inom hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 09:05 CET

L'Oréal erkändes som världsledande inom hållbarhet vid CDP Europe Awards i Bryssel

Clichy, 21 november 2017
- Under CDP-ceremonin, som samlade ledande klimat och ekonomiska beslutsfattare i Bryssel, var L'Oréal ett av endast två företag i världen som gjorde ett A-poäng för alla tre CDP-programmen (klimat, vatten och skogar) i erkännande av L'Oréals imponerande åtgärder med att minska koldioxidutsläppen, förbättra vattenhanteringen, minimera avskogningen i sin försörjningskedja och leda den nya hållbara ekonomin.
L'Oréals AAA-poäng belyser koncernens tidiga engagemang för hållbarhet och framsteg som gjorts sedan lanseringen av sitt omfattande hållbarhetsprogram Sharing Beauty With All 2013. Integrerat i L'Oréals hela värdekedja visar Sharing Beauty With All koncernens ambitiösa åtaganden när det gäller hållbar utveckling fram till 2020 och behandlar alla dess effekter, från produktens design till distributionen, inklusive produktionsprocessen och inköp av ingredienser.

Jean-Paul AGON, ordförande och verkställande direktör för L'Oréal, mottog CDP-priset i Bryssel:
"Vi är hedrade att för andra året i rad, vara ett av endast två företag i världen som får en AAA-rating. Våra miljö-, sociala och samhälleliga åtgärder måste vara hållbara vart vi än arbetar. Jag tror att företag är en viktig källa till förändringskraft och som sådant måste man förbinda sig att bekämpa klimatförändringarna tillsammans med städer och stater. Företagen och regeringarna har både ett ansvar och ett intresse för att agera på klimatförändringarna och därför måste vi göra allt vi kan för att driva detta momentum. "
L'Oréals Sharing Beauty With All program bygger på fyra pelare:

1. Hållbar innovation för att minska miljöpåverkan av våra produkter och formulas

2. Hållbar produktion för att minska miljöpåverkan av fabriker och distributionscentraler.

3. Hållbar livsstil där vi gör det möjligt för alla L´Oréal konsumenter att fatta hållbara konsumtionsbeslut.

4. Utveckling av hållbarhet där vi utvecklas hållbart tillsammans med samhället i stort, våra leverantörer, kunder och våra medarbetare.

L'Oréal's hållbarhetsstrategi för år 2020 "Sharing Beauty With All" har ambitiösa mål för hållbar utveckling genom hela koncernens värdekedja. www.loreal.com

Fullt program tillgängligt här https://sharingbeautywithall.loreal.com/

 
CDP publicerar A-D poäng över klimat, vatten och skogar för över 3000 stora företag, med ledarna hyllas på den prestigefyllda A-listan (för klimat, vatten och skog) och fullständiga företagsresultat finns på CDP: s hemsida: https://www.cdp.net/en/scores-2017  

Om L'Oréal
L'Oréal har ägnat sig åt skönhet i över 100 år. Med sin unika internationella portfölj med 34 olika och kompletterande varumärken genererade koncernen en omsättning på 25,8 miljarder euro 2016 och sysselsätter 89.300 personer över hela världen.

L'Oréal's hållbarhetsstrategi för år 2020 "Sharing Beauty With All" har ambitiösa mål för hållbar utveckling genom hela koncernens värdekedja. www.loreal.com

Kontakt: Susanne Carpenter, Kommunikationschef L`Orèal Sverige

CDP-ceremonin i Bryssel utnämnde L'Oréal som ett av endast två företag i världen som gjorde ett A-poäng för alla tre CDP-programmen (klimat, vatten och skogar) i erkännande av L'Oréals imponerande åtgärder med att minska koldioxidutsläppen, förbättra vattenhanteringen, minimera avskogningen i sin försörjningskedja och leda den nya hållbara ekonomin.

Läs vidare »

Utlysning av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 18:43 CEST

För tredje året i rad utlyses nu L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi. Priset uppmärksammar två lovande kvinnliga forskare inom naturvetenskap, teknik och matematik i syfte att öka jämställdheten inom forskningsvärlden, lyfta fram fler lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär och skapa förebilder för kommande generationer.

L'Oréal´s hållbarhetsresultat 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 14:21 CEST

PRESSRELEASE

Clichy, 20:e april 2017- Idag publiceras L'Oréal´s 4:e statusrapport som visar en 67% minskning av gruppens koldioxidutsläpp, i absoluta termer, från sina anläggningar och distrubutionscentraler, följande en utgångspunkt från 2005. Med detta har L'Oréal överskridit sina mål att minska koldioxidutsläppen med -60% fyra år före utsatt tidpunkt, samtidigt som de har ökat sin produktion med 29% under samma period. Prestationen som visar hur hållbarhet och ekonomisk tillväxt kan gå hand i hand har bekräftas av CDP, en oberoende internationell organisation som utvärderar företags miljöprestanda. Bland 3000 företag som utvärderats år 2016, är L’Oréal ett av två företag i världen som tilldelats betyget "triple A". Betyget representerar högsta prestationsnivå i tre huvudämnen; klimatskydd, hållbar vattenförvaltning och kampen mot skogsskövling.

Samtidigt som konsekvenserna av klimatförändringar blir alltmer verkliga, vilket också påverkar den kosmetiska sektorn, rapporterar L'Oréal-gruppen sina mål för att avsevärt minska sin miljöpåverkan och bekräfta sitt åtagande av att bekämpa klimatförändringar.

"Klimatförändringar är en verklighet och det påverkar de mest sårbara inom vår värdekedja, till exempel bönder och tillverkare av vissa naturliga ingredienser, så som sheasmör från Burkina Faso eller arganolja från södra Marocko," säger Alexandra Palt, hållbarhetschef på L’Oréal.

"Brådskande åtgärder behövs. När vi har kommit halvvägs gällande våra 2020-ambitioner, kommer vi att fördubbla våra insatser för att minska vår miljöpåverkan och nå våra mål, särskilt när det gäller hållbar produktion och innovation," förklarar hon.

De resultat som publiceras idag i L’Oréal’s "Sharing Beauty With All" statusrapport visar på de framsteg som gjorts.

Hållbar produktion: en fungerande lågkoldioxid modell

Genom att minska utsläppen från sina anläggningar och distrubutionscentraler med 67%, i absoluta termer, följande en utgångspunkt från 2005, har L'Oréal överträffat sina mål att minska koldioxidutsläppen med -60%, fyra år före utsatt tidpunkt, och samtidigt ökat sin produktion med 29% under samma period.

I slutet av 2016 kunde koncernen även visa på 15 industriområden som har åstadkommit koldioxidneutralitet.

Denna exceptionella prestation bekräftas av CDP, en oberoende internationell organisation som utvärderar företags miljöprestanda. Bland 3000 företag som utvärderats år 2016, är L’Oréal ett av två företag i världen som tilldelats betyg A. Betyget representerar högsta prestationsnivå i tre huvudämnen; klimatskydd, hållbar vattenförvaltning och kampen mot skogsskövling.

Hållbar innovation: Gradvis förbättring av alla nya produkter

L'Oréal har som mål för 2020 att åta sig att förbättra den miljömässiga eller sociala profilen till 100% i samband med sina nya eller renoverade produkter. Detta betyder att alla konsumenter runt om i världen kan vara säkra på att varje ny L’Oréal produkt som de köper har förbättrat sin påverkan på miljö och samhälle.

Detta åtagande gäller alla L’Oréal’s varumärken och 82% av de produkter som lanserades år 2016 påvisar redan en sådan förbättring (jämfört med 74% år 2015). Några av de nya produkter som lanserades år 2016 visar att biologisk nedbrytbarhet överstiger 98% i till exempel schampoon och balsam från den nya Biolage R.A.W serien och även Garnier Ultra Doux 5 Plants schampoo.

Vissa av de nya produkterna som lanserades år 2016 visar en biologisk nedbrytbarhet som överstiger 98%. Exempel på dessa produkter är schampoo och balsam från Biolages nya R.A.Wserie och även Garnier’s Ultra Doux 5 Plants schampoo.

L’Oréal’s Sharing Beauty With All program startade 2013. Integrerat i hela koncernens värdekedja summerar det L’Oréal’s åtaganden gällande utvecklingen av hållbara mål inför 2020 och visar tydligt på dess inverkan; Från skapandet av produkter till dess distribution, även inkluderat produktionsprocesser och inköp av ingredienser.

Programmet är grundat på fyra pelare;

  • Innovera hållbart - För att minska produkters och formulas miljöpåverkan
  • Producera hållbart - För att minska växt och distributionscenters miljöpåverkan
  • Leva hållbart - Skapa hållbara val och konsumtionsmöjligheter för konsumenter
  • Dela vår tillväxt med koncernens stakeholders (kommuner, leverantörer och anställda)

Varje år kommunicerar L’Oréal öppet siffror i förhållande till framsteg. Idag är koncernen ett av de få företag med en internationellt erkänd ambition för hållbarhet.

Om L’Oréal

L’Oréal har hängivit sig till skönhet i över 100 år. Med sin unika internationella portfolio med 34 olika varumärken har L’Oréal generat försäljning som uppgår till 25,8 miljarder euro 2016, och har 89,300 anställda världen över. Som världens ledande skönhetsföretag är L’Oréal närvarande i alla distributionsnätverk : massmarknad, varuhus, apotek och livsmedelsbutiker, frisörsalonger, detaljhandel, märkeshandel och e-handel.

Forskning, innovation och ett dedikerat forskarteam bestående av 3,870 personer är kärnan i L'Oréals strategi och arbetar för att möta skönhetsaspekter över hela världen. L'Oréals hållbarhetsåtagande för 2020 "Sharing Beauty With All" sätter ett ambitiöst och hållbart utvecklingsmål för hela L’Oréal’s värdekedja. Www.loreal.com

“This news release does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy L'Oréal shares. If you wish to obtain more comprehensive information about L'Oréal, please refer to the public documents registered in France with the Autorité des Marchés Financiers, also available in English on our Internet sitewww.loreal-finance.com.

This news release may contain some forward-looking statements. Although the Company considers that these statements are based on reasonable hypotheses at the date of publication of this release, they are by their nature subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those indicated or projected in these statements.”

Contact

Susanne Carpenter

KOMMUNIKATIONSCHEF L'ORÉAL SVERIGE AB

Gustavslundsvägen 22 Box 15 222 167 15 Bromma

VXL +46 (0) 8- 58 61 00MOB. +46 (0) 765 365 269

E-MAIL.susanne.carpenter@loreal.comwww.loreal.com

L’Oréal har hängivit sig till skönhet i över 100 år. Med sin unika internationella portfolio med 34 olika varumärken har L’Oréal generat försäljning som uppgår till 25,8 miljarder euro 2016, och har 89,300 anställda världen över. Som världens ledande skönhetsföretag är L’Oréal närvarande i alla distributionsnätverk : massmarknad, varuhus, apotek och livsmedelsbutiker, frisörsalonger, detaljhandel, märkeshandel och e-handel.

Forskning, innovation och ett dedikerat forskarteam bestående av 3,870 personer är kärnan i L'Oréals strategi och arbetar för att möta skönhetsaspekter över hela världen. L'Oréals hållbarhetsåtagande för 2020 "Sharing Beauty With All" sätter ett ambitiöst och hållbart utvecklingsmål för hela L’Oréal’s värdekedja. Www.loreal.com

Samtidigt som konsekvenserna av klimatförändringar blir alltmer verkliga, vilket också påverkar den kosmetiska sektorn, rapporterar L'Oréal-gruppen i sin 4:e statusrapport som publiceras idag positiva resultat från 2016 och de ambitösa målsättningar som finns för att fortsatt minska sin miljöpåverkan och bekräfta sitt åtagande av att bekämpa klimatförändringar.

Läs vidare »

Forskarpris för att öka jämställdheten inom akademin

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 09:43 CET

Igår hölls prisutdelningen för L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priset 2017 med stöd av Sveriges unga akademi. Priset som delades ut av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, syftar till att öka jämställdheten inom forskningsvärlden.

Utlysning av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 18:12 CEST

För andra året i rad utlyses nu L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi. Priset syftar till att lyfta fram fler lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär och skapa förebilder för kommande generationer. Det årliga priset uppmärksammar två lovande forskare inom naturvetenskap (även medicin), teknik och matematik.

L'Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi. Prisutdelning för kvinnor inom forskning.

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2016 18:40 CET

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi syftar till att lyfta fram lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär inom naturvetenskap, teknik eller matematik och skapa förebilder för kommande generationer. Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, lämnade över priset till årets pristagare idag den 7:e mars.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om L'ORÉAL SVERIGE AB

L'Oréal har ägnat sig åt skönhet i över 105 år och byggt upp en portfolio med 34 internationella varumärken i olika kategorier. L’Oréal koncernens omsättning uppgick till 26,02 miljarder euro 2017 och företaget sysselsätter 82.600 människor världen över. Som världens ledande kosmetikaföretag, är L'Oréal närvarande i alla distributionskanaler: massmarknad, varuhus, apotek, hårsalonger och travel retail.

Forskning och innovation, och en forskargrupp på 3.885 personer, är kärnan i L'Oréals strategi som arbetar för att möta skönhetsbehov världen över och attrahera en miljard nya konsumenter de kommande åren. L'Oréal's hållbarhetsstrategi för år 2020 "Sharing Beauty With All" har ambitiösa mål för hållbar utveckling genom hela koncernens värdekedja. www.loreal.com

Adress

  • L'ORÉAL SVERIGE AB
  • Gustavslundsv. 26
  • 167 51 Bromma
  • Sverige

Länkar

Koncern