Skip to main content

Nu lanseras L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi.

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2015 18:55 CEST

PRESSMEDDELANDE: Nu lanseras L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi.

För att lyfta fram fler lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär, lanseras nu L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-priset i Sverige. Priset är ett samarbete mellan L’Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi. Det årliga priset kommer att uppmärksamma två lovande forskare inom naturvetenskap, teknik och matematik. En prissumma om 150 000 kronor vardera delas ut dagen före Internationella kvinnodagen den 7 mars 2016. Pristagarna erbjuds också ett ettårigt mentorprogram som anordnas av Sveriges unga akademi. Ansökan är nu öppen och priset går att söka.

– Priset ligger helt i linje med flera av akademins centrala mål. Sveriges unga akademi vill främja att unga forskare kan bedriva oberoende forskning och arbetar aktivt för ett mer jämställt akademiskt system. Inte minst försöker akademin utmana stereotyper och nå grupper av unga människor som kanske annars inte kommer i kontakt med forskning, säger Anna Sjöström Douagi, VD för Sveriges unga akademi.

– Jämställdhet inom universitet och högskolor är avgörande för att utveckla en forskning av hög kvalitet. Andelen kvinnor inom naturvetenskap och teknik behöver öka, och vi hoppas att det här priset kan bidra till detta genom att uppmärksamma duktiga kvinnor i början av deras forskarkarriär, säger Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet.

År 2011 hade Sverige ca 60 % kvinnor bland studenterna vid de svenska lärosätena, men endast 23 % kvinnliga professorer. Inom natur- och teknikvetenskaperna är andelen kvinnliga professorer enbart 14 %.* Andelen kvinnor inom akademin faller ju längre upp på karriärstegen man kommer. Kvinnors deltagande i forskning är en nyckelfaktor för vetenskaplig, ekonomisk, social och kulturell utveckling.

Juryn i L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-priset i Sverige består av Maria Tenje – docent, Uppsala universitet, mikrosystemteknik, ledamot Sveriges unga akademi. Kristian Pietras – professor, Lunds universitet, molekylär medicin, ledamot Sveriges unga akademi. Kirsten Kraiberg Knudsen – docent, Chalmers tekniska högskola, astronomi, ledamot Sveriges unga akademi. Beatrice Fahlkvist, Scientific & Regulatory Affairs Manager, L’Oréal Sverige. Ordförande är Sara Snogerup Linse, Lunds universitet, professor i fysikalisk kemi.

*She Figures, EU kommissionen

FAKTA OM PRISET:

  • L'Oréal-Unesco For Women in Science Award instiftades av L’Oréal Foundation och Unesco år 1998
  • Sedan starten har priset uppmärksammat mer än 2 000 kvinnliga forskare världen över, varav två sedermera mottagit Nobelpriset.
  • Årligen utses fem seniora pristagare från fem kontinenter samt 15 unga pristagare från hela världen.
  • Nationella program finns i över 50 länder. I Norden finns L’Oréal-Unesco For Women in Science priset i Danmark, Finland och nu även i Sverige

Om L’Oréal

L’Oréal har ägnat sig åt skönhet i mer än 105 år. Med sin unika portfölj bestående av fler än 32 internationella märken i olika kategorier genererade koncernens försäljning 22,5 miljarder euro 2014 med 78 600 anställda världen över. Som världens ledande skönhetsföretag är L’Oréal närvarande inom alla distributionsnätverk: massmarknad, varuhus, apotek, Travel Retail och detaljhandel. Forskning och innovation med ett mycket hängivet forskningsteam bestående av 3 600 personer återfinns i hjärtat av L’Oréals verksamhet. L’Oréals nya hållbarhetsplan för 2020, ”Sharing Beauty with All” har högt ställda hållbarhetsmål som sträcker sig över hela koncernens värdekedja. 2014 erkändes L’Oréal också, för sjätte gången, av Ethisphere Institute som ett av "världens mest etiska företag". L'Oréal stödjer de 10 principerna i FN: s Global Compact sedan 2003. www.loreal.com

Om Unesco

Unesco är FN:s fackorgan för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Inom de olika områdena arbetar Unesco med att ge råd till regeringar om t.ex. utbildnings- och forskningssystem, bygga nätverk mellan experter genom studier och utredningar och samla in, analysera och publicera statistik Unescos vetenskapssamarbete syftar till att bidra till fred, hållbar utveckling och socialt hållbara samhällen samt interkulturell dialog. En av Unescos övergripande prioriteringar som ska genomsyra alla arbete är jämställdhet.

Om Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin möjliggör möten över ämnesgränserna som ger upphov till oväntade initiativ. Den bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 47 ledamöter. Unga akademier finns i över 30 länder och är en växande global rörelse och Sveriges unga akademi arbetar med de andra unga akademierna både på en europeisk och en global nivå. Mer information om akademin finns på http://sverigesungaakademi.se

KONTAKT:

L’Oréal Sverige AB Maria Mossenberg, Tel: 0765- 365 269 E-mail: maria.mossenberg@loreal.com

Sveriges unga akademi Annika Moberg, Tel: 070-325 32 18 E-mail: annika.moberg@sverigesungaakademi.se

Svenska Unescorådet: Per MagnussonTel. 070-229 5889, E-mail: per.magnusson@regeringskansliet.se

Ansökan till L’Oréal-Unesco For Women in Science- priset i Sverige görs på http://sverigesungaakademi.se/fwis

L'Oréal har ägnat sig åt skönhet i över 105 år och byggt upp en portfolio med 32 internationella varumärken i olika kategorier. L’Oréal koncernens omsättning uppgick till 22,5 miljarder euro 2014 och företaget sysselsätter 78.600 människor världen över. Som världens ledande kosmetikaföretag, är L'Oréal närvarande i alla distributionskanaler: massmarknad, varuhus, apotek, hårsalonger och travel retail. Forskning och innovation, och en forskargrupp på 3.600 personer, är kärnan i L'Oréals strategi som arbetar för att möta skönhetsbehov världen över och attrahera en miljard nya konsumenter de kommande åren.

L'Oréal's hållbarhetsstrategi för år 2020 "Sharing Beauty With All" har ambitiösa mål för hållbar utveckling genom hela koncernens värdekedja. www.loreal.com

Bifogade filer

PDF-dokument