Skip to main content

Utlysning av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2017 18:43 CEST

STOCKHOLM 20160626

PRESSMEDDELANDE: Utlysning av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi.

För tredje året i rad utlyses nu L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi.

Priset syftar till att öka jämställdheten inom forskningsvärlden genom att lyfta fram fler lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär och skapa förebilder för kommande generationer.

  • En generell utmaning är att medvetenheten om jämställdhetsproblematiken inom akademin av naturliga skäl är för låg. Det finns en omedveten diskriminering där kvinnors prestationer konsekvent undervärderas jämför med mäns. I en studie där en man och en kvinna har exakt samma CV går jobbet betydligt oftare till mannen. Och dessutom med högre lön. Det positiva är att om granskaren uppmanas att ta hänsyn till detta innan, så blir resultaten annorlunda. Det finns mängder av forskning som visar hur män och kvinnor inom akademin behandlas olika. Inom undervisning tex, kan man i studentevalueringar se att manligare lärare efter avslutad kurs, i snitt får en poäng högre på en femgradig skala än kvinnliga lärare. En konkret åtgärd för en mer jämställd akademi, vore att sätta in åtgärder redan här, säger Julia Uddén, förra årets pristagare.

Det årliga priset uppmärksammar två lovande forskare inom naturvetenskap (även medicin), teknik och matematik. En prissumma om 150 000 kronor vardera delas ut den 7 mars 2018. Pristagarna erbjuds också ett ettårigt mentorprogram som anordnas av Sveriges unga akademi. Ansökan är öppen från 15 juni och priset går att söka fram till och med 15 september 2017.

År 2014 hade Sverige ca 59 % kvinnor bland studenterna vid de svenska lärosätena, men endast 25 % kvinnliga professorer. Inom natur- och teknikvetenskaperna är andelen kvinnliga professorer enbart 15 %.* Andelen kvinnor inom akademin faller ju längre upp på karriärstegen man kommer. Kvinnors deltagande i forskning är en nyckelfaktor för vetenskaplig, ekonomisk, social och kulturell utveckling.

*Universitetskanslerämbetet,2014

Juryn för L’Oreál-Unesco For Women in Science-priset i Sverigemed stöd av Sveriges unga akademi leds av Sara Snogerup Linse, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet, ledamöter ur Sveriges unga akademi med relevant ämneskompetens samt Scientific & Regulatory Affairs Manager L’Oréal Sverige.

Ansökan till L’Oréal-Unesco For Women in Science- priset i Sverige görs på http://sverigesungaakademi.se/fwis2018

Om priset

En prissumma om 150 000 kronor vardera delas ut den 7 mars 2018. Pristagarna erbjuds också ett ettårigt mentorprogram som anordnas av Sveriges unga akademi.

Det internationella priset instiftades av L’Oréal Foundation och Unesco år 1998 för att främja kvinnors deltagande i forskning. Nationella program finns i över 50 länder.

I Norden finns L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Danmark, Finland och sedan 2015 även i Sverige.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi är ett samarbete mellan L’Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi. Sveriges unga akademi ansvarar för den vetenskapliga bedömningen i priset.

Unesco

Unesco är FN:s fackorgan för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Inom de olika områdena arbetar Unesco med att ge råd till regeringar om t.ex. utbildnings- och forskningssystem, bygga nätverk mellan experter genom studier och utredningar och samla in, analysera och publicera statistik. Unescos vetenskapssamarbete syftar till att bidra till fred, hållbar utveckling och socialt hållbara samhällen samt interkulturell dialog. Jämställdhet är en av Unescos övergripande prioriteringar. http://www.unesco.se/

Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin möjliggör möten över ämnesgränserna som ger upphov till oväntade initiativ. Den bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 34 ledamöter. Unga akademier finns i över 30 länder och är en växande global rörelse och Sveriges unga akademi arbetar med de andra unga akademierna både på europeisk och global nivå. http://sverigesungaakademi.se

L’Oréal

L’Oréal har ägnat sig åt skönhet i mer än 107 år. Med sin unika portfölj bestående av fler än 32 internationella märken i olika kategorier genererade koncernens försäljning 25,8 miljarder euro 2015 med 89,300 anställda världen över. Som världens ledande skönhetsföretag är L’Oréal närvarande inom alla distributionsnätverk: massmarknad, varuhus, apotek, Travel Retail och detaljhandel. Forskning och innovation med ett mycket hängivet forskningsteam bestående av 3870 personer återfinns i hjärtat av L’Oréals verksamhet. L’Oréals hållbarhetsplan för 2020, ”Sharing Beauty with All” har högt ställda hållbarhetsmål som sträcker sig över hela koncernens värdekedja. 2017 erkändes L’Oréal också, för åttonde gången, av Ethisphere Institute som ett av "världens mest etiska företag". L'Oréal stödjer de 10 principerna i FN: s Global Compact sedan 2003. www.loreal.com

Kontakt

L’Oréal Sverige AB Susanne Carpenter Tel: 076-5365269 E-mail: susanne.carpenter@loreal.com

Sveriges unga akademi Annika Moberg Tel: 070-3253218 E-mail: annika.moberg@sverigesungaakademi.se

Svenska Unescorådet Per Magnusson Tel: 070-229 5889 E-mail: per.magnusson@regeringskansliet.se

L’Oréal har ägnat sig åt skönhet i mer än 107 år. Med sin unika portfölj bestående av fler än 32 internationella märken i olika kategorier genererade koncernens försäljning 25,8 miljarder euro 2015 med 89,300 anställda världen över. Som världens ledande skönhetsföretag är L’Oréal närvarande inom alla distributionsnätverk: massmarknad, varuhus, apotek, Travel Retail och detaljhandel. Forskning och innovation med ett mycket hängivet forskningsteam bestående av 3870 personer återfinns i hjärtat av L’Oréals verksamhet. L’Oréals hållbarhetsplan för 2020, ”Sharing Beauty with All” har högt ställda hållbarhetsmål som sträcker sig över hela koncernens värdekedja. 2017 erkändes L’Oréal också, för åttonde gången, av Ethisphere Institute som ett av "världens mest etiska företag". L'Oréal stödjer de 10 principerna i FN: s Global Compact sedan 2003. www.loreal.com

Bifogade filer

PDF-dokument