Skip to main content

Mindre stränga miljökrav för vattenkraften

Nyhet   •   Apr 17, 2019 14:33 CEST

Foto: Peter Nolbrant

När vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt fattade beslut om hur den nya lagstiftningen för vattenkraft och miljökvalitetsnormer ska tillämpas, beslutade de att man ska tillämpa mindre stränga krav för 70 procent av vattendragen som påverkas av storskalig vattenkraft. Anledningen är att miljöförbättrande åtgärder, som exempelvis fiskvägar och tappning i torrfåror, annars skulle ge en för stor påverkan på Sveriges balanskraft och elproduktion.

Beslutet är ett första steg i arbetet med att fullt ut använda den nya lagstiftningen om vattenkraft och miljökvalitetsnormer för vatten.

För Västerhavets vattendistrikt omfattar beslutet vattenförekomster i fyra avrinningsområden; Nissan, Lagan, Ätran och Göta Älv. Det är de delar av avrinningsområdena som klassats som kraftigt modifierade som berörs. Av de 52 utpekade vattenförekomsterna ska mindre stränga krav tillämpas för 30 av dessa.

Nästa steg i vattenmyndigheternas arbete är att se över miljökvalitetsnormer och åtgärdsbehov för vattendrag med vattenkraftverk som idag inte är utpekade som kraftigt modifierade. Målet är att vara klar senast december 2021.

Mer information om besluten finns på Vattenmyndigheternas hemsida

Kontaktpersoner:
Annika Ekvall
Enhetschef, enheten för vattenmyndigheten Västerhavet
annika.ekvall@lansstyrelsen.se
010-224 43 35

Daniel Isaksson
Utredare, enheten för vattenmyndigheten Västerhavet
daniel.isaksson@lansstyrelsen.se
010-224 55 23

Presskontakt:
Robert Lindberg
robert.lindberg@lansstyrelsen.se
010-224 45 56

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.