Skip to main content

Nu blir Stora Höghult ett naturreservat

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2019 10:00 CET

Stora Höghult. Nytt naturreservat i Västra Götaland.

Det finns gott om döda träd i Stora Höghult, norr om Uddevalla. Döden gör Stora Höghult till ett sällsynt levande område. Det kan sällsyntheter som skirmossa, tallticka och tretåig hackspett vittna om. Nu blir Stora Höghult ett naturreservat.

Du hittar det nya naturreservatet, Stora Höghult, nio kilometer norr om Uddevalla. På gränsen till Färgelanda. Det är ett 44 hektar stort område med vackert flerskiktad skog. Det betyder att det finns träd i flera olika höjd- och storleksklasser.

Ålderdomen är påtaglig i reservatet. Liksom döden. Det finns nämligen gott om döda träd i området. En del står fortfarande upp som torrakor. Andra ligger ner och kallas för lågor.
Den här blandningen mellan åldrar och trädslag, liv och död, gör skogen i Stora Höghult sällsynt levande.

Skogen ska få fortsätta utvecklas fritt i naturreservatet. På så sätt förbättras livsförutsättningarna för många av de arter som idag har svårt att överleva i det moderna skogslandskapet. Exempelvis skirmossa, västlig njurlav, tallticka och tretåig hackspett.

På höjderna i naturreservatet växer mest tall. Gran förekommer framför allt i lägre terräng. Det växer även asp, björk, klibbal, rönn, hassel och ek i området, men i betydligt mindre omfattning.

Två mindre vattendrag korsar naturreservatet i nord-sydlig riktning. Delar av marken är kalkpåverkad. I naturreservatet ingår även mindre områden med våtmarker och sumpskog.

Kontaktperson:
Ingvar Olofsson
Biolog
Naturavdelningen
010-224 56 76
ingvar.olofsson@lansstyrelsen.se

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna får hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.