Skip to main content

Heltidsmentorskap – ett lyckat koncept på Realgymnasiet

Nyhet   •   Feb 16, 2017 13:08 CET

En viktig del av Realgymnasiets erbjudande handlar om att ge eleverna tillgång till en mentor. Mentorn har en mycket viktig roll när det kommer till elevernas kunskapsutveckling och stödjer i allra högsta grad dessutom elevernas personliga utveckling. Realgymnasiets mentorskapsmodell är unikt på det sättet att mentorerna inte själva arbetar som lärare. Det leder till en mer jämställd relation mellan elev och mentor.

Ofta får mentorerna se konkreta bevis för hur de bidrar till elevens välmående.

-Som mentor kommer jag nära både elever och kollegor. Jag upplever att jag får en översyn och en helhet av varje elevs strävan och vägen till att nå hens mål. Jag får också en bild över mina kollegors sätt att arbeta och ge feedback. Jag är övertygad om att de elever som ser att mentorer och lärare jobbar ihop för att stötta och vägleda, blir peppade och känner sig sedda på ett sätt som gör att de inte bara når sina mål mer frekvent utan till och med kan överträffa dem, säger Johanna Svedberg, lärare och f.d. mentor på Realgymnasiet.

Mentorns huvudsakliga uppgift är studiecoaching men de har även andra viktiga funktioner. De arbetar mycket med psykosociala aspekter som exempelvis att skapa framtidstro och stötta eleven om det känns motigt. Mentorerna arbetar inte som lärare och betygsätter inte eleverna. Att arbeta på det här sättet skapar förutsättningar för en jämlik relation mellan mentor och elev eftersom man undviker den beroendeställning eleven skulle kunna hamna i om mentorn även skulle betygsätta eleven. Förhoppningsvis leder det även till att eleven känner att de kan öppna sig mer. Något som bekräftas av många elever.

-Det som är bra med att mentorerna bara är mentorer är att dom kan fokusera på eleverna och inte behöver förbereda och betygsätta prov. De lär även känna eleverna lite djupare än vad dom hade gjort annars. Det känns som de verkligen bryr sig om eleverna, säger Alexandra som studerar på Stylistutbildningen i Stockholm.

Eleverna har mentorstid en gång i veckan. Under den tiden så kan man förutom sina studier diskutera ämnen som exempelvis kost, hälsa, sömn, motivation, stresshantering, avslappning, konflikthantering och likabehandling. Områden som eventuellt kan vara viktiga att adressera för att få en så bra gymnasietid som möjligt.

I elevcoachingen är det viktigt att det finns ett tydligt framtidsfokus. De elever som lätt når de kunskapskrav som krävs ska stöttas så att även de känner sig utmanade i sin kunskapsutveckling. Här har mentorerna en viktig roll att fylla. När eleven känner sig trygg i hur de ska arbeta för att nå sina studiemål så kan det vara dags att gå vidare med exempelvis jobbcoachning för att förbereda eleverna inför yrkeslivet. Det kan exempelvis innebära hjälp med att skriva ett CV.

Mentorskap gynnar bra resultat
Mentorskapet är en av många olika faktorer som bidrar till att ett stort antal elever från Realgymnasiet, hela 88 procent, är aktiva inom studier och jobb redan sex månader efter avslutad utbildning. Antal elever som tar examen är också hög, den senaste siffran visar 88 procent.

-Vi känner att det här är en bra väg att gå och kommer att fortsätta vidareutveckla det som vi sett fungerar bra, säger Annacarin Olsson, verksamhetskoordinator samordning och utveckling mentorskap.

- Jag tror att det är tack vare våra goda resultat som vi nu ser att andra skolor tar efter vårt mentorskoncept. Det är väldigt roligt att vi är med och driver utvecklingen framåt för skolsverige, säger Ebba Schenholm, marknadsansvarig för Realgymnasiet.


Exempel på budskap från Realgymnasiets mentorer till eleverna

  • Du kan, du vill och vågar.
  • Du är expert på sig själv.
  • Varje dag är en ny dag full av nya möjligheter.
  • Hjärta och hjärna tillsammans – intellekt och känsla i balans – det ska bli bra och det ska kännas bra.
  • Du och jag – vi fixar det - Jag finns här för dig.
  • Inga människor är fel alla människor är rätt.
  • Du är viktig för dig själv och andra.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.