Skip to main content

Alla rätt för Realgymnasiet i Uppsala

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 06:30 CEST

Realgymnasiet i Uppsala har fått högsta betyg i Skolinspektionens granskning. 

– Det börjar bli en vana nu, och det är ytterligare ett kvitto på att vår verksamhet håller hög kvalitet, säger Per-Erik Lorentzon, Gymnasiechef, Lärande i Sverige AB.

Det är det tredje Realgymnasiet av fyra granskade sedan 2012 som fått noll förelägganden. Totalt sett har endast 30 skolor av 442 granskade de senaste två åren* lyckats med det.

Att Realgymnasiet återigen får högsta betyg av Skolinspektionen är ett resultat av en långsiktig satsning på kvalitet i alla led.
– Realgymnasiet sticker ut på många sätt. I år har vi fått fler förstahandssökande än någonsin tidigare, och vi har ännu fler som går ut i arbetslivet eller till vidarestudier direkt efter studenten, säger Per-Erik Lorentzon.

Utbildningar som ligger rätt i tiden, satsningar på mentorer, bra skolmiljö och branschsamarbeten är ytterligare några ingredienser i Realgymnasiets framgångsrecept.
– Branschen och eleverna gillar det vi gör. Det betyder allt för oss, avslutar Per-Erik Lorentzon.

*) Källa: Skolinspektionen/Statistik om regelbunden tillsyn (2012 och 2013)

För mer information kontakta:

Per-Erik Lorentzon
Mobil: 070-860 00 34
E-post:per-erik.lorentzon@realgymnasiet.se

Ytterligare information om Realgymnasiet och våra utbildningar finns påwww.realgymnasiet.seochwww.larande.se. Vi finns också på facebook, på instagram och på twitter.

Lärande i Sverige AB är en av Sveriges största aktörer inom friskolemarknaden. Här arbetar våra medarbetare på Realgymnasiet och Erlaskolan som är en grundskola, med att skapa mer och bättre skola för alla våra elever. Vi startade det första Realgymnasiet 2003 och finns idag på 14 orter. Erlaskolan startades 2011 och har fyra skolor på tre orter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera