Skip to main content

Taggar

Not Now Trump - A Call Against Trump's Policies

Ett öppet brev till Trumps regering om mänskliga rättigheter signerat av organisationer i Médecins du Monde-nätverket.

#flyktingarförtjänar skylt

#flyktingarförtjänar skylt

Dokument   •   2016-12-14 15:20 CET

Denna skylt kan du skriva ut om du vill göra din egen video. Glöm inte att skriva ut dubbelsidigt!

Inbjudan till invigning av Läkare i Världen Uppsala
2016 Legal report on access to healthcare on access to healthcare in 17 countries

Rapport på den lagliga aspekten av sjukvårdssystemen i 17 länder.

Médecins du Monde Observatory Report

Médecins du Monde Observatory Report

Dokument   •   2016-11-15 11:59 CET

Läs hela Observatory-rapporten på engelska här.

Läkare i Världens remissvar till Justitiedepartementet ang. den nya asyllagen 2016

Läkare i Världen avstyrker utkastet till lagrådsremiss i sin helhet med en förklaring till varför i dokumentet.