Rqvbnzmudid8h5sy5evn

Fler dör av tuberkulos – regeringar flyr sitt ansvar

Nyheter   •   Okt 13, 2016 16:00 CEST

Förra året dog 1,8 miljoner människor i tuberkulos – 300 000 fler dödsoffer än 2014. Det visar Världshälsoorganisationens globala tuberkulosrapport som släpptes i dag. Utvecklingen går åt fel håll eftersom regeringar och givarländer sviker världens tuberkulospatienter. Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare för Läkare Utan Gränser, kommenterar rapporten.

Ja26wbjwrk3lizzakaqa

Ett år sedan attacken mot traumasjukhuset i Kunduz

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 10:15 CEST

I dag minns Läkare Utan Gränser ett av de mörkaste ögonblicken i organisationens historia. Den 3 oktober 2015 dödades 42 människor när amerikanskt stridsflyg bombade deras traumasjukhus i Kunduz, Afghanistan. Ett år senare väntar Läkare Utan Gränser fortfarande på att en oberoende utredning ska genomföras.

Kozze0otaienkkknkfwk

”Syrien och dess allierade måste upphöra med den urskillningslösa bombningen av Aleppo”

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 09:00 CEST

Läkare Utan Gränser kräver att den syriska regeringen och dess allierade upphör med bombattackerna som orsakat ett blodbad på Aleppos befolkning. Den 28 september, bara några timmar innan FN:s säkerhetsråd möttes för att diskutera implementeringen av resolution 2286 om skydd av sjukvårdsinrättningar, bombades ytterligare två sjukhus som Läkare Utan Gränser stödjer. Sedan dess är de ur drift.

Btwjspx3fwwjpkifpfbl

Läkare Utan Gränser startar projekt i Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 08:00 CEST

I måndags startade Läkare Utan Gränser ett projekt för att ge psykosocialt stöd till de drygt 1 000 asylsökande i Götene kommun. Syftet med projektet är att förbättra den psykiska hälsan och visa på ett effektivt arbetssätt för att tidigt identifiera och förebygga psykisk ohälsa.

Okccniplec7ja6k5spbn

Syrien: Nya attacker mot sjukhus i östra Aleppo

Nyheter   •   Nov 19, 2016 18:42 CET

Flera sjukhus i det belägrade östra Aleppo, däribland ett pediatriskt sjukhus och två kirurgiska kliniker, är ur funktion efter de senaste två dygnens direkta och indirekta bombattacker.

Media no image

Haiti: Vi utvärderar behoven efter orkanen

Nyheter   •   Okt 08, 2016 17:06 CEST

I efterdyningarna av orkanen Matthew, som drabbade Haiti den 4 oktober, håller Läkare Utan Gränser på att utvärdera behoven av sjukvård och annan humanitär hjälp. Risken för kolera bedöms vara stor.

Fyra medicinska team har begett sig till drabbade områden i fem av landets departement; Grande Anse, Sud, Nippes, Artibone och Nordvästra departementet.

Det är fortfarande svårt att nå de drabbade områdena och än så länge är det för tidigt att avgöra vilka behov som finns. Enligt haitiska myndigheter är dödssiffran flera hundra och på väg uppåt. Risken för kolerautbrott i drabbade områden är mycket hög.

Infekterade sår

Läkare Utan Gränsers team har färdats landvägen och i helikopter till departementet Sud och där bevittnat omfattande förstörelse av hus och annan infrastruktur längs kusten mellan Tiburon och Port-à-Piment. Människor börjar nu anlända till de lokala sjukhusen, många av dem med skador på fötter och ben som börjar bli infekterade. Vårt team bistod med första-hjälpen till skadade människor och donerade också mediciner och annan utrustning för att behandla skador till sjukhuset i Les Cayes. På sjukhuset förbereder man sig på att ta emot ett ökat antal skadade de närmaste dagarna.

Redo för kolera

Ett annat av våra team har från luften sett förstörelsen i departementet Grande Anse och försöker nu landvägen nå fram till kustområdena. Ytterligare ett tredje team nådde på fredagskvällen fram till Nippes. Där håller man för närvarande på att utvärdera behoven, bistå med sjukvård och man gör sig även redo att vid behov behandla kolera.

Ett fjärde team åker just nu runt i Artibonite och Nordvästra departementen för att ta reda på vilken medicinsk kapacitet som finns och eventuella behov av vatten, sanitet och humanitär hjälp bland människor som tvingats lämna sina hem.

För närvarande arbetar 26 av Läkare Utan Gränsers medarbetare med att utvärdera behoven i Haiti efter orkanen Matthew. Dessutom har vi sex ordinarie projekt i huvudstaden Port-au-Prince; brännskadeenheten på Drouillard-sjukhuset, Tabarre traumasjukhus, akutsjukhuset Martissant 25, Nap Kenbe kirurgiska sjukhus, förlossningssjukhuset Cruo samt Pran Men’m-kliniken för människor som utsatts för sexuellt våld. Vi stödjer också Diquini-centret för kolerapatienter och har även ett kolerabehandlingscenter som kan vara operativt inom ett par timmar.  

I efterdyningarna av orkanen Matthew, som drabbade Haiti den 4 oktober, håller Läkare Utan Gränser på att utvärdera behoven av sjukvård och annan humanitär hjälp. Risken för kolera bedöms vara stor.

Läs vidare »
Rr4sdwxa4cdwhf4feedm

”Vi har fått nog av FN:s tomma ord – sjukhusbombningar måste upphöra”

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 14:13 CEST

Den 3 maj antog FN:s säkerhetsråd resolution 2286 som syftade till att skydda det medicinska uppdraget i konflikter. Sedan dess har situationen i både Syrien och Jemen blivit värre med systematiska bombningar av sjukhus och vårdinrättningar. Läkare Utan Gränser släpper nu detaljerade rapporter om två attacker mot våra sjukvårdsinrättningar i Jemen.

Jvyez5d2xitgbc4yy74r

Viktigt med FN-toppmöte om antibiotikaresistens

Nyheter   •   Sep 21, 2016 16:41 CEST

Läkemedelsresistenta infektioner är ett komplext problem som påverkar människor i alla delar av världen. Därför är det ett viktigt politiskt steg världens ledare har tagit idag genom att godkänna FNs deklaration om antibiotikaresistens. Såhär kommenterar Läkare Utan Gränser den antagna deklarationen.

Media no image

Brist på nya läkemedel kommer att döda 10 miljoner människor årligen

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 08:00 CEST

Det blir allt svårare för sjuka människor att få tag på de läkemedel de behöver eftersom de antingen är för dyra eller helt enkelt inte existerar. Det problemet måste lösas av världens regeringar och bör prioriteras under FN:s generalförsamling. Läkare Utan Gränsers aktuella rapport ”Lives on the Edge” tar upp bristerna i det nuvarande forskning- och utvecklingssystemet och visar på nya modeller för att ta fram mediciner, vaccin och diagnosverktyg.

– Regeringar ger miljarder till medicinsk forskning som kommer från skattebetalare. Det är deras skyldighet att se till att den forskningen faktiskt leder till läkemedel som gynnar folkhälsan och som människor har råd med, säger Helle Aagaard, rådgivare på Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

– Läkemedelsbolagen investerar bedrövligt lite i forskning kring sjukdomar som de i slutändan inte kan tjäna pengar på. Bristen på utveckling av nya antibiotika är ett sådant exempel. Det gör att vi snart saknar mediciner för att behandla läkemedelsresistenta infektioner. År 2050 kan så många som 10 miljoner människor dö årligen på grund av detta, säger Helle Aagaard.

FN:s panel för tillgång till läkemedel (UNHDP) har idag släppt en rapport som beskriver samma problem och risker, när det gäller tillgång till läkemedel. Precis som Läkare Utan Gränsers rapport innehåller den förslag på hur de nuvarande modellerna för forskning och utveckling kan ändras eller ersättas.

Regeringar måste skapa nya modeller för att få fram verktyg för att diagnosticera infektioner och läkemedel till rimliga priser som svarar till människors behov utanför världens höginkomstländer. De måste bryta länken som gör att kostnader för utveckling av ett läkemedel måste hämtas hem genom höga priser på läkemedlet genom monopol som patentskydd. Ett exempel på hur det kan göras är 3P-projektet (Push Pull Pool); ett initiativ från Läkare Utan Gränser och andra organisationer som arbetar med tuberkulos. Målet är att genom gemensam forskning, där aktörerna delar på forskningsdata och immaterialrätt, få fram nya behandlingsalternativ mot resistent tuberkulos som är kortare, billigare och har mindre biverkningar. Forskningen finansieras med anslag och prispengar istället för försäljningsvinster.

– Tuberkulos är ett tydligt exempel på hur dagens forskning och utveckling inte möter människors behov. Tbc är den infektionssjukdom som leder till flest dödsfall, omkring 1,5 miljoner, årligen och trots en mycket oroande resistensutveckling har det bara tagits fram två nya läkemedel de senaste 50 åren, säger Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser.

– Att genomgå en behandling mot multiresistent tuberkulos är för flertalet fortfarande en fruktansvärd resa, behandlingen ger flera biverkningar som svårt illamående och magsmärtor, psykoser och dövhet som inte går tillbaka efter avslutad behandling. Någonting måste hända, vi kan inte fortsätta utsätta människor för det här lidandet och där behandlingen bara ger dem en 50 procents chans att bli frisk, säger Anna Sjöblom.

***********

Rapporten ”Lives on the edge” presenteras av Helle Aagard på ett frukostmöte den 21 september kl 08:30 på Läkare Utan Gränser kontor i Stockholm: Fredborgsgatan 24. Medverkar gör även Fredrik Rücker, infektionsläkare, som kommer att berätta om utmaningarna han har mött under uppdrag för Läkare Utan Gränser. Anmälan senaste den 20 september till: seminars.sweden@lakareutangranser.se. Välkommen!
En sammanfattning av rapporten finns längre ned på denna sida.

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Det blir allt svårare för sjuka människor att få tag på de läkemedel de behöver eftersom de antingen är för dyra eller helt enkelt inte existerar. Det problemet måste lösas av världens regeringar och bör prioriteras under FN:s generalförsamling. Läkare Utan Gränsers aktuella rapport ”Lives on the Edge” tar upp bristerna i det nuvarande forskning- och utvecklingssystemet.

Läs vidare »
Wowqza9ickarptme26yn

Regeringens återställda stöd till Globala Fonden viktigt i kampen mot sjukdomarna

Nyheter   •   Sep 01, 2016 09:00 CEST

Idag annonserade ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin att regeringen återför 6,4 miljarder kronor till biståndsbudgeten. Bland annat återförs 300 miljoner kronor till Globala Fonden mot aids, tuberkulos och malaria. Beslutet kommenteras av Läkare Utan Gränser humanitära medicinska rådgivare Anna Sjöblom.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • För brådskande frågor på kvällar och helger.
 • +46 708-33 77 40
Kontakt till Läkare Utan Gränsers pressjour för brådskande ärenden. Telefonen är bemannad dygnet runt. Utanför... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Kommunikation
 • drfridgea.lagerholhorjism@ykyzcqutlafmxvkazfserelravutrhvxangrltanser.zhse
 • 010-199 32 15
Kommunikationsansvarig

 • Presskontakt
 • Pressekreterare / Press Officer
 • lars.adenlisinski@lakareutangranser.se
 • Presstelefon: 0708-33 77 40
 • 010-199 32 12

 • Presskontakt
 • Kommunikatör / Tiedottaja
 • Kommunikation, ansvarig för finländsk media
 • alexander.uggla@lakareutangranser.se
 • +46 (0)10 199 3306
 • +46 (0)72 050 3665

Om Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Adress

 • Läkare Utan Gränser
 • Fredsborgsgatan 24 Box 47021
 • 100 74 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida