Ujnccovkjmsxi2rj89ef

Sydsudan: Två medarbetare dödade

Pressmeddelanden   •   2015-08-25 20:10 CEST

Två av Läkare Utan Gränsers medarbetare har dödats i Sydsudan. I förra veckan dödades logistikern Gawar Top Puoy, när byn Wulu attackerades. Under en annan attack på byn Payak, dödades hälsoarbetaren James Gatluak Gatpieny.

Media-no-image

Syrien: Patienter uppvisar symptom på kontakt med kemiska medel

Pressmeddelanden   •   2015-08-25 15:43 CEST

Fredagen den 21 augusti behandlade Läkare Utan Gränser fyra patienter som uppvisade symptom på att ha utsatts för kemiska substanser. Patienterna togs om hand på ett sjukhus i Aleppoprovinsen i Syrien.

Patienterna – en familj med en treårig och en nyfödd dotter – kom till Läkare Utan Gränsers sjukhus en timme efter exponeringen. De uppvisade symptom som röda ögon, hudutslag, bindhinnekatarr och andningssvårigheter. Dessa symptom följdes av blåsor och förvärrade andningssvårigheter cirka tre timmar senare. Symptomen behandlades och patienterna fick syrgas tills de kunde transporteras till en annan inrättning för specialistvård.

Familjen kom från staden Marea som ligger norr om Aleppo i Azaz-distriktet. Under fredagen utsattes Marea för tung beskjutning efter en vecka av intensiva attacker med bland annat granater. Enligt familjen träffades deras hem av en granat vid halv åtta-tiden på fredagskvällen. Efter explosionen fylldes deras vardagsrum av en gul gas. Föräldrarna försökte med hjälp av några grannar skydda sina barn genom att täcka dem med sina kroppar. De fördes till sjukhuset i Marea där de fick akutsjukvård. När deras hälsotillstånd försämrades fördes de till Läkare Utan Gränsers sjukhus.

– Läkare Utan Gränser har inga laboratoriemässiga bevis som kan bekräfta orsaken till symptomen. Men mycket tyder på att patienterna har utsatts för ett kemiskt medel, såväl symptomen som sjukdomsförloppet och patienternas vittnesmål om omständigheterna kring förgiftningen, säger Pablo Marco, Läkare Utan Gränsers projektansvarige i Syrien.

Redan innan denna incident inträffade hade den humanitära situationen i Aleppoprovinsen blivit allt sämre. De senaste månaderna har minst elva sjukvårdsinrättningar skadats i riktade attacker med oljefatsbomber. De få vårdcentraler och sjukhus som fortfarande behandlar patienter kan inte tillgodose befolkningens enorma medicinska behov.

– Krigföring med kemiska vapen är ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt. I sådana fall skulle det innebära ännu mer lidande för människorna i Syrien. Vi vädjar till alla stridande parter att respektera den grundläggande rätten till liv och upphöra med det urskillningslösa våldet mot civilbefolkningen, säger Pablo Marco.

Läkare Utan Gränser driver sex sjukvårdsinrättningar i Syrien och stödjer mer än 100 vårdcentraler, kliniker och fältsjukhus i landet. Läkare Utan Gränser tillhandahåller även sjukvård för syriska flyktingar i Jordanien, Libanon, Turkiet, Irak och södra Europa.

För mer information, vänligen kontakta presstjänsten i Sverige på 0708 - 33 77 40.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Fredagen den 21 augusti behandlade Läkare Utan Gränser fyra patienter som uppvisade symptom på att ha utsatts för kemiska substanser. Patienterna togs om hand på ett sjukhus i Aleppoprovinsen i Syrien.

Läs vidare »
Liihzwlvcgfhb7ukkdzo

Nya flyganfall i Jemen: "Människor dör på gatan"

Pressmeddelanden   •   2015-08-21 17:32 CEST

Minst 65 civila har dödats i flyganfall och hårda strider i provinsen Taiz i Jemen. Läkare Utan Gränsers projektsamordnare i Jemen berättar om människor som inte kan söka vård och dör på gatorna

Zumigb6po1p5ijllh1kv

Medelhavet: Människor drunknar inom några sekunder

Pressmeddelanden   •   2015-08-20 14:05 CEST

Räddningsinsatserna på Medelhavet äger ofta rum i sista minuten, när båtarna är nära att sjunka. Det berättar Läkare Utan Gränsers team ombord på organisationens tre räddningsfartyg. Sedan början på maj har teamen räddat sammanlagt 11 482 personer. Nu efterlyser Läkare Utan Gränser fler specialiserade räddningsfartyg som agerar proaktivt.

Media-no-image

Syrien: Elva dödade i flygattacker mot sjukhus i Idlib

Pressmeddelanden   •   2015-08-14 14:28 CEST

Nio sjukhus bombades i provinsen Idlib i nordvästra Syrien i förra veckan. Under attackerna omkom elva personer och över 30 personer skadades, de drabbade var patienter, sjukhusanställda och civila. Läkare Utan Gränser fördömer attackerna som åter igen visar att sjukvårdsinrättningar inte respekteras i den våldsamma konflikten i Syrien.

Attackerna har lett till att sjukhusen delvis inte kan tillhandahålla kirurgisk och ortopedisk vård. På ett av sjukhusen som ger vård till runt 30 000 patienter fick dialysavdelningen stängas. Patienter som är i behov av dialys måste nu åka 70 kilometer för att få behandling samtidigt som säkerhetsläget blir allt sämre. I missilangreppet skadades tre ambulanser och ytterligare två förstördes helt.

Läkare Utan Gränser stödjer arbetet på tre av sjukhusen som bombades. Sylvain Groulx, ansvarig för organisationens insatser i Syrien, ser en oroväckande trend i landet:

– Den senaste tidens attacker är ett klart brott mot internationell humanitär rätt som förbjuder angrepp mot sjukhus. De måste respekteras som neutrala platser där civila kan söka vård i trygghet. Människorna i Syrien lider varje dag under detta krig som kräver många dödsoffer.

De senaste månaderna har liknande attacker genomförts mot civil infrastruktur och vårdinrättningar i flera provinser som inte längre kontrolleras av regeringsstyrkor. Läkare Utan Gränser uppmanar alla parter i konflikten att respektera sjukhus och civilas rätt att säkert kunna söka vård.

Läkare Utan Gränser driver fem sjukvårdsinrättningar i Syrien och stödjer över hundra vårdcentraler, sjukhus och kliniker i landet. Organisationen ger också vård till syrier som har flytt till Irak, Jordanien, Libanon och Sydeuropa

För mer information, vänligen kontakta presstjänsten i Sverige på 0708 - 33 77 40.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Nio sjukhus bombades i provinsen Idlib i nordvästra Syrien i förra veckan. Under attackerna omkom elva personer och över 30 personer skadades, de drabbade var patienter, sjukhusanställda och civila. Läkare Utan Gränser fördömer attackerna som åter igen visar att sjukvårdsinrättningar inte respekteras i den våldsamma konflikten i Syrien.

Läs vidare »
Rbtgd3q29qo87ynxnnin

Båtolyckan på Medelhavet visar på brister i räddningsarbetet

Pressmeddelanden   •   2015-08-05 21:31 CEST

Hundratals människor drunknade idag när en träbåt med cirka 600 personer ombord kapsejsade utanför den libyska kusten. Olyckan visar på allvarliga brister i de befintliga sök- och räddningsinsatserna på Medelhavet.

Qrbftqx2sjpeswddgfhu

Nytt vaccin: Unikt genombrott i kampen mot ebola

Pressmeddelanden   •   2015-07-31 14:00 CEST

Ett nytt vaccin mot ebola har i en studie i Guinea uppvisat mycket lovande resultat. Enligt en artikel i den medicinska tidskriften The Lancet ger vaccinet VSV-ZEBOV ett hundraprocentigt skydd mot sjukdomen. Läkare Utan Gränser, som har deltagit i studien, välkomnar resultaten och uppmanar nu till en fortsättning av studien i övriga berörda länder.

Ekm05sv0q2ftpzlk0bmv

Sydsudan: Våld i Upper Nile hindrar hjälpen att nå fram

Pressmeddelanden   •   2015-07-23 15:54 CEST

Ökade strider i delstaten Upper Nile i Sydsudan har lett till växande humanitära behov men striderna gör det svårt att nå ut med hjälpinsatser till de hårdast drabbade områdena.

Media-no-image

Hivkonferens i Vancouver: Alla som lever med hiv bör få behandling

Pressmeddelanden   •   2015-07-22 09:46 CEST

Att omgående sättas in på behandling är gynnsamt för samtliga hiv-positiva oavsett hur långt gången infektionen är. Det är resultatet av den studie som utförts av START (Strategic Timing of Antiretroviral Treatment) och som presenterades på den internationella aids-konferensen (IAS) som pågår just nu i Vancouver. Forskningsresultatet borde leda till en internationell satsning med målet att tillhandahålla hiv-behandling för alla smittade.

Resultaten som presenterats bygger på tidigare belägg om att hiv-behandling drastiskt reducerar smittöverföring.Världshälsoorganisationen (WHO) planerar senare i år att ge ut nya riktlinjer som troligtvis kommer innehålla en rekommendation om att alla som testas positivt för hiv omedelbart ska få behandling.

– Med de här beläggen behöver vi inte längre ställa oss frågan om och när människor ska påbörja sin behandling, utan hur vi kan virusnivåerna i blodet är så låga att de är omätbara, säger Sharoann Lynch som är rådgivare för frågor som rör hiv och tuberkulos på Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

– Det nya globala målet bör vara att erbjuda behandling till alla som lever med hiv och att mobilisera beslutsfattare att uppnå det målet. Det internationella hivarbetet måste öka takten och se till att fler människor får behandling.

En tredjedel hiv-positiva återvänder aldrig för behandling

En tredjedel av patienterna som diagnosticeras med hiv, men som ännu inte är behöriga för behandling, återvänder aldrig till en vårdcentral för uppföljning. Det visar en studie som har gjorts på 41 av Läkare Utan Gränsers hiv-program under tio år. Skulle de sättas in på behandling direkt efter diagnosen, skulle sjukvården inte förlora kontakt med lika många patienter.

– Vi bör inte slösa bort en möjlighet att erbjuda behandling till en person med hiv bara för att man inte är tillräckligt sjuk. I våra program ser vi att människor vars immunsystem fortfarande är starkt ändå är villiga att påbörja behandling, säger Helen Bygrave, läkare och medicinsk rådgivare för hiv på Läkare Utan Gränsers medicinska enhet i Sydafrika.

– Vi måste fokusera på att behandla alla människor med hiv och vi måste anstränga oss särskilt mycket att nå de sjukaste och de mest utsatta patienterna, exempelvis barn som bor i länder med dålig tillgång till hiv-vård.

I Swaziland har organisationen tillsammans med landets regering startat ett pilotprojekt där man behandlar hivpatienter omedelbart efter diagnosen. Projektet visar att acceptansen av behandlingen var lika hög bland de som var nydiagnosticerade som hos patienterna som levt med sjukdomen ett tag och som hade lägre CD4-nivåer, det vill säga ett försämrat immunförsvar. I båda patientgrupperna valde lika många att påbörja en behandling med hiv-läkemedel.

Fortsatt stöd är avgörande om viruset ska stoppas

En tidigare undersökning som organisationen utfört i Chiradzulu, i Malawi, visar att hiv-behandling minskar virusmängden i blodet. Över 90 procent av dem som får hiv-behandling i försöksgruppen hade en så låg virusmängd i blodet att den inte var mätbar. Men av de som testat positivt för hiv och som inte fått behandling hade 48 procent en hög virusmängd (>100,000 copies/mL). Därmed är också risken högre att patienterna sprider viruset vidare. Behandling är alltså inte bara bra för patientens egen hälsa utan minskar även fortsatt smittspridning.

Därför är det viktigt att det internationella finansiella stödet för hivbehandling inte minskar - vilket det finns oroväckande tecken på. Det finns risk att den Globala Fonden för att bekämpa aids, tuberkulos och malaria kommer att minska sitt stöd till vissa nyckelinsatser som återkommande kostnader för nödvändiga produkter och stöd till vissa medelinkomstländer.

– Det är inte läge att bromsa in de internationella hiv-insatserna, vi måste istället gasa för att rädda liv och stoppa hiv-viruset, säger Sharoann Lynch

– Om man minskar hiv-stöd nu, är det oerhört cyniskt.

Läkare Utan Gränser kallar till ett möte för givare, regeringar och forskare under FN-konferensen i september i år där de nya gemensamma målen för en hållbar utveckling ska antas. Där kommer de aktuella studierna presenteras igen för att hitta vägar att sätta 90 procent av världens hivpatienter på behandling.

Läkare Utan Gränser började ge hiv-behandling till patienter år 2000. I dagsläget får mer än 200.000 människor hiv-behandling genom organisationens hiv-program.

För mer information, vänligen kontakta presstjänsten i Sverige på 0708 - 33 77 40.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Att omgående sättas in på behandling är gynnsamt för samtliga hiv-positiva oavsett hur långt gången infektionen är. Det är resultatet av den studie som utförts av START (Strategic Timing of Antiretroviral Treatment) och som presenterades på den internationella aids-konferensen (IAS) som pågår just nu i Vancouver.

Läs vidare »
Qwvzaij1wzedjpjfn5bt

​Oljefatsbomber skadar allt fler människor i Syrien

Pressmeddelanden   •   2015-07-09 16:46 CEST

Läkare Utan Gränser ser en dramatisk ökning av skador från oljefatsbomber i södra Syrien. Under de senaste två veckorna har 65 människor med allvarliga skador från oljefatsbomber kommit till organisationens akutmottagning i Al-Ramtha-sjukhuset i norra Jordanien.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • För brådskande frågor på kvällar och helger.
 • +46 708-33 77 40
Kontakt till Läkare Utan Gränsers pressjour för brådskande frågor på kvällar och helger. Utanför kontorstid kopplas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare / Informatör
 • Riks- och lokalmedia
 • sonjzcbva.lesbisvfjnjvavtenmlqr@lakanqptreriutbvangransevpjxpur.se
 • Presstelefon: 0708-33 77 40
 • 010-199 32 12

Om Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Adress

 • Läkare Utan Gränser
 • Fredsborgsgatan 24 Box 47021
 • 100 74 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida