Ekm05sv0q2ftpzlk0bmv

Sydsudan: Våld i Upper Nile hindrar hjälpen att nå fram

Pressmeddelanden   •   2015-07-23 15:54 CEST

Ökade strider i delstaten Upper Nile i Sydsudan har lett till växande humanitära behov men striderna gör det svårt att nå ut med hjälpinsatser till de hårdast drabbade områdena.

Media-no-image

Hivkonferens i Vancouver: Alla som lever med hiv bör få behandling

Pressmeddelanden   •   2015-07-22 09:46 CEST

Att omgående sättas in på behandling är gynnsamt för samtliga hiv-positiva oavsett hur långt gången infektionen är. Det är resultatet av den studie som utförts av START (Strategic Timing of Antiretroviral Treatment) och som presenterades på den internationella aids-konferensen (IAS) som pågår just nu i Vancouver. Forskningsresultatet borde leda till en internationell satsning med målet att tillhandahålla hiv-behandling för alla smittade.

Resultaten som presenterats bygger på tidigare belägg om att hiv-behandling drastiskt reducerar smittöverföring.Världshälsoorganisationen (WHO) planerar senare i år att ge ut nya riktlinjer som troligtvis kommer innehålla en rekommendation om att alla som testas positivt för hiv omedelbart ska få behandling.

– Med de här beläggen behöver vi inte längre ställa oss frågan om och när människor ska påbörja sin behandling, utan hur vi kan virusnivåerna i blodet är så låga att de är omätbara, säger Sharoann Lynch som är rådgivare för frågor som rör hiv och tuberkulos på Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

– Det nya globala målet bör vara att erbjuda behandling till alla som lever med hiv och att mobilisera beslutsfattare att uppnå det målet. Det internationella hivarbetet måste öka takten och se till att fler människor får behandling.

En tredjedel hiv-positiva återvänder aldrig för behandling

En tredjedel av patienterna som diagnosticeras med hiv, men som ännu inte är behöriga för behandling, återvänder aldrig till en vårdcentral för uppföljning. Det visar en studie som har gjorts på 41 av Läkare Utan Gränsers hiv-program under tio år. Skulle de sättas in på behandling direkt efter diagnosen, skulle sjukvården inte förlora kontakt med lika många patienter.

– Vi bör inte slösa bort en möjlighet att erbjuda behandling till en person med hiv bara för att man inte är tillräckligt sjuk. I våra program ser vi att människor vars immunsystem fortfarande är starkt ändå är villiga att påbörja behandling, säger Helen Bygrave, läkare och medicinsk rådgivare för hiv på Läkare Utan Gränsers medicinska enhet i Sydafrika.

– Vi måste fokusera på att behandla alla människor med hiv och vi måste anstränga oss särskilt mycket att nå de sjukaste och de mest utsatta patienterna, exempelvis barn som bor i länder med dålig tillgång till hiv-vård.

I Swaziland har organisationen tillsammans med landets regering startat ett pilotprojekt där man behandlar hivpatienter omedelbart efter diagnosen. Projektet visar att acceptansen av behandlingen var lika hög bland de som var nydiagnosticerade som hos patienterna som levt med sjukdomen ett tag och som hade lägre CD4-nivåer, det vill säga ett försämrat immunförsvar. I båda patientgrupperna valde lika många att påbörja en behandling med hiv-läkemedel.

Fortsatt stöd är avgörande om viruset ska stoppas

En tidigare undersökning som organisationen utfört i Chiradzulu, i Malawi, visar att hiv-behandling minskar virusmängden i blodet. Över 90 procent av dem som får hiv-behandling i försöksgruppen hade en så låg virusmängd i blodet att den inte var mätbar. Men av de som testat positivt för hiv och som inte fått behandling hade 48 procent en hög virusmängd (>100,000 copies/mL). Därmed är också risken högre att patienterna sprider viruset vidare. Behandling är alltså inte bara bra för patientens egen hälsa utan minskar även fortsatt smittspridning.

Därför är det viktigt att det internationella finansiella stödet för hivbehandling inte minskar - vilket det finns oroväckande tecken på. Det finns risk att den Globala Fonden för att bekämpa aids, tuberkulos och malaria kommer att minska sitt stöd till vissa nyckelinsatser som återkommande kostnader för nödvändiga produkter och stöd till vissa medelinkomstländer.

– Det är inte läge att bromsa in de internationella hiv-insatserna, vi måste istället gasa för att rädda liv och stoppa hiv-viruset, säger Sharoann Lynch

– Om man minskar hiv-stöd nu, är det oerhört cyniskt.

Läkare Utan Gränser kallar till ett möte för givare, regeringar och forskare under FN-konferensen i september i år där de nya gemensamma målen för en hållbar utveckling ska antas. Där kommer de aktuella studierna presenteras igen för att hitta vägar att sätta 90 procent av världens hivpatienter på behandling.

Läkare Utan Gränser började ge hiv-behandling till patienter år 2000. I dagsläget får mer än 200.000 människor hiv-behandling genom organisationens hiv-program.

För mer information, vänligen kontakta presstjänsten i Sverige på 0708 - 33 77 40.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Att omgående sättas in på behandling är gynnsamt för samtliga hiv-positiva oavsett hur långt gången infektionen är. Det är resultatet av den studie som utförts av START (Strategic Timing of Antiretroviral Treatment) och som presenterades på den internationella aids-konferensen (IAS) som pågår just nu i Vancouver.

Läs vidare »
Qwvzaij1wzedjpjfn5bt

​Oljefatsbomber skadar allt fler människor i Syrien

Pressmeddelanden   •   2015-07-09 16:46 CEST

Läkare Utan Gränser ser en dramatisk ökning av skador från oljefatsbomber i södra Syrien. Under de senaste två veckorna har 65 människor med allvarliga skador från oljefatsbomber kommit till organisationens akutmottagning i Al-Ramtha-sjukhuset i norra Jordanien.

Media-no-image

Civila områden attackeras i Jemen

Pressmeddelanden   •   2015-07-07 13:54 CEST

Läkare Utan Gränser har de senaste dagarna behandlat människor som skadats i flygangrepp riktade mot civila områden. Den humanitära situationen försämras och det råder brist på mat, förnödenheter och bränsle.

I Beni Hassan, i nordvästra Jemen, utsattes en marknad för ett antal flygangrepp i samband med att människor bröt fastan för Ramadan, lördagskvällen den 4 juli. Runt 20 människor dog i attacken och Läkare Utan Gränsers team tog hand om mer än 67 skadade.

Attacken mot marknaden som kallas Aahem-trianglen, påbörjades runt halv nio på kvällen när en gasstation träffades. En halvtimme senare utfördes en andra attack riktad mot mitten av marknaden som även träffade två restauranger och ett hotell.

– Flygangrepp mot civila områden där människor samlas för att uträtta vardagsbestyr är oacceptabelt framförallt under Ramadan, säger Colette Gadenne som är landansvarig för Läkare Utan Gränser i Jemen.

De medicinska teamen som tog hand om de skadade överväldigades av antalet patienter och hur allvarliga deras skador var.

– Det var fruktansvärt. Vi hade inte kunnat föreställa oss att vi skulle få in så många svårt skadade samtidigt till ett så litet hälsocenter som Beni Hassan, säger läkaren Ammar som arbetar för Läkare Utan Gränser.

– Hela teamet är chockade efter upplevelsen, inte minst för att de drabbade var människor som var ute för att fira Ramadan.

Civila attackeras runtom i landet

Redan från början av konflikten i Jemen har det skett flera attacker i regionen där ett stort antal civila har skadats. Många av dem har varit internflyktingar som redan är extremt utsatta och lever under svåra förhållanden.

I södra Jemen har organisationens team behandlat skadade civila efter en flygattack mot en marknad i Lahj-provinsen. I en stad nära Aden behandlade Läkare Utan Gränser över 80 människor efter en attack mot ett bostadsområde i Al-Mansoora-distriktet. Under de senaste månaderna har teamen tagit emot över 2 800 människor som skadats i samband med markstrider i Aden.

Även i de östra och sydvästra delarna av landet utsätts civila för attacker med många skadade till följd. I Taiz-provinsen tog Al-Rawdah-sjukhuset, som Läkare Utan Gränser stödjer, emot 93 skadade och 16 döda efter att flera bostadsområden beskjutits. Sedan mars har sjukhuset tagit emot 2 193 skadade människor och 298 döda till följd av våldsamheterna.

Sjukhus och personal måltavlor i konflikten

Förutom attacker på civila utgör även medicinska strukturer och personal måltavlor, vilket gör att det är svårt för landets sjukvårdssystem att kunna svara på de behov som uppstår i en så våldsam konflikt. Sjukhuset i Harad, som var ett av få fungerande sjukhus i Hajjah-området, bombades i mitten av juni och har sedan dess inte kunnat ta emot patienter.

När Läkare Utan Gränsers team besökte det bombade sjukhuset hamnade de i skottlinjen och var tvungna att fly från staden.

För mer information, vänligen kontakta presstjänsten i Sverige på 0708 - 33 77 40.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. I Jemen arbetar Läkare Utan Gränser i Aden, Sanaa, Al-Dhale, Amran, Sa’ada, Taiz and Hajjah.

För mer information, vänligen kontakta presstjänsten i Sverige på 0708 - 33 77 40.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

​Läkare Utan Gränser har de senaste dagarna behandlat människor som skadats i flygangrepp riktade mot civila områden. Den humanitära situationen försämras och det råder brist på mat, förnödenheter och bränsle.

Läs vidare »
Vjes9cuibomvessgsb8k

Väpnat intrång på vårt traumacenter i Afghanistan

Pressmeddelanden   •   2015-07-03 13:55 CEST

Tungt beväpnade soldater tog sig in på Läkare Utan Gränsers traumacenter i den afghanska staden Kunduz i onsdags. Ingen skadades under den hotfulla incidenten, men centret är tvunget att hålla stängt. Läkare Utan Gränser fördömer angrepp mot sjukvårdsinrättningar som ska skyddas av internationell humanitär rätt.

Fnnxko30wnlwohh6w6mt

​Sydsudan: Flyktingar beskjutna i flyktingläger

Pressmeddelanden   •   2015-07-03 11:25 CEST

Civila har beskjutits i ett flyktingläger nära staden Malakal i Sydsudan. Läkare Utan Gränsers team har behandlat nio av de skadade varav en dött av sina svåra skador. Organisationen fördömer det ökande våldet mot civila i Sydsudan.

Ttzsavusmqb4vjlshlgp

Afghanistan: Skadade behandlade efter hårda strider i Kunduz-provinsen

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 15:00 CEST

​Tunga strider mellan afghanska säkerhetsstyrkor och oppositionsgrupper i nordöstra delen av Kunduz-provinsen har lett till många skadade. Läkare Utan Gränser har mellan den 20 och 23 juni behandlat 70 patienter, varav majoriteten med bomb- och skottskador. En tredjedel var kvinnor och barn.

Nudgxoff1bqe4qob3iy5

​EU:s migrationsbeslut lindrar inte lidandet

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 11:55 CEST

EU-toppmötet om migrationskrisen på Medelhavet nådde inte ända fram. Ledarna beslöt i natt att EU-länderna ska fördela 40 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien. Men mottagningsvillkoren måste bli bättre, säger Läkare Utan Gränsers rådgivare Aurelie Ponthieu.

Hyexz8qhjlldzw0xpej4

​Vill du inte dricka rosé? Häng med oss!

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 12:12 CEST

Läkare Utan Gränser bjuder varken på rosé eller snittar i Almedalen. Men vi planerar ett av veckans mest kostnadseffektiva evenemang och vill gärna träffa dig och alla som vill veta mer om vårt arbete. Du är välkommen att komma förbi vår filt i Almedalsparken för att prata med oss om det som du tycker är intressant

Dzg1mhhnsnc17poxsz5i

​Kina avslår patentansökan på läkemedel för hepatit C

Nyheter   •   2015-06-25 11:27 CEST

Läkare Utan Gränser välkomnar Kinas beslut att avslå Gilead Sciences ansökan om patent på läkemedlet sofosbuvir som används till att behandla hepatit C. Sjukdomen dödar omkring en halv miljon människor varje år men den orimliga höga prissättningen gör att få patienter får den behandling de behöver

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • För brådskande frågor på kvällar och helger.
 • +46 708-33 77 40
Kontakt till Läkare Utan Gränsers pressjour för brådskande frågor på kvällar och helger. Utanför kontorstid kopplas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare / Informatör
 • Riks- och lokalmedia
 • sonja.leister@lakareutangranser.se
 • Presstelefon: 0708-33 77 40
 • 010-199 32 12

Om Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Adress

 • Läkare Utan Gränser
 • Fredsborgsgatan 24 Box 47021
 • 100 74 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida