Caa63omrqufdr5fevakn

​Läkare Utan Gränser börjar testa ebolaläkemedel

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 11:06 CET

Läkare Utan Gränser ska möjliggöra kliniska tester av tidigare oprövade läkemedel mot ebola i tre av sina behandlingscenter i Västafrika. Syftet med testerna som görs i samarbete med tre olika forskningspartner är att snabbt hitta en effektiv behandling mot sjukdomen som hittills tagit omkring 5 000 liv i utbrottet i Västafrika.

Ylgqwom85wl2mptoqrin

​Centralafrikanska republiken: Attacker mot Läkare Utan Gränser försvårar det humanitära arbetet

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 14:01 CET

Den 7 november stoppade en väpnad grupp en lastbil som transporterade medicinsk utrustning på en bilväg mellan städerna Yaloké och Bossembélé i Centralafrikanska republiken. Förövarna tvingadepersonalen att stanna kvar och krävde en summa pengar för att medarbetarna skulle friges och lastbilen skulle få köra vidare.

Mwsapydzm8jftrje7lgv

Ebolautbrottet i Liberia är långt ifrån över

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 14:02 CET

Även om antalet rapporterade ebolafall har minskat i Liberia de senaste veckorna är epidemin långt ifrån förbi, och områden med många drabbade fortsätter att dyka upp. För att inte riskera bakslag i kampen mot utbrottet uppmanar Läkare Utan Gränser nu alla aktörer att snabbt anpassa sina hjälpinsatser till denna nya fas av epidemin. I Sierra Leone och Guinea ökar antalet ebolasjuka fortfarande.

Cbudbcuzjfy4agbjhsus

Missing Maps: Volontärer kartlägger bortglömda delar av världen

Pressmeddelanden   •   2014-11-07 14:42 CET

Idag lanseras projektet Missing Maps som går ut på att volontärer kartlägger de områden i världen som hittills har varit vita fläckar. Projektet ska göra det enklare för humanitära organisationer att planera och genomföra insatser. Missing Maps används redan idag för att förenkla ebolainsatsen i Västafrika.

A2imh29wke7i6lfl4jlw

Allvarliga malariafall har tredubblats i Sydsudan

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 12:29 CET

Läkare Utan Gränsers ser med oro på att antalet livshotande malariafall i Sydsudan har tredubblats i år. Den pågående våldsamma konflikten förhindrar arbetet mot malariautbrottet som drabbar västra delen av landet. På grund av stridigheter i vissa regioner har många vårdcentraler i avlägsna områden inte fått livsnödvändiga antimalariamedel.

Ym4illytxy9w9zmlsqqz

Liberia: Malaria hotar eboladrabbat land

Pressmeddelanden   •   2014-10-31 08:00 CET

Varje år skördar malaria många liv i Liberia. Men med den pågående ebolaepidemin har det blivit nästan omöjligt att få behandling mot malaria. Det har gjort att Läkare Utan Gränser har börjat dela ut antimalariamedel till runt 300 000 människor i fattiga områden i huvudstaden Monrovia.

Media-no-image

Ny rapport: Läkemedelsresistent tuberkulos är en global folkhälsokris

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 15:31 CET

Bara 30 procent av världens 480 000 personer med multiresistent tbc diagnostiseras, och bara en av fem får rätt behandling. Det framgår av Läkare Utan Gränsers rapport Out of Step, som baseras på en undersökning i åtta länder och som släpps i dag i samband med den internationella tuberkuloskonferensen i Barcelona.

Runt 480 000 personer i världen har multiresistent tbc. Av dem är det bara 30 procent som diagnostiseras och bara en av fem som får rätt behandling. Om ingenting görs kommer denna brist på tillgång till behandling och diagnos att förvärra denna global folkhälsokris. Det framkommer av Läkare Utan Gränsers rapport Out of Step, som baseras på en undersökning i åtta länder och som släpps i dag i samband med den internationella tuberkuloskonferensen i Barcelona

De senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att mindre än en tredjedel av patienterna med misstänkt multiresistent tuberkulos (MDR-TB) i världen blir diagnostiserade och att bara en av fem får rätt behandling. Dessa brister när det gäller tillgång till vård gör att läkemedelsresistent tuberkulos sprids allt mer och i en del länder diagnostiseras hela 35 procent av nya tbc-patienter med MDR-TB. Enligt Läkare Utan Gränser skulle många människors liv kunna räddas med behandling, och om de nyare läkemedlen Delamanid och Bedaquiline gjordes tillgängliga till överkomliga priser.

Fortsätter att spridas
Forskningen visar att man i många länder inte når upp till internationella rekommendationer när det gäller diagnostisering och behandling av tuberkulos, något som gör att läkemedelsresistenta former sprids med oförminskad styrka. Regeringar, givare och läkemedelsindustrin måste reagera nu och med alla medel motverka utvecklingen.

 – Det finns inte tid att slå sig till ro. I delar av forna Sovjetunionen har vi diagnostiserat MDR-TB hos en av tre patienter som inte tidigare behandlats för tbc, vilket betyder att spridningen sker från person till person. I Bombay i Indien ser vi att läkemedelsresistenta stammar sprids i slumområden och inom utsatta grupper, till exempel bland människor som lever med hiv, berättar Petros Isaakidis som arbetar som medicinsk epidemiolog på Läkare Utan Gränsers kontor i Indien.

Av dem som har MDR-TB är det bara 48 procent som botas och vid extremt multiresistent tuberkulos (XDR-TB) tillfrisknar bara 22 procent.

 – Läkemedelsresistent tbc är en katastrof som har uppstått till följd av år av försummelse och som nu förvärras av en långsam och undermålig respons. Länderna måste öka sina ansträngningar att optimera vården av patienter med läkemedelsresistent tuberkulos, i linje med internationella riktlinjer, och de måste använda sig av nya verktyg för att stärka och påskynda kampen mot tuberkulos, säger Petros Isaakidis.

Svår behandling
För dem som haft turen att få behandling har två år av plågsamma injektioner och tusentals piller väntat, en behandling som både är kostsam och ofta ger allvarliga biverkningar som psykoser och livslång dövhet. Bristen på bra och billiga mediciner, den ökade resistensutvecklingen och de många fallen av läkemedelsresistent tbc är en stor global utmaning, konstateras i rapporten.

2012 kom Bedaquiline som den första nya tbc-medicinen på 50 år och en annan, Delamanid, godkändes i år. Men de nya medicinerna finns bara tillgängliga i ett fåtal behandlingsprogram. Det behövs akut fler läkemedel som är användarvänliga, kvalitativa, säkra, effektiva och bättre diagnostiseringsmetoder.

Nya och lovande mediciner mot MDR-TB är fortfarande utom räckhåll för de flesta patienter, mer än ett år efter att de kom ut på marknaden. I fyra av länderna som ingår i rapporten finns de nya läkemedlen bara tillgängliga i ett fåtal behandlingsprogram.

Bara i år har 1,5 miljoner människor dött i tuberkulos. Det behöver inte vara så.

För mer information kontakta presstjänsten, 0708 - 33 77 40.


Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bara 30 procent av världens 480 000 personer med multiresistent tbc diagnostiseras, och bara en av fem får rätt behandling. Det framgår av Läkare Utan Gränsers rapport Out of Step, som baseras på en undersökning i åtta länder och som släpps i dag i samband med den internationella tuberkuloskonferensen i Barcelona

Läs vidare »
P6a0iqifjndwmiank01q

Ebola: Behandling och vaccin behövs vid frontlinjen

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 17:07 CEST

Vaccin och behandling mot ebola måste så snart som möjligt göras tillgängligt för den hälso- och sjukvårdspersonal som står i frontlinjen i kampen mot sjukdomen. Den uppmaningen kommer nu från Läkare Utan Gränser efter torsdagens högnivåmöte i FN om finansiering och tillgång till ebolavaccin. För att påskynda processen är omfattande investeringar och incitament avgörande.

Dkaww0wmdwxrftgxy5ab

Alarmerande ökning av multiresistent tuberkulos

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 15:58 CEST

Läkare Utan Gränser ser med oro på slutsatserna i Världshälsoorganisationens (WHO) Globala Tuberkulosrapport för 2014. Även om förekomsten av och dödligheten i tuberkulos fortsätter att minska noterar vi en alarmerande utveckling när det gäller resistent tuberkulos. I vissa länder utgör nu multiresistent tuberkulos 35 procent av fallen.

Media-no-image

Syrien: 100-tals skadade efter bombattack i Erbin

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 13:52 CEST

Den 9 oktober inträffade en bombattack mot en myllrande marknad i Erbin, en mindre stad i närheten av Damaskus. Attacken resulterade i hundratals skadade. Uppemot 50 000 människor har varit under belägring i Erbin i mer än två år. På Läkare Utan Gränser är vi nu djupt oroade över hur läkarna i Erbin och andra belägrade områden ska kunna hantera tillströmningen av skadade. 

Sedan den 4 oktober har stridigheterna och bombattackerna i området ökat. Den allvarligaste enskilda incidenten var bombattacken mot marknaden i Erbin. Läkare Utan Gränser ger stöd till drygt 100 vårdcentraler i Syrien, inklusive i östra Ghouta där Erbin ligger. Ett sjukhus i området som får stöd av oss, men där vi inte har någon egen personal, rapporterade efteråt att drygt 250 skadade hade kommit in till sjukhuset.

– Efter bombattacken mot marknaden blev vårt akutintag överfullt. Jag jobbade med tårar i ögonen när vi fick amputera kroppsdelar på tre barn med allvarliga skador, säger en läkare som vill förbli anonym.

– Vi har använt 95 procent av våra lager med medicin och andra förnödenheter under de senaste dagarnas oavbrutna akutsituation. Bomberna som faller och den nya tillströmningen av patienter i morse gör oss oroliga över vad som väntar de kommande dagarna och veckorna. Vi är belägrade och det är svårt att få tillgång till den utrustning som behövs. Jag är ledsen – och arg – över att vi inte kan bistå med den sjukvård som vi borde kunna ge till våra patienter.

Mellan den 4 och den 14 oktober har sjukhusteamet behandlat 975 patienter med krigsskador, varav 180 barn under fem år och 345 kvinnor. Det har konstant varit fullt på vår akutavdelning, och kirurgteamet har genomfört 495 operationer. Hittills har 63 patienter dött av sina skador, inklusive tio barn under fem år.

Det syriska sjukvårdsteamet, som vi har stöttat sedan april 2013 och som vi har daglig kontakt med, har haft svårt att hantera det stora antalet skadade. Under september månad har vi donerat ovanligt mycket medicinsk utrustning, vilket innebar att sjukhuset var någorlunda förberett efter bombattacken. Det stora antalet skadade gör emellertid att förråden av livsviktig medicinsk utrustning snabbt håller på att ta slut igen. Vi bistår så gott vi kan med narkosläkemedel, antibiotika och droppvätska. Detta är dock mycket svårt att bistå med i ett område som varit belägrat i mer än två år. 

Läkare Utan Gränser är direkt ansvariga för tre sjukhus I norra Syrien, men har inte möjlighet att jobba i andra områden i Syrien eftersom tillstånd inte har beviljats eller för att det är för farligt. För att bistå med stöd till syriska sjukvårdare har ett stort projekt med stöd från Läkare Utan Gränser utvecklats. Projektet fokuserar specifikt på områden som är under belägring och avskurna från hjälp.

Detta stöd omfattar mer än 100 sjukhus och sjukvårdscentraler över landet och sträcker sig från regelbundna leveranser av medicinskt material för att hålla igång verksamheten i dessa inrättningar, till medicinsk utbildning och engångsdonationer för akuta fall. 
Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Den 9 oktober inträffade en bombattack mot en myllrande marknad i Erbin, en mindre stad i närheten av Damaskus. Attacken resulterade i hundratals skadade. Uppemot 50 000 människor har varit under belägring i Erbin i mer än två år. På Läkare Utan Gränser är vi nu djupt oroade över hur läkarna i Erbin och andra belägrade områden ska kunna hantera tillströmningen av skadade.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare / Informatör
 • Lokalmedia
 • sonja.leister@lakareutangranser.se
 • 010-199 32 12
 • 070-193 76 17

Om Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Adress

 • Läkare Utan Gränser
 • Fredsborgsgatan 24 Box 47021
 • 100 74 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida