Btwjspx3fwwjpkifpfbl

Läkare Utan Gränser startar projekt i Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 08:00 CEST

I måndags startade Läkare Utan Gränser ett projekt för att ge psykosocialt stöd till de drygt 1 000 asylsökande i Götene kommun. Syftet med projektet är att förbättra den psykiska hälsan och visa på ett effektivt arbetssätt för att tidigt identifiera och förebygga psykisk ohälsa.

Wbhdmcrmdnxpemutytka

Rekordstora räddningsinsatser på Medelhavet

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 14:38 CEST

Under gårdagen undsatte Läkare Utan Gränser rekordmånga flyktingar på Medelhavet. Organisationens räddningsfartyg Dignity I hjälpte till att rädda 3 000 människor som försökte att ta sig från Libyen till Europa i trä- och gummibåtar. Sammanlagt räddades runt 6 500 människor under måndagen enligt den italienska kustbevakningen .

P90wfnjbwiiwxlkn14gl

FN-resolution måste stoppa blodbad på sjukhus

Nyheter   •   Maj 03, 2016 12:29 CEST

FN:s säkerhetsråd röstar idag om en resolution som ska stoppa attacker mot sjukvårdsinrättningar. Omröstningen är särskilt viktig, eftersom fyra av fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet har själva varit involverade i militära koalitioner som varit ansvariga för sjukhusattacker. Läkare Utan Gränsers generalsekreterare i Sverige, Mari Mörth, kommentrerar dagens omröstning.

Rr4sdwxa4cdwhf4feedm

”Vi har fått nog av FN:s tomma ord – sjukhusbombningar måste upphöra”

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 14:13 CEST

Den 3 maj antog FN:s säkerhetsråd resolution 2286 som syftade till att skydda det medicinska uppdraget i konflikter. Sedan dess har situationen i både Syrien och Jemen blivit värre med systematiska bombningar av sjukhus och vårdinrättningar. Läkare Utan Gränser släpper nu detaljerade rapporter om två attacker mot våra sjukvårdsinrättningar i Jemen.

Jvyez5d2xitgbc4yy74r

Viktigt med FN-toppmöte om antibiotikaresistens

Nyheter   •   Sep 21, 2016 16:41 CEST

Läkemedelsresistenta infektioner är ett komplext problem som påverkar människor i alla delar av världen. Därför är det ett viktigt politiskt steg världens ledare har tagit idag genom att godkänna FNs deklaration om antibiotikaresistens. Såhär kommenterar Läkare Utan Gränser den antagna deklarationen.

Media no image

Brist på nya läkemedel kommer att döda 10 miljoner människor årligen

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 08:00 CEST

Det blir allt svårare för sjuka människor att få tag på de läkemedel de behöver eftersom de antingen är för dyra eller helt enkelt inte existerar. Det problemet måste lösas av världens regeringar och bör prioriteras under FN:s generalförsamling. Läkare Utan Gränsers aktuella rapport ”Lives on the Edge” tar upp bristerna i det nuvarande forskning- och utvecklingssystemet och visar på nya modeller för att ta fram mediciner, vaccin och diagnosverktyg.

– Regeringar ger miljarder till medicinsk forskning som kommer från skattebetalare. Det är deras skyldighet att se till att den forskningen faktiskt leder till läkemedel som gynnar folkhälsan och som människor har råd med, säger Helle Aagaard, rådgivare på Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

– Läkemedelsbolagen investerar bedrövligt lite i forskning kring sjukdomar som de i slutändan inte kan tjäna pengar på. Bristen på utveckling av nya antibiotika är ett sådant exempel. Det gör att vi snart saknar mediciner för att behandla läkemedelsresistenta infektioner. År 2050 kan så många som 10 miljoner människor dö årligen på grund av detta, säger Helle Aagaard.

FN:s panel för tillgång till läkemedel (UNHDP) har idag släppt en rapport som beskriver samma problem och risker, när det gäller tillgång till läkemedel. Precis som Läkare Utan Gränsers rapport innehåller den förslag på hur de nuvarande modellerna för forskning och utveckling kan ändras eller ersättas.

Regeringar måste skapa nya modeller för att få fram verktyg för att diagnosticera infektioner och läkemedel till rimliga priser som svarar till människors behov utanför världens höginkomstländer. De måste bryta länken som gör att kostnader för utveckling av ett läkemedel måste hämtas hem genom höga priser på läkemedlet genom monopol som patentskydd. Ett exempel på hur det kan göras är 3P-projektet (Push Pull Pool); ett initiativ från Läkare Utan Gränser och andra organisationer som arbetar med tuberkulos. Målet är att genom gemensam forskning, där aktörerna delar på forskningsdata och immaterialrätt, få fram nya behandlingsalternativ mot resistent tuberkulos som är kortare, billigare och har mindre biverkningar. Forskningen finansieras med anslag och prispengar istället för försäljningsvinster.

– Tuberkulos är ett tydligt exempel på hur dagens forskning och utveckling inte möter människors behov. Tbc är den infektionssjukdom som leder till flest dödsfall, omkring 1,5 miljoner, årligen och trots en mycket oroande resistensutveckling har det bara tagits fram två nya läkemedel de senaste 50 åren, säger Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser.

– Att genomgå en behandling mot multiresistent tuberkulos är för flertalet fortfarande en fruktansvärd resa, behandlingen ger flera biverkningar som svårt illamående och magsmärtor, psykoser och dövhet som inte går tillbaka efter avslutad behandling. Någonting måste hända, vi kan inte fortsätta utsätta människor för det här lidandet och där behandlingen bara ger dem en 50 procents chans att bli frisk, säger Anna Sjöblom.

***********

Rapporten ”Lives on the edge” presenteras av Helle Aagard på ett frukostmöte den 21 september kl 08:30 på Läkare Utan Gränser kontor i Stockholm: Fredborgsgatan 24. Medverkar gör även Fredrik Rücker, infektionsläkare, som kommer att berätta om utmaningarna han har mött under uppdrag för Läkare Utan Gränser. Anmälan senaste den 20 september till: seminars.sweden@lakareutangranser.se. Välkommen!
En sammanfattning av rapporten finns längre ned på denna sida.

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Det blir allt svårare för sjuka människor att få tag på de läkemedel de behöver eftersom de antingen är för dyra eller helt enkelt inte existerar. Det problemet måste lösas av världens regeringar och bör prioriteras under FN:s generalförsamling. Läkare Utan Gränsers aktuella rapport ”Lives on the Edge” tar upp bristerna i det nuvarande forskning- och utvecklingssystemet.

Läs vidare »
Wowqza9ickarptme26yn

Regeringens återställda stöd till Globala Fonden viktigt i kampen mot sjukdomarna

Nyheter   •   Sep 01, 2016 09:00 CEST

Idag annonserade ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin att regeringen återför 6,4 miljarder kronor till biståndsbudgeten. Bland annat återförs 300 miljoner kronor till Globala Fonden mot aids, tuberkulos och malaria. Beslutet kommenteras av Läkare Utan Gränser humanitära medicinska rådgivare Anna Sjöblom.

X7fohw2brud8hwsrko4s

Ökat våld stryper tillgången till livsnödvändig sjukvård i Sydsudan

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2016 08:00 CEST

Läkare Utan gränser är djupt oroade över den fortgående bristen på tillgång till sjukvård och humanitär hjälp för tiotusentals människor som befinner sig på flykt över hela Sydsudan. De stridande parterna måste garantera befolkningen omedelbar tillgång till denna hjälp.

Zmkw1bqldq5dhws3ksyt

Läkare Utan Gränser lämnar norra Jemen

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 19:21 CEST

Urskillningslösa bombningar och opålitliga försäkringar från den saudiledda koalitionen tvingar organisationen att evakuera personalen från sex sjukhus i norra Jemen.

Jcrlxjmhkjfjr8vjx8vs

”Snart är sjukvården i Aleppo utraderad”

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2016 10:18 CEST

Striderna fortsätter i Aleppo i Syrien, och uppskattningsvis 250 000 människor är fast i den östra, belägrade delen av staden. Skadade har ingen möjlighet att ta sig därifrån och ingen hjälp kan komma in utifrån. Sjukvårdspersonal på plats vittnar om en desperat situation.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • För brådskande frågor på kvällar och helger.
 • +46 708-33 77 40
Kontakt till Läkare Utan Gränsers pressjour för brådskande ärenden. Telefonen är bemannad dygnet runt. Utanför... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare / Press Officer
 • laiirsqcui.adenlisrqinsksyfdfgdfi@lagakskarengiorvutanpmgrwnkmankbeuwausser.ikicudkcuifaypubse
 • Presstelefon: 0708-33 77 40
 • 010-199 32 12

Om Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Adress

 • Läkare Utan Gränser
 • Fredsborgsgatan 24 Box 47021
 • 100 74 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida