Skip to main content

Taggar

Syrien

sydsudan

kongo-kinshasa

medicinsk humanitär hjälporganisation

centralafrikanska republiken

Rapport: Ett liv i limbo

Rapport: Ett liv i limbo

Dokument   •   2018-01-15 07:20 CET

Denna rapport presenterar slutsatser och rekommendationer från Läkare Utan Gränsers projekt för asylsökande i Sverige, där vi erbjudit psykosocialt stöd till 550 personer. Vår erfarenhet visar att asylsökandes ovissa och maktlösa situation i Sverige påverkar deras psykiska hälsa negativt. Det finns dessutom en rad hinder som försvårar för asylsökande att få den vård de har rätt till och behöver.

B-roll och shotlist Bangladesh

Dokument   •   2017-12-14 14:49 CET

B-roll och shotlist Bangladesh

Epidemiologiska undersökningarna

Dokument   •   2017-12-14 11:14 CET

Epidemiologiska undersökningarna

A dramatic deterioration for asylum seekers on Lesbos

Läkare Utan Gränser slår larm om psykiskt lidande bland asylsökande på Lesbos i Grekland. 80 procent av patienterna uppvisar allvarliga psykiska symptom. Samtidigt får de asylsökande på ön allt sämre vård, visar organisationens färska rapport.

Sammanfattning av Lives on the Edge

Sammanfattning av Lives on the Edge

Dokument   •   2016-09-15 08:00 CEST

Summering av Läkare Utan Gränsers rapport "Lives on the Edge - Time to align medical research with people's health needs".

Shotlist rörligt material Nigeria

Shotlist rörligt material Nigeria

Dokument   •   2016-07-27 13:11 CEST

Prisrapport hivläkemedel 2016

Prisrapport hivläkemedel 2016

Dokument   •   2016-07-21 13:07 CEST

Priset för nyutvecklade hivläkemedel är så högt att det hotar framstegen i kampen mot hiv. Det visar Läkare Utan Gränsers senaste rapport som kartlägger priset på hivläkemedel. Detta innebär ett stort hälsoproblem för patienter som har blivit resistenta mot äldre, billigare behandlingsformer.

Rapport: Hivvård i Väst- och Centralafrika

Rapport: Hivvård i Väst- och Centralafrika

Dokument   •   2016-04-20 09:25 CEST

En summering av rapporten “Out of Focus: How millions of people in West and Central Africa are being left out of the global HIV response” har Läkare Utan Gränser tittat på orsakerna till varför så få har tillgång till behandling i en stor region bestående av 25 länder. Rapporten innehåller även detaljstudier från tre länder - Centralafrikanska republiken, Kongo-Kinshasa och Guinea

Rapport: Krigsskadade och dödsoffer i Syrien 2015

Mellan 30 och 40 procent av de som skadas och dör i krigets Syrien är kvinnor och barn. Det visar en ny rapport som Läkare Utan Gränser släpper idag. Under förra året har organisationen sammanställt statistik över krigsskadade och dödsoffer på 70 sjukvårdsaninrättningar som organisationen stödjer i Syrien. Över 60 inrättningar skakades under våldsamma attacker, tolv förstördes helt.

Flyktingrapport: Hinderbana till Europa

Flyktingrapport: Hinderbana till Europa

Dokument   •   2016-01-19 07:30 CET

Rapporten ”Hinderbana till Europa” (Obstacle course to Europe) analyserar de medicinska och humanitära konsekvenserna av EU:s politik. Den bygger på vittnesmål från flyktingar och Läkare Utan Gränsers medarbetare samt på medicinsk data från organisationens projekt i Grekland, Italien och på Balkan.

Shotlist: video från det provisoriska flyktinglägret i Grande-Synthe, Frankrike.

Video från det provisoriska flyktinglägret i Grande-Synthe, Frankrike. I materialet ingår en intervju med en flykting från Irak och en av Läkare Utan Gränsers medarbetare på plats.

Out of Step 2015

Out of Step 2015

Dokument   •   2015-12-02 06:00 CET

Idag lanserar Läkare Utan Gränser tillsammans med organisationen Stop TB Partnership en ny tuberkulosrapport som jämför tbc-behandlingen i 24 länder. Rapporten visar ett stort behov av att omedelbart införa bättre riktlinjer för behandling och diagnostik. Till exempel testar bara åtta av de 24 undersökta länderna om en patient har insjuknat i vanlig eller i läkemedelsresistent tuberkulos.

Final seminar agenda: HIV - A Life long fight
Rapport om sjukhusbombningen i Kunduz

Rapport om sjukhusbombningen i Kunduz

Dokument   •   2015-11-05 12:32 CET

Enligt en omfattande granskning som Läkare Utan Gränser har genomfört fanns inga stridande på sjukhuset i Kunduz när det bombades den 3 oktober. Den rapport som släpps i dag visar tydligt att det inte fanns någon som helst anledning till attacken.

Faktablad endTB samarbete

Faktablad endTB samarbete

Dokument   •   2015-03-23 14:42 CET

Inför Världstuberkulosdagen den 24 mars meddelar organisationerna Läkare Utan Gränser, Partners in Health, Interactive Research and Development och UNITAID att man startar ett samarbete, endTB, för att inleda kliniska prövningar med läkemedel mot multiresistent tuberkulos.

Ebolarapport: Pushed to the limit and beyond

Läkare Utan Gränsers ebolarapport analyserar kritiskt och avslöjar bristerna i ebolainsatsen i Västafrika under det gångna året. Rapporten ”​Pushed to the limit and beyond” är baserad på intervjuer med Läkare Utan Gränsers fältarbetare som under det gångna året arbetat i ebolainsatsen i Västafrika.

EBOLARAPPORT: ”Pushed to the limit and beyond”

Rapporten ”Pushed to the limit and beyond” är baserad på intervjuer med Läkare Utan Gränsers fältarbetare som under det gångna året arbetat i ebolainsatserna i Västafrika.

Aleppo: Medical Aid Besieged

Aleppo: Medical Aid Besieged

Dokument   •   2015-03-11 12:33 CET

Läkare Utan Gränser beskriver svårigheterna att bistå med sjukvård i Syrien på grund av kriget och säkerhetsproblem. Utvecklingen i Aleppo är ett exempel som visar att det är idag är omöjligt att driva humanitära projekt på många ställen i Syrien på grund av våld och hot mot personal.

Aleppo´s Reality: Daily Life under Barrel Bombs

Läkare Utan Gränsers rapport om situationen i Aleppo efter fyra år av krig i Syrien. Lokalbefolkningen i östra Aleppo beskriver hur dem drabbas av våldet. De medicinska behoven är stora, men sjukvårdssystemet är till stor del förstört.

Läs rapporten Out of Step

Läs rapporten Out of Step

Dokument   •   2014-10-30 15:31 CET