Skip to main content

FN-resolution måste stoppa blodbad på sjukhus

Nyhet   •   Maj 03, 2016 12:29 CEST

FN:s säkerhetsråd röstar idag om en resolution som ska stoppa attacker mot sjukvårdsinrättningar. Omröstningen är särskilt viktig, eftersom fyra av fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet har själva varit involverade i militära koalitioner som varit ansvariga för sjukhusattacker. Läkare Utan Gränsers generalsekreterare i Sverige, Mari Mörth, ser dagens omröstning som en chans att äntligen stoppa omänskliga sjukhusattacker.

”Det får inte längre vara en dödsdom att ge eller söka sjukvård. Sedan 2015 har det skett 117* attacker på Läkare Utan Gränser sjukvårdsinrättningar. FN:s säkerhetsråd måste idag stå upp för internationell humanitär rätt. Och ännu viktigare: Dagens resolution får inte bli en av många resolutioner som bara ignoreras och inte leder någonstans.

Det gäller att rädda liv. Vi kan inte längre bara acceptera att sjukvårdsinrättningar förstörs av bomber och granater. Att patienter dör i sina sängar och att sjuksköterskor och läkare dör när de försöker rädda liv. Attacken på sjukhuset i Aleppo i förra veckan där minst 50 människor miste livet är ytterligare ett bevis på hur viktig denna resolution är.

Konsekvenserna av att sjukhus bombas och sjukvårdspersonal dödas är förödande. Inte bara för dem som mister livet utan även för tusentals människor som inte lägre har någonstans att vända sig när de skadas eller blir sjuka. Om sjukvården försvinner, försvinner den sista lilla biten mänsklighet och hopp för de som lever i ett krig.

Säkerhetsrådet ska värna om världens säkerhet. De måste verka för att de resolutioner de tar fram följs och att de som bryter mot internationell humanitär rätt hålls ansvariga för sina handlingar. Även i krig finns det regler.

Denna resolution är en avgörande chans för säkerhetsrådets medlemmar att på nytt bekräfta att det medicinska uppdraget i konfliktzoner är heligt. De måste gå från ord till handling. Sjukhus, patienter och vårdpersonal är inte måltavlor i krig."

Omröstningen i säkerhetsrådet:

Säkerhetsrådets sammanträde om resolutionen sker mellan 16.00 – 18.00 svensk tid. Läkare Utan Gränsers internationella ordförande Joanne Liu kommer att hålla tal som streamas på FN:s sida: http://webtv.un.org/

*2016: Fram till den 28 april har det skett 11 luftangrepp och granatattacker mot sju av Läkare Utan Gränsers sjukhus, och sjukhus som organisationen stöttar (av vilka sex sjukvårdsinrättningar var i Syrien och en i Jemen).

2015: 106 luftangrepp och granatattacker mot 75 av Läkare Utan Gränsers sjukhus, och sjukhus som organisationen stöttar (av vilka 63 sjukvårdsinrättningar var i Syrien, 5 i Jemen, 5 i Ukraina, 1 i Afghanistan, 1 i Sudan).