Skip to main content

Kritiskt läge i Port-au-Prince

Nyhet   •   Jan 13, 2010 17:32 CET

Läkare Utan Gränser har redan behandlat nära tusen människor och skadade fortsätter att strömma in till de hälsocenter som fortfarande fungerar. Organisationen arbetar intensivt med att få in mer personal i det katastrofdrabbade området. Cirka 70 akutinkallade medarbetare väntas inom de närmsta dagarna. Även svenskar finns med på väntelistan.  

Stefano Zannini, Läkare Utan Gränsers landansvarige på Haiti, var ute hela natten för att försöka överblicka de medicinska behoven i Port-au-Prince.
– Det är kaos. Jag besökte fem hälsocenter, varav ett större sjukhus, och i princip inget av dem fungerade. Många byggnader är skadade och jag såg ett plågsamt stort antal döda kroppar. Stora delar av staden är utan elektricitet och människor har samlats utomhus. De försöker hjälpa och stödja varandra. När de förstod att jag kom från Läkare Utan Gränser bad de om hjälp, särskilt för att behandla skadade.

Förstörda sjukhus

En annan av Läkare Utan Gränsers medarbetare på plats, Hans von Dillen, bekräftar att Port-au-Prince inte kan hantera katastrofens omfattning.
– Hundratusentals människor har blivit hemlösa och tvingas sova utomhus. På våra kliniker ser vi mängder av öppna benbrott och allvarliga krosskador. Men vi har ingenstans att remittera dem till i det här stadiet eftersom så många av stadens sjukhus har förstörts.

Läkare Utan Gränser arbetar intensivt med att få in mer personal i det katastrofdrabbade området. Cirka 70 akutinkallade medarbetare väntas inom de närmsta dagarna. Läkare Utan Gränser förbereder också för att sätta upp ett uppblåsbart fältsjukhus med två operationssalar och sju tält för patienter som behöver läggas in. Totalt en kapacitet på 100 bäddar. I de team som är på väg finns också njurspecialister för att behandla krosskador.

Raserad infrastruktur

En stor del av Haitis redan otillräckliga infrastruktur förstördes i jordbävningen och det är fortsatt svårt att upprätta transportvägar in i det drabbade området.

Läkare Utan Gränser är också djupt oroade över sin egen personal. Över 800 lokalanställda arbetar för organisationen i Haiti och alla har ännu inte kunnat kontaktas på grund av förstörda telefonnät och det kaotiska läget.

Hälsocenter evakuerades

Läkare Utan Gränsers hälsocenter i slumområdet Martissant evakuerades efter jordbävningen eftersom det delvis förstörts och inte bedömdes vara tillräckligt säkert eller stabilt för att stå emot eventuella efterskalv. Patienterna har flyttats till tält utanför hälsocentret och skadade från hela staden fortsätter att strömma in. Mellan 300-350 människor har fått sjukvård här, mestadels för akuta skador och benbrott. Många patienter kommer också in med brännskador, eftersom skalvet orsakat flera gasexplosioner.

Tältsjukhus upprättas

På akutsjukhuset Trinité, som också skadades svårt i jordbävningen, har ytterligare flera hundra människor behandlats. På ett av Läkare Utan Gränsers kontor, i en annan del av den haitiska huvudstaden, har ett tältsjukhus satts upp som hittills tagit emot minst 200 skadade. Ytterligare skadade behandlas på mödravårds- och barnsjukhuset Solidarité.

 Snabba insatser avgörande för att rädda liv

Efter en jordbävning kan man se tre olika faser. I den första fasen – upp till 72 timmar efter katastrofen – behövs livräddande insatser i form av kirurgi.

Annan specialistvård är också viktig, som till exempel ortopedi för olika typer av benbrott och behandling för människor med ”crush syndrome”. Det är en allvarlig njurskada som uppstår till exempel när människor fastnat i rasmassor och tryck på kroppens muskelvävnad frigör stora mängder gifter i blodomloppet. I hälften av fallen leder detta till döden och måste därför behandlas med dialys för att återupprätta njurarnas funktion.

Sedan följer en period på upp till fyra veckor efter katastrofen när det finns ett stort behov av eftervård, till exempel uppföljningar efter operationer och omläggningar av sår.

När de omedelbara medicinska behoven tillgodosett och de som skadads i jordbävningen tagits om hand behöver man ta i tu med det kollapsade sjukvårdssystemet. Man måste se till att folk kan få tillgång till vård så att de inte dör av vanliga sjukdomar, som inte direkt orsakats av katastrofen.

Förnödenheter, rent vatten och sanitet

Det är förstås också avgörande att ge de drabbade tillgång till rent vatten, mat och tak över huvudet.

Efter en naturkatastrof då vattenledningar och avlopp förstörs ökar risken för utbrott av smittsamma sjukdomar. Därför ingår ofta vatten- och sanitetsexperter i Läkare Utan Gränser akuta insatser efter en jordbävning.

Stort behov av psykologstöd

Människor som överlever en naturkatastrof kan drabbas av post traumatisk stress och behöver då psykiskt stöd.  I akutinsatser arbetar Läkare Utan Gränser också med att ge information, stöd och behandling till dem som drabbats.