Skip to main content

DARFUR: Nekad tillgång lämnar befolkningen utan sjukvård

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 07:00 CEST

Läkare Utan Gränser har tvingats avbryta stora delar av sin medicinska verksamhet i norra Darfur. Sudanesiska myndigheterna försvårar arbetet genom att bland annat neka nödvändiga leveranser av mediciner.

Läkare Utan Gränser är den enda vårdgivare i det konflikdrabbade Jebel Si i norra Darfur, Sudan. Befolkningen drabbas hårt när organisation avbryter sitt arbete.

– Neddragningen av vår verksamhet leder till att mer än 100 000 människor i Jebel Si lämnas helt utan sjukvård, säger Alberto Cristina, operativ chef för Läkare Utan Gränser.

Under det senaste året har flera omständigheter försvårat Läkare Utan Gränsers arbete i norra Darfur. Sedan september 2011 har inga leveranser av mediciner eller vårdutrustning godkänts av de lokala myndigheterna. Den internationella personalen har haft svårt att få tillstånd för att vistas och arbeta i landet. Dessutom har transportvägarna till och från Jebel Si förstörts.

Detta tillsammans gör att Läkare Utan Gränser inte har möjlighet att ge den vård som krävs. Sjukhus samt vårdcentraler stängs, vaccinationsprogram avbryts. Kvinnor med förlossningsproblem kan inte längre erbjudas kejsarsnitt. Lagren av myggnät, näringsberikad kost och annan nödvändig utrustning är slut.

Sedan 2005 har Läkare Utan Gränser funnits på plats Jebel Si i norra Darfur som enda internationella organisation. I regionen finns inga andra vårdgivare; landets egna vårdcentraler ligger flera timmars bilfärd därifrån på osäkra vägar. Den permanenta befolkningen på 100 000  invånare och den kringflyttande nomadbefolkningen på 10 000 människor står nu helt utan livsnödvändig vård.

Läkare Utan Gränser uppmanar sudanesiska myndigheter att bevilja det stöd som organisationen kräver för att ge vård till befolkningen i regionen.

– Om vi inte snart får tillåtelse att leverera mediciner och utrustning till våra sjukhus och vårdcenter kommer sannolikt sjukdomar sprida sig och många dödsfall inträffa, säger Alberto Cristina.

Den vård Läkare Utan Gränser trots omständigheterna kan erbjuda är begränsad och innefattar en viss mödrahälsovård samt behandling mot undernäring.

– Vi är hoppfulla om att situationen kan nå en lösning. Så snart myndigheternas restriktioner har lyfts bort är vi beredda att återuppta vårt arbete, säger Alberto Cristina.

Läkare Utan Gränser publicerar nu en rapport om situationen för den utsatta befolkningen i Jebel Si i norra Darfur.

För mer information kontakta Läkare Utan Gränsers presstjänst på 0708-33 77 40.

Bifogade filer

PDF-dokument