Skip to main content

Ebola i Kongo-Kinshasa

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 11:41 CEST

Ett nytt Ebola-utbrott har bekräftats i nordöstra delarna av Kongo-Kinshasa. Sjukdomsfallen har upptäckts i Isiro, när gränsen till Uganda. Dock finns inget samband med det tidigare utbrottet av sjukdomen i Uganda i juli.

Läkare Utan Gränser har ett team på plats som arbetar med att stoppa utbrottet och hindra att viruset sprids. I nuläget misstänker man tolv fall totalt, varav en patient är intagen på behandlingscentret för Ebola i Isiro. Nio människor har hittills avlidit men bland dem har endast ett fall av Ebola kunnat bekräftas i laboratorium.

En man har lyckats tillfriskna från sjukdomen.

Ett annat akutteam från Läkare Utan Gränser har sedan slutet av juli arbetat i Uganda med ett Ebola-utbrott som dödat 16 personer. Detta utbrott har dock inget samband med det i Kongo, då det handlar om olika virusstammar.

- De två utbrotten är inte relaterade, säger Olimpia de la Rosa, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare. Detta stärker uppfattningen att Ebola-viruset smittar genom nära kroppskontakt, vilket gör att viruset svårligen sprids över nationsgränser.

I Kibaale har Läkare Utan Gränser arbetat i flera veckor tillsammans med Ugandas hälsoministerium och andra organisationer som Röda Korset och Världshälsoorganisationen. I dagsläget är spridningen av viruset stoppad och läget under kontroll. Det sista fallet bekräftades den 4 augusti. För att utbrottet ska betraktas som över ska 42 dagar passera sedan det senast bekräftade fallet.

Ebola är en hemorragisk feber som upptäcktes första gången hos människor 1976 i Zaire, nuvarande Kongo-Kinshasa. Sjukdomen sprids via kroppsvätskor och har en mycket hög dödlighet, mellan 50 och 90 procent av de drabbade dör. Hur hög dödligheten är beror på vilken virusstam som orsakar sjukdomen och den drabbades genetiska förutsättningar. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument