Skip to main content

Enorma behov i Syrien - Läkare Utan Gränser samlar in pengar för att fortsätta hjälparbetet

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2013 14:01 CEST

Efter 2,5 år av extremt våldsam konflikt är den humanitära situationen i Syrien katastrofal och förvärras varje dag. Behovet av hjälp till befolkningen växer ständigt. Läkare Utan Gränser är på plats och behöver mer resurser för sitt arbete.

– Vi samlar in pengar för vårt arbete i och runt Syrien för att krisen är akut och förvärras varje dag. Tack vare stöd från våra givare har vi kunnat driva projekt både där och i grannländerna sedan 2012. Vi ser inga tecken på att hjälpbehoven kommer att minska framöver, snarare tvärtom, och vi behöver hjälp från våra givare för att kunna fortsätta arbetet, säger Johan Mast, Läkare Utan Gränsers generalsekreterare.

Enligt FN har nära 2 miljoner människor flytt från Syrien och mer än 4 miljoner är på flykt inom landets gränser. Över 100 000 har dött sedan konfliktens början. Men hjälpen till dem som drabbas av konflikten motsvarar inte på långa vägar behoven.

Kollapsad sjukvård
Sjukvården har nästan kollapsat och det råder stor brist på sjukvårdspersonal, medicinsk utrustning och läkemedel. Detta påverkar sårade, barn, gravida kvinnor och människor med kroniska sjukdomar, som inte får den vård de behöver.

Även i grannländerna dit syrier flyr är behoven enorma. Familjer lever under mycket svåra förhållanden i Irak, Jordanien, Libanon och Turkiet.

Sjuksköterskan Katrin Kisswani har arbetat i Syrien på uppdrag av Läkare Utan Gränser.

– Människorna jag mötte hade tvingats fly både en, två eller fler gånger. De var traumatiserade och led svårt av vad de hade upplevt och fortfarande upplevde varje dag. Tidigare hade Syrien ett fullt fungerande sjukvårdssystem, nu är det mesta utslaget och befolkningen är extremt utsatt.

Läkare Utan Gränser började stötta syriska sjukvårdsinrättningar när konflikten bröt ut 2011. Sedan i mitten av 2012 har organisationens team arbetat i landet och driver idag sex fältsjukhus i norra Syrien samt mobila kliniker i mer avlägsna områden. Organisationen donerar även läkemedel och materiel till syriska sjukhus och vårdmottagningar i andra delar av landet. Trots svårigheterna att ge humanitär hjälp i Syrien har Läkare Utan Gränser successivt kunnat utöka verksamheten. I grannländerna bistår man bland annat med primärvård och delar ut förnödenheter till flyktingar.

Inför denna allvarliga humanitära kris, som kännetecknas av extremt våld, flykt, ett raserat sjukvårdssystem och mycket begränsad humanitär hjälp, står Läkare Utan Gränser fast vid att hjälpa den syriska befolkningen.

Här kan du läsa mer om insamlingen för Syrien

För mer information eller intervju med Katrin Kisswani eller Johan Mast, kontakta presstjänsten på 0708 – 33 77 40.Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument