Skip to main content

Evakuerad personal och nedstängd verksamhet i Dadaab flyktingläger

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2015 13:52 CEST

Eskalerande våld och hot i nordöstra Kenya tvingar Läkare Utan Gränser att evakuera personal från flyktinglägret i Dadaab.

Organisationen har som en försiktighetsåtgärd evakuerat 42 personal till Nairobi och har därmed tvingats stänga två av fyra hälsostationer och avbryta mödravårdsaktiviteterna i sjukhuset. Detta medför allvarliga hälsokonsekvenser för främst somaliska flyktingar som är bosatta i lägret.

– Flyktingar och medicinsk personal drabbas hårdast av de försämrade säkerhetsförhållandena, säger Charles Gaudry, Läkare Utan Gränsers landansvarig i Kenya. Den nuvarande säkerhetssituationen begränsar kraftigt möjligheterna för vår personal att ge humanitär hjälp till människor som desperat behöver det.

Respekt för sjukvård ett krav
Läkare Utan Gränser uppmanar nu väpnade grupper att respektera alla sjukvårdsinrättningar, patienter och sjukvårdspersonal så ett återupptagande av den fullständiga verksamheten är möjlig inom kort.

Dadaab flyktingläger är för närvarande hem till över 350 000 människor och i mer än 20 år har generationer av somalier som har flytt den pågående konflikten i hemlandet bott i lägret. Tillgången till humanitär hjälp har under årens lopp minskat i takt med den ökade osäkerheten i lägren samt minskad finansiering av många hjälporganisationer. Trots detta är Dadaab-lägret en säkrare fristad än Somalia.

Läkare Utan Gränser kommer att fortsätta att utvärdera situationen i hopp om att säkerheten och respekten för organisationens personal i lägren kan garanteras till fullo. När dessa garantier har uppnåtts kommer Läkare Utan Gränser överväga att återuppta sin fullständiga medicinska verksamhet i Dadaab.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Dadaab i 20 år och är idag den enda aktören som ger sjukvård i Dagahaley. Läkare Utan Gränser driver ett sjukhus med en kapacitet på 100 sängar och för närvarande två hälsostationer i Dagahaley som drivs av kenyansk personal. Sjukhuset erbjuder öppenvård och inneliggande vård, inklusive kirurgi, mödravård, hiv och tuberkulos-behandling samt behandling för undernärda barn. I efterdyningarna av attacken på universitetet i Garissa den 2 april 2015 skickade Läkare Utan Gränser ett team från Dadaab att stötta Garissa-sjukhus. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.