Skip to main content

Fördömer våld mot hjälparbetare i Pakistan

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2012 16:06 CET

Läkare Utan Gränser fördömer det eskalerande våldet mot hjälparbetare som förhindrar medicinska hjälpinsatser till människor i behov av vård.

Organisationen understryker behovet av att respektera humanitära hjälpinsatser och vädjar till att respektera och garantera säkerheten för patienter, vårdpersonal och sjukvårdsinrättningar.

– Sjukvårdsinrättningar eller vaccinationsställen måste vara en trygg plats där vårdpersonal kan utföra sitt jobb och patienter kan få trygg vård, säger Arjan Hehenkamp, ​​Läkare Utan Gränsers generalsekreterare i Holland.

Läkare Utan Gränser vädjar till att alla politiska och militära grupper accepterar medicinska humanitära aktörer för att arbeta i Pakistan. En acceptans som baserar sig på att tillhandahålla opartisk medicinsk vård till alla som behöver.

Förtroendet för medicinska humanitära organisationers förvärrades ytterligare under förra året, då amerikanska CIA, Central Intelligence Agency använde sig av en vaccinationskampanj som täckmantel för att samla information som ledde till dödandet av Usama bin Ladin.

Läkare Utan Gränser bedriver inte massvaccinationskampanjer i Pakistan, trots ett stort behov. På grund av det osäkra klimatet av rykten och misstankar är genomförandet av vaccinationskampanjer för riskabla - både för patienter och personal.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Pakistan sedan 1986 med att ge vård till pakistanska och afghanska flyktingar. Läkare Utan Gränser erbjuder kostandsfri sjukvård i Kurram Agency, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan och Sindhprovinsen. För att bibehålla sitt oberoende tar Läkare Utan Gränser inte emot några bidrag från regeringar, stater, militär eller politiskt anknutna gruppen för sitt arbete i Pakistan, utan använder endast gåvor från privatpersoner.

För mer information kontakta presstjänsten på 0708-33 77 40. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.