Skip to main content

Inför Världsaidsdagen: Dubbelt bakslag i kampen mot aids

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 08:50 CET

Samtidigt som nya rön visar att tidig hivbehandling räddar liv riskerar minskade anslag och hårdare patentregler att hundratusentals hivpositiva inte får den behandling de behöver. Inför Världsaidsdagen varnar Läkare Utan Gränser för att hivbehandling i utvecklingsländer kan drabbas av ett dubbelt bakslag.

–Nya hivmediciner blir dyrare samtidigt som anslagen till hivbehandling minskar, säger Kristina Bolme Kühn, ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige. Detta är särskilt tragiskt med tanke på att vi nu har forskning som visar hur viktigt det är att sätta in hivbehandling tidigt för att hålla människor friska och hindra att sjukdomen sprids.

Strategin att behandla tidigt gynnar inte bara enskilda patienter, utan hela samhället, eftersom hivpositiva under behandling blir mindre smittsamma. Forskning i Afrika visar att tidig hivbehandling minskar risken att föra smittan vidare via heterosexuella kontakter med 92 procent.

I nya riktlinjer rekommenderar Världshälsoorganisationen WHO att hivpositiva får bättre och nyare mediciner tidigare för att undvika att drabbas av så kallade opportunistiska infektioner som tuberkulos. Siffror från Läkare Utan Gränsers hivprojekt i Lesotho visar att tidigare hivbehandling ledde till att dödsfallen minskade med 68 procent, att antalet patienter som behövde läggas in på sjukhus gick ner med 63 procent och andelen patienter som avviker från behandling minskade med 39 procent.

Men givares vilja att finansiera kampen mot hiv/aids minskar. Globala fonden fick nyligen ett löfte om 82 miljarder kronor i kampen mot hiv/aids, i jämförelse med de 141 miljarder kronor som behövs för att bland annat säkra hivbehandling under de närmaste tre åren. Sverige valde att hålla inne ett väsentligt bidrag till fonden med syfte att göra en politisk markering om oegentligheter som påträffats i program finansierade av Globala fonden.

–Detta agerande sätter liv på spel när behovet av finansiering av effektiva insatser mot hiv är stort. Det riskerar också att underminera fortsatt transparens i arbetet mot korruption. Sverige bör snarast göra en officiell utfästelse om ett utökat svenskt bidrag till fonden, säger Kristina Bolme Kühn.

Hårdare patentregler riskerar också att begränsa antalet människor som får behandling. Åttio procent av de hivmediciner som idag används i projekt finansierade av institutionella givare kommer från Indien. Men Indiens nyckelposition som producent av billiga läkemedel är hotad av Världshandelsorganisationen WTO:s regler som tvingar landet att ta patent på dem.

Indien har dock en patentlag med strikta begränsningar för vad som kan och inte kan patenteras, styrt av vad som är bäst för folkhälsan. Multinationella läkemedelsföretag har försökt men misslyckats stjälpa lagen och nu tar EU sig an uppgiften. Som en del i frihandelsavtalsförhandlingar med Indien försöker EU få till stånd riktlinjer för exempelvis dataexklusivitet, som ytterligare skulle minska generikaproducenters chanser att få ut billiga mediciner på marknaden. Om EU får igenom kraven, kommer tillgången till prisvärda, generiska versioner av de nyare läkemedel som behövs för att tackla hiv/aids allvarligt att äventyras.

 

För intervjuer med Kristina Bolme Kühn, kontakta Anna-Karin Moden, Läkare Utan Gränser, 0708 33 77 40.

 

Bifogade filer

PDF-dokument