Skip to main content

Katastrofläge i Sydsudan: Läkare Utan Gränser vädjar om pengar

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 08:13 CEST

Sedan slutet av förra året har Läkare Utan Gränser varnat för en humanitär katastrof i Sydsudan. Nu är krisen fullskalig: hundratusentals människor trängs under mardrömslika villkor i läger längs med gränsen.

Läkare Utan Gränsers akutinsats i Sydsudan är just nu organisationens största. Över 180 internationella och 800 lokala medarbetare finns på plats och ytterligare förstärkning skickas kontinuerligt för att kunna hantera situationen. För att kunna upprätthålla de livräddande insatserna krävs enligt de senaste beräkningarna ytterligare minst cirka 70 miljoner kronor fram till slutet av året.

John Tzanos är akutsamordnare i Batil-lägret och en av ett tiotal svenskar på plats i området.

– Situationen i Batil är tragisk. Människor är utmattade och hungriga. De svagaste barnen dör av undernäring eller sjukdomar. Det är en kamp mot klockan för att försöka rädda liv.

Akutinsamling för Sydsudan

Nu startar Läkare Utan Gränser en insamling för Sydsudan och vädjar till allmänheten att skänka pengar via organisationens akutfond.

– Behoven är enorma och vi behöver mer resurser nu för att kunna fortsätta rädda liv i Sydsudan, säger Erik Johansson, insamlingsansvarig på Läkare Utan Gränser.

Akutfonden finns till för att stötta pågående akutinsatser över hela världen. Pengarna som samlas in hjälper Läkare Utan Gränser att snabbt kunna agera och finnas på plats där behoven är som störst.

Mer pengar behövs för fortsatt insats

Pengarna som samlas in till akutfonden kommer nu gå till Läkare Utan Gränsers akutinsats i Sydsudan. Genom den får människor i fem flyktingläger tillgång till sjukvård, vaccinationskampanjer, rent vatten och latriner. En insats som kräver enorma resurser för att möta de akuta vårdbehoven i lägren, som ligger i de otillgängliga Maban- och Yidaområdena.  

Att upprätta och driva den medicinska verksamheten är en stor logistisk utmaning. Den pågående regnperioden har lett till översvämmade och oframkomliga vägar. En stor del av materialet måste därför skickas in via flygplan.

Mer information insatsen i Sydsudan och akutfonden:
www.lakareutangranser.se/sydsudan
www.lakareutangranser.se/akutfond

För mer information eller intervju med fältarbetare på plats: presstjänsten 0708-33 77 40.

--------------------------------------

Så kan du skänka pengar

SMS

SMS:a SYDSUDAN till 72 970 för att skänka 100 kr
SMS:a SYDSUDAN 200 till 72 970 för att skänka 200 kr

Postgiro

PG 90 06 03 - 2. Märk talongen 'Akutfonden'

Webb

www.lakareutangranser.se/akutfond

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument