Skip to main content

Kolera ökar kraftigt

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2011 15:27 CEST

Efter att ha hemsökt andra delar av Haiti i juni har kolera nu med kraft återvänt till huvudstaden Port-au-Prince. I slutet av augusti hade 446 000 människor smittats av sjukdomen, och omkring 6 300 hade avlidit, enligt lokala hälsovårdsmyndigheter. Sedan de första kolerafallen bekräftades i oktober 2010 har Läkare Utan Gränser behandlat nästan 160 000 patienter.

Kolera är vanligt förekommande på Haiti och situationen är inte under kontroll. På sina fyra behandlingscenter för kolera i huvudstaden noterar Läkare Utan Gränsers personal att antalet intagna patienter ökat markant.
– På en månad har antalet fall ökat från 300 i veckan till över 850. Det tyder tyvärr på att situationen kommer att bli värre de närmaste veckorna, säger Gaétan Drossart som leder organisationens arbete på Haiti.

Sjukdomen sprids lätt
Ett av behandlingscentren ligger i Martissant, en av de fattigaste delarna av Port-au-Prince. Läkare Utan Gränsers personal på plats vittnar om att befolkningen är mycket utsatt, vägarna i dåligt skick och den allmänna hygienstandarden låg. Mellan högar med avfall strömmar vatten från avloppsledningar ut och översvämmar vägarna.  Det skapar en miljö där infektionssjukdomar lätt sprids.
– De hygieniska förhållandena är förfärliga. Området är mycket tätt befolkat samtidigt som det finns väldigt litet av fungerade sanitär infrastruktur. Det underlättar spridningen av kolera, särskilt när befolkningen får i sig förorenat vatten och förorenad föda, förklarar Nicolas Charret, Läkare Utan Gränsers samordnare på plats.

Måste behandlas omgående
Vid kolera är det mycket viktigt att fastställa graden av uttorkning hos patienterna, säger Mathias Kennes, en av sjuksköterskorna vid centret. Ofta är det just uttorkning som orsakar dödsfallen.
– Om en person är svårt uttorkad måste hon behandlas omgående. Med korrekt behandling och intensiv övervakning kan även svårt sjuka personer tillfriskna på tre-fyra dagar, säger han.


Läkare Utan Gränser har arbetat i Haiti sedan 1991 och har 3 000 lokalanställda och internationella medarbetare på plats. Våra team arbetar i nio av Haitis tio departement. För närvarande bekämpar vi kolera i Port-au-Prince samt i de tre departementen Artibonite, Nord och Ouest.

För mer information kontakta pressjouren, 0708-33 77 40.

Bifogade filer

PDF-dokument