Skip to main content

Kortare och säkrare behandling av sömnsjuka möjlig. Gamla toxiska läkemedel bör fasas ut.

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 12:00 CET

Preliminära resultat från en undersökning som gjorts av den internationella medicinska humanitära organisationen Läkare Utan Gränser visar att inom en nära framtid kan en signifikant kortare och enklare behandling av afrikansk sömnsjuka (Human African Trypanosomiasis – HAT) att bli möjlig. I samband med en presentation av undersökningsresultaten vid American Society of Tropical Medicine and Hygiene:s 55:e årsmöte, underströk organisationen att åtgärder måste vidtas för att säkerställa att denna behandling kan komma till användning så snart som möjligt i nationell skala, och att äldre, toxiska, behandlingar fasas ut.

Resultat baserat på 103 patienter i Kongo-Kinshasa
Som del av en större studie, gjord av Läkare Utan Gränser och den icke vinstdrivande utvecklingsgruppen "Drugs for Neglected Diseases initiative" (DNDi), visar de preliminära resultaten från 103 patienter i Kongo-Kinshasa att en kombinationsbehandling med eflornithine och nifurtimox är ett säkert och effektivt alternativ till de monoterapier som används för närvarande. Eflornithine, det aktuella förstahandspreparatet vid sömnsjuka, är bara tillgängligt för cirka 20 % av dem som drabbats av sjukdomen, varav de flesta behandlas genom Läkare Utan Gränser. Övriga patienter behandlas som tidigare med melarsoprol, ett arsenikderivat som använts sedan 1940-talet, och som i fem procent av dem som behandlas leder till döden.

- Eftersom det är så giftigt, måste vi fasa ut melarsoprol som förstahandspreparat för behandling av sömnsjuka” säger Dr Gerardo Priotto, som är studiens forskningsledare.
- Vi har nu visat att en kombinationsbehandling med eflorinthine och nifurtimox gör det möjligt att förenkla och öka säkerheten i behandlingen. Länder ska inte acceptera en behandling som dödar var tjugonde patient, fortsätter han.

"Räddningsmedicinen"
Läkare kallar ibland eflorinthine för ”räddningsmedicinen”, eftersom det kan få patienter med sömnsjuka att vakna upp ur ett komastadium. Men att behandla med enbart eflorinthine är komplicerat, eftersom patienten behöver intravenös infusion var sjätte timme under två veckor, vilket ställer krav på fortlöpande omvårdnad och innebär en betydande belastning för patienten. Men studien visar att när eflorinthinet kombineras med nifurtimoxtabletter under tio dagar behöver patienten bara infusioner två gånger om dygnet under en vecka. Behandlingen blir därför betydligt förenklad.

- Om införande av eflorinthine-baserad behandling ska bli framgångsrik krävs det ett samarbete mellan nationella hälsomyndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO) för att öka omvårdnadsresurserna och tillhandahålla gratis infusionsaggregat, säger Dr Unni Karunakara, som är medicinskt ansvarig för Läkare Utan Gränsers kampanj för tillgång till livsnödvändiga läkemedel.
- WHO måste också garantera enkel tillgänglighet till nifurtimox, så att HAT-patienterna kan tas om hand snabbt med kombinationsbehandling och kortare behandlingstider.

Komplicerad behandling
Visserligen förväntas kombinationsbehandlingen innebära en förbättring för patienterna, men den är ändå inte idealisk; behandlingen är fortfarande relativt komplicerad att administrera och ställer krav på övervakning av patienten. Därför behövs fortsatt intensivt arbete på att hitta och testa helt nya behandlingsmöjligheter. Som följd av detta har den aktuella inriktningen för DNDi HAT fokus på forskning och utveckling av nya läkemedel. Genom att fokusera på upptäckt och utveckling i dag, hoppas DNDi att kunna ta fram två nya läkemedel för klinisk testning före 2012.