Skip to main content

Läkare Utan Gränser: Humanitär hjälp är inget vapen

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 08:00 CEST

Stockholm 20101004 –Idag startar Läkare Utan Gränser kampanjen ”Humanitär hjälp är inget vapen!” i Sverige, Norge och Danmark. Målet med kampanjen är att visa hur viktig opartisk humanitär hjälp är i konfliktområden och faran med att blanda samman humanitära och militära insatser. Genom bland annat ett spel på Facebook - ”Kriget i Skandinavien” - kan man testa om man själv skulle överleva ett krig utan neutrala läkare.

Humanitär hjälp - insatser för att rädda liv och lindra nöd här och nu – vilar på tre grundpelare: neutralitet, oberoende och opartiskhet. Den ska ges till dem som behöver den mest.

Men på senare år har regeringar och militära styrkor i allt högre grad använt vad de kallar humanitärt bistånd för att vinna politiskt stöd eller nå militärstrategiska framgångar. Afghanistan är ett exempel på en utveckling där hjälpen ges med andra motiv än att bistå de mest nödlidande. När militära styrkor även agerar hjälparbetare blir det svårt för befolkningen i ett konfliktområde att veta vem som ger hjälp utan baktanke och vem som gör det för strategisk vinning. För humanitära organisationer innebär sammanblandningen att stridande grupper som man förhandlar med för att nå utsatta människor ifrågasätter organisationernas motiv.

–Att stridande parter i en konflikt undergräver vår möjlighet att hjälpa är mycket allvarligt. Den ödesdigra konsekvensen blir att hjälparbetare blir måltavlor och patienter inte får den livsviktiga hjälp de behöver, säger Johan Mast, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Sverige.

En undersökning som Läkare Utan Gränser har gjort visar att allmänheten i Sverige, Norge och Danmark tycker att de humanitära principerna om neutralitet, opartiskhet och oberoende är viktiga. Samtidigt har man svårt att se konsekvenserna av att principerna inte följs i praktiken och att det är livsviktigt att hålla isär militära och humanitära insatser. Undersökningen, i vilken över 3000 personer i de tre länderna ingår, visar att omkring hälften av de svarande är positivt inställda till ökat samarbete mellan militära och humanitära aktörer – samma uppfattning som ofta propageras av politiker och medier. Ett av de viktigaste målen med kampanjen ”Humanitär hjälp är inget vapen” är därför att visa hur viktiga de humanitära principerna är för att vi ska kunna nå människor i konfliktsituationer.

Förutom spelet på Facebook ingår pressträffar och ett seminarium i kampanjen. På biografer i Sverige visas även en reklamfilm med kirurgiska instrument som bildar ett vapen. Läkare Utan Gränser startar också ett upprop som ska användas i organisationens påverkansarbete gentemot skandinaviska beslutsfattare, som en påminnelse om att humanitär hjälp inte är något vapen.

Läkare Utan Gränsers film- och föredragsfestival, 4-7 oktober, inleds med ett föredrag om problemet med sammanblandning av militära och humanitära insatser med Läkare Utan Gränsers generalsekreterare Johan Mast och ordförande Kristina Bolme Kühn. Därefter visas dokumentären ”L’Aventure MSF” som skildrar de ökade svårigheterna för humanitära hjälporganisationer att verka i konfliktområden.

För mer information om kampanjen och pressmaterial inklusive bilder, besök http://www.lakareutagranser.se/humanitar eller www.facebook.com/lakareutangranser.

För intervjuer, kontakta Anna-Karin Modén, Läkare Utan Gränser, 0701 47 93 24.

 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation med världen som arbetsfält. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Läkare Utan Gränser har projekt i nära 70 länder runt om i världen.