Skip to main content

Läkare Utan Gränser listar årets ignorerade kriser

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 14:51 CET

– Idag skrivs det om världshändelser, men ofta glöms de civila offren bakom konflikten bort, säger Kristina Bolme Kühn, ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige. I vårt arbete är det människor och deras öden som står i fokus. Det viktigaste för oss är att ge medicinsk hjälp till dem som drabbats av exempelvis malaria, hiv/aids och undernäring på platser där behoven är som störst.

I Sri Lanka fångades tiotusentals civila i stridigheterna mellan regeringsstyrkorna och de Tamilska tigrarna. Människor stod utan hjälp och tillgången till sjukvård var begränsad. Läkare Utan Gränser och andra hjälporganisationer förhindrades tillträde till konfliktområdet.

I Somalia fortsätter civilbefolkningen bära bördan av det brutala inbördeskriget. Under det gångna året har över 200 000 människor, inom loppet av några få månader, flytt huvudstaden Mogadishu. Attacker mot hjälparbetare har också ökat i området.  Minst 42 hjälparbetare har dödats, varav tre medarbetare från Läkare Utan Gränser.

I Saada-regionen, i norra delen av Jemen, har civilbefolkningen utsatts för urskillningslösa bombattacker och stridigheter mellan regeringsstyrkor och rebeller. Våldet har tvingat tiotusentals människor på flykt från sina hem. 

I Saada-regionen, i norra delen av Jemen, har civilbefolkningen utsatts för urskillningslösa bombattacker och stridigheter mellan regeringsstyrkor och rebeller. Våldet har tvingat tiotusentals människor på flykt från sina hem. Läkare Utan Gränser tvingades stänga två av sina sjukhus efter att de blivit bombade.

I – Den rådande osäkerheten i Saada gör att befolkningen förhindras tillgång till sjukvård, mat och andra förnödenheter, förklarar den svenska narkossjuksköterskan Katrin Kisswani som arbetar i Läkare Utan Gränsers akutteam i Jemen. Befolkningen är isolerad och instängd, blockerade vägar förhindrar människor att ta sig till sjukvårdsinrättningar.

Läkare Utan Gränsers akutteam i Jemen arbetar just nu med att upprätta ett nytt remitteringssystem så att människor på ett säkrare sätt ska kunna ta sig från Saada till andra sjukvårdinrättningar i närheten.

I Kongo-Kinshasa attackerades människor som samlats vid Läkare Utan Gränsers vaccineringsplatser i norra Kivu. Barn och vuxna hamnade i korselden mellan stridande grupper. Attackerna hotar att underminera humanitära aktörers förtroende att kunna genomföra oberoende medicinska hjälpinsatser i konfliktområden.

I Pakistan flydde befolkningen undan de våldsamma stridigheterna i Swat-dalen. Sjukhus träffades av granateld och Läkare Utan Gränser tvingades avbryta sin verksamhet efter att två medarbetare dödats.

På den medicinska fronten, efter flera års framgångsrik utveckling och behandling av människor med hiv/aids, innebar 2009 försämrade villkor och minskade ekonomiska bidrag. Viktiga bidragsgivare som Globala fonden mot hiv/aids, tuberkulos och malaria och PEPFAR, den amerikanska akutfonden för att bekämpa hiv och aids har båda flaggat för minskat ekonomiskt stöd.

– Just när fler och fler människor börjar få tillgång till livsnödvändig behandling, kommer sinade bidrag leda till att patienter nekas behandling, säger Christophe Fournier, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande. Otroliga resurser har spenderats på att bekämpa svininfluensan i rika länder, vilket tydligt illustrerar vilka enorma resurser som kan mobiliseras om den politiska viljan finns.

Hårt drabbade är också de barn som lider av undernäring, en behandlingsbar sjukdom som orsakar över hälften av de tio miljoner dödsfall bland barn under fem år varje år. Rika länder spenderar årligen endast 350 miljoner dollar till att bekämpa undernäring, men enligt Världsbanken krävs närmare 13 miljarder dollar för att utplåna undernäring i över 60 högriskländer runt om i världen.

För mer information gå in på: http://doctorswithoutborders.org/publications/topten/2009/

Läkare Utan Gränser har sedan 1989 utfärdat en lista över de tio mest ignorerade och underrapporterade humanitära kriserna. Genom listan vill Läkare Utan Gränser öka medvetenheten och rikta mediernas och allmänhetens blickar mot de pågående humanitära kriserna runt om i världen.

 För intervju med svensktalande medarbetare kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40

 

 

Bifogade filer

Word-dokument