Skip to main content

Läkare Utan Gränser oroade efter polisinsats mot flyktingläger i Grekland

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 14:41 CEST

Läkare Utan Gränser är mycket oroade över tillståndet för de migranter, flyktingar och asylsökande som drabbats vid den polisinsats som igår genomfördes i det tillfälliga lägret i Patras, Grekland. Lokala myndigheter uppmanas nu att försäkra humana levnadsvillkor och tillgång till medicinsk hjälp för de drabbade.

Det tillfälliga flyktinglägret i Patras förstördes av polis på söndagen. Som följd av detta, och den brand som också bröt ut vid samma tillfälle, vill Läkare Utan Gränser uttrycka sin oro för de flyktingar och asylsökande som lämnades hemlösa eller arresterades efter räden. Organisationen uppmanar de lokala myndigheterna att försäkra humana levnadsvillkor och tillgång till medicinsk hjälp för de drabbade.

Läkare Utan Gränser har bistått de boende i det tillfälliga lägret med primärvård och psykologhjälp sedan i maj 2008.

- Många av dem som idag blivit hemlösa eller arresterade har under lång tid varit våra patienter. Vi är mycket oroade över deras tillstånd och kräver att myndigheter nu ger dem tillgång till sjukvård och psykologstöd om det behövs, säger Micky Van Gerven, ansvarig för Läkare Utan Gränsers projekt för migranter i Grekland.

- Tidigt på morgonen informerades vi om polisinsatsen och åkte då direkt till lägret. Grävskoporna hade precis börjat förstöra de tillfälliga skydd som fanns där. Efter ett tag bröt branden ut. Många papperslösa arresterades medan andra frivilligt lämnade lägret. Vi vet inte ännu vad som hänt dem eller var de befinner sig, säger Christos Papioannou, Läkare Utan Gränsers fältkoordinator i Patras.

- De flesta har tvingats lämna sina hemländer på grund av krig eller extrem fattigdom. Deras framtid är mycket oviss och risken finns att de nu interneras på obestämd tid. Detta kan få negativa konsekvenser för deras psykiska och fysiska hälsa, fortsätter han.

Läkare Utan Gränser uppmanar myndigheterna att ta ansvar för att ge dessa människor tillgång till sjukvård och psykologhjälp. De intagna måste garanteras humana levnadsvillkor och extra stöd bör ges till utsatta grupper som minderåriga, kroniskt sjuka och andra med särskilda vårdbehov.

Majoriteten av migranterna som levde i lägret hade flytt från kriget i Afghanistan. Bland dem finns ett antal minderåriga, som är extremt utsatta och behöver särskilt skydd. Alla migranter och asylsökande måste behandlas med värdighet och respekt. Internationella konventioner och EU:s direktiv om minimistandard för asylsökande ska följas.

Söndagens polisinsats är en del i en större insats riktad mot migranter, flyktingar och asylsökande i Patras men också i andra delar av Grekland. Läkare Utan Gränser följer noggrant situationen och fortsätter arbetet med att tillgodose migranters behov i landet.

BAKGRUND:

Läkare Utan Gränser har arbetat i Patras tillfälliga flyktingläger sedan i maj 2008. Organisationen har bistått med sjukvård och psykologhjälp samt förbättrat levnadsförhållandena för de boende i lägret. Över 8 500 patientbesök har genomförts. De vanligaste åkommorna var luftvägsinfektioner och hudsjukdomar. Fler än 350 patienter har förts till lokala sjukhus.

Under den här perioden har fler än 400 flyktingar fått individuell psykologhjälp och fler än 450 gruppterapisessioner har genomförts. Sovsäckar och hygienkit har också delats ut till migranter, både i och utanför, det tillfälliga lägret i Patras.

För intervjuer med Läkare Utan Gränsers personal på plats, kontakta Catherine Johnsson, press- och informationsansvarig Läkare Utan Gränser: +46 (0)8 55 60 98 07 / +46 (0)709 32 18 72.

Bifogade filer

Word-dokument