Skip to main content

Läkare Utan Gränser vill få tyst på eländet - Aktion på Stora torget i Linköping

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 07:00 CEST

För miljoner människor runt om i världen präglas tillvaron av hot och våld. Varje dag riskerar de att bli beskjutna, misshandlade och våldtagna. Ännu många fler drabbas indirekt; våldet gör att de inte vågar lämna sina hem för att söka vård eller att de tvingas fly till områden där hälso- och sjukvård saknas helt och hållet.

För många av dessa människor kan tillgången till sjukvård betyda skillnaden mellan liv och död. Läkare Utan Gränser startar i dag aktionen "Få tyst på eländet" för att visa hur medicinsk hjälp lindrar lidandet och hur viktigt det är att hjälpen når dem som behöver den bäst.

Med hjälp av ljudinstallationer som representerar lidande vill organisationen uppmärksamma situationen för människor i vålds- och konfliktdrabbade områden. På gator och torg i åtta städer runt om i Sverige har stora plakat med inbyggda ljudinspelningar placerats. I Linköping kommer Stora torget att fyllas av aktionens ljud, med start kl 8:30 den 8 september. Förbipasserande uppmanas att hjälpa till att få tyst på eländet genom en SMS-gåva. Personal från Läkare Utan Gränser kommer också att finns på plats för att berätta om den verklighet som fältarbetare möter under sina uppdrag.

- Vi hoppas att människor ska stanna upp, att de ska lyssna och tänka till. Det kan vara lätt att blunda för hur våldsdrabbade människor har det. Men situationen är så allvarlig att vi vill berätta om vad vi ser på de platser där vi jobbar. Vi vill också visa att det är möjligt att förbättra situationen, säger Dan Sermand, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Sverige.

Parollen för aktionen - "Få tyst på eländet" - vill göra tydligt att Läkare Utan Gränser vill bidra till att minska lidandet. Samtidigt vill vi inte tysta de som drabbas av våld och konflikter. Förutom att ge medicinsk hjälp är en av organisationens uppgifter att vittna om de missförhållanden som man möter i fält. Målet är att få till stånd en förändring.

- Vi arbetar i många krisområden som man sällan eller aldrig hör talas om - på platser som Kabo i Centralafrikanska republiken, Martissant i Haiti och Chhattisgarh i Indien. Vi vill ge människorna där en röst. Om omvärlden inte känner till en kris har vi sett att de drabbade ofta får mindre hjälp, säger Dan Sermand.

Aktionen har två mål - att berätta om de behov som finns hos våldsdrabbade och att samla in pengar för att möjliggöra insatser. Läkare Utan Gränser finansieras till 88 procent av gåvor från privatpersoner och det är dessa gåvor som garanterar Läkare Utan Gränsers oberoende från statliga intressen och som gör det möjligt att snabbt hjälpa till där det behövs.

Våldet är en del av vardagen för många människor runt om i världen och orsakar stora hälsoproblem. Under förra året utförde Läkare Utan Gränsers team 33 400 medicinska och kirurgiska ingrepp till följd av skador som orsakats av direkt våld. Sjukvårdsinrättningar i Sverige tog under samma period emot patienter med våldsrelaterade skador vid 16730 tillfällen. I Östergötlands län behandlades patienter med våldsrelaterade skador vid 601 tillfällen.*

Ljudinstallationer kommer att placeras ut i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Umeå och Linköping (8 - 12 september) samt Jönköping och Örebro (9 - 12 september).

För mer information och intervjuer, kontakta Malin Lager på Läkare Utan Gränser, 0708 33 77 40. MP3-filer med aktionens ljud, bilder och bakgrundsmaterial finns tillgängliga för media.

Sjuksköterskan Sara Eklöf som varit på uppdrag med Läkare Utan Gränser ibland annat Sudan, Sierra Leone och Somalia håller ett föredrag kl 18:30 den 8 september på Hälsouniversitetet, Berzeliussalen, Universitetssjukhuset ingång 65, vid Lasarettsgatan.

*Källa: Patientregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen.

Bifogade filer

Word-dokument