Skip to main content

MALI: Läkare Utan Gränser manar till respekt för civila och vårdinrättningar

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2013 10:33 CET

Konflikten i Mali intensifieras. Efter den gångna helgens våldsamma strider i Konna och bombningar i Lere, Douentza, Gao och Ansongo, uppmanar Läkare Utan Gränser alla parter i konflikten att respektera civilbefolkningen och vårdinrättningar.

Bombningarna i Douentza, nordost om Mopti, startade på söndagsmorgonen. Ett team från Läkare Utan Gränser arbetar för närvarande på sjukhuset där.

- På grund av bombningarna och striderna vågar människor sig inte ut i Douentza och patienter tar sig inte till sjukhuset, säger Rosa Crestani,  samordnare för Läkare Utan Gränsers akutinsats.

- Vi är oroliga för människor som bor nära stridsområdena och vi uppmanar alla parter i konflikten att skydda civila och respektera vårdinrättningar.

Det verkar som att många invånare i Mopti har flytt striderna och vissa platser har nästan blivit spökstäder. Läkare Utan Gränser gör allt man kan för att hitta dessa fördrivna människor, i syfte att starta mobila kliniker för att ge dem medicinsk hjälp.

- Under natten mellan 10 och 11 januari fick vi flera telefonsamtal om att det fanns många dödsfall och sårade, bland dem flera civila, i Konna i Mopti-regionen, tillägger Mégo Terzian, Läkare Utan Gränsers chef för räddningsinsatsen i Mali.

Efter bombningar i Lere, längre norrut, har flera hundra personer passerat gränsen till Mauretanien.

- 200 flyktingar har kommit med bil eller lastbil till Fassala-lägret i Mauretanien, säger Karl Nawezi, chef för Läkare Utan Gränsers program i Mauretanien.

- De senast anlända har berättat för oss att det finns många fler flyktingar som inte kunde hitta ett fordon och som flyr till fots mot gränsen.

Läkare Utan Gränser arbetar även i regionerna Timbuktu och Gao. På Timbuktus referenssjukhus har teamet har fått in ett dussin sårade från striderna, som äger rum mer än sju timmars bilfärd bort. Andra team arbetar i nio vårdcentraler i området kring Timbuktu. Läkare Utan Gränser levererar även medicinsk utrustning och läkemedel och försöker stärka sitt medicinska och kirurgiska stöd i områdena nära striderna.

Även städerna Gao och Ansongo, i den centrala Gao-regionen, utsattes under helgen för bombningar.  Läkare Utan Gränser stödjer ett referenssjukhus i Ansongo med akut- och primärvård och stödjer två vårdcentraler samt driver en mobil klinik i regionen.

Läkare Utan Gränser har i flera månader arbetat i Mali i regionerna Gao, Timbuktu och Douentza, med inriktning på kirurgi och insatser mot undernäring. Läkare Utan Gränser arbetar också i södra delen av landet, med näringsprogram i området kring Koutiala och ger stöd till maliska flyktingar i grannländerna Mauretanien, Niger och Burkina Faso.


---------------------------------------------------------------------------------

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument