Skip to main content

Ny WHO-rapport om tuberkulos visar växande hot

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 13:46 CEST

Världshälsoorganisationens (WHO) nya rapport om tuberkulos visar att multiresistent tuberkulos är ett växande hot mot människors hälsa. Samtidigt är de globala insatserna helt otillräckliga - omfattningen av såväl testning och behandling är fortfarande chockerande låg.

Knappt en av tjugo tbc-patienter testas för läkemedelsresistens, vilket innebär att det vi ser bara är toppen av isberget.

- Även om en person diagnostiseras och har turen att få behandling för läkemedelsresistent tuberkulos, har hon knappt 50 % chans att bli botad, säger Läkare Utan Gränsers tuberkulosexpert Grania Brigden. Vi behöver fler tester, vi behöver mer behandling och vi behöver bättre läkemedel för att göra behandlingen effektivare och drägligare för patienterna.

Läkare Utan Gränser har haft viss framgång i att decentralisera och utöka behandlingen mot tuberkulos i organisationens projekt. Men fortfarande bekämpas sjukdomen med olämpliga behandlingsverktyg och läkemedel. Det är även mycket oroande att fler och fler patienter smittas direkt med läkemedelsresistenta stammar av tuberkulos. WHO:s rapport visar att i sju före detta Sovjetstater är 20 procent eller fler av nya tuberkulosfall multiresistenta.

- Lyckligtvis finns det några goda nyheter, med nya läkemedel mot tuberkulos i sikte för första gången på nästan ett halvt sekel, påpekar Bridgen. Vi måste införa de nya tbc-medicinerna på ett effektivt sätt så att stater och behandlande aktörer har tillgång till förbättrade behandlingsalternativ för förbättra deras svar på denna alltmer alarmerande kris.

Läkare Utan Gränser behandlade 26 600 tbc-patienter i 39 länder under 2011. Av dem hade 1300 patienter den läkemedelsresistenta formen av sjukdomen.

För mer information och intervju med svensk tuberkulosläkare i Uzbekistan kontakta presstjänsten på 0708 – 33 77 40.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument