Skip to main content

Politiska och militära intressen äventyrar humanitärt stöd i Mali

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2017 09:13 CEST

Patienter väntar på att vaccineras av Läkare Utan Gränser i Gao-regionen i norra Mali. Foto: Läkare Utan Gränser

I en ny rapport varnar Läkare Utan Gränser för att de humanitära insatserna i Mali äventyras av militära och politiska aktörers inblandning. Risken för sammanblandning medför också en ökad säkerhetsrisk för hjälparbetare i landet.

Sedan den väpnade konflikten i Mali inleddes har humanitära aktörer kämpat för att nå den mest utsatta befolkningen. Nu visar en ny rapport från Läkare Utan Gränser att den internationella militära responsen i landet försvårar humanitära insatser ytterligare och att den även bidrar till ett ökat säkerhetshot mot hjälparbetare.

Konflikten i Mali fortgår trots fredsavtalet som undertecknades av regeringen och flera rebellgrupper för två år sedan. De regeringsstödda militära styrkorna ledda av FN, EU och Frankrike möter stort motstånd av flera beväpnade grupper. Malis befolkning, framför allt i landets norra delar, har drabbats hårt av konflikten.

Rapporten visar att den internationella militära responsen, som har både politiska, militära, ekonomiska och humanitära syften, leder till en rad risker för humanitära aktörer som kan uppfattas vara en del av den politiska agendan och därmed avvisas eller attackeras.

Säkerhetshotet mot hjälparbetare har därmed ökat, och skiljelinjen mellan militära och humanitära aktörer är svår för befolkningen att uppfatta. När hjälparbetare använder beväpnad eskort och civila militära transporter, vilket är vanligt i Mali, ökar risken för attacker ännu mer.

De ökande riskerna kan i förlängningen innebära att livsviktiga humanitära insatser inte kan genomföras i den utsträckning de behövs, vilket gör den redan svåra situationen i Mali ännu värre.

– Humanitärt tillträde för att nå den mest utsatta befolkningen har varit en enorm utmaning i Mali sedan konflikten började, och den humanitära sektorn har inte hittat ett adekvat sätt att hantera den militära och politiska dynamiken. Trots säkerhetsutmaningarna kommer Läkare Utan Gränser aldrig att sluta försöka genomföra humanitära insatser som är helt oberoende av politiska eller militära syften, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser Sverige.

Läkare Utan Gränser i Mali

Läkare Utan Gränser har arbetat i Ansongo-distriktet i Gao-regionen sedan början av krisen 2012 och i Kidal sedan 2015. Dessa områden är bland de värst drabbade av konflikten i Mali. Vi fortsätter att tillhandahålla kostnadsfri vård till de människor som drabbats av den väpnade konflikten, behandlar sjukdomar, genomför vaccinationskampanjer samt gör akuta insatser vid nödsituationer.

Emergency Gap-projektet

Rapporten Perilous terrain: Humanitarian action at risk in Mali är en del av Läkare Utan Gränsers Emergency Gap-projekt, där vi analyserar bristen på effektiv och relevant katastrofrespons i beväpnad konflikt. Vi vill uppmuntra till debatt för att identifiera effektivare strategiska och operativa tillvägagångssätt att bistå människor i akut behov av hjälp. 

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.