Skip to main content

Rapport från Läkare Utan Gränser: Kriserna svenskarna glömt

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 09:30 CEST

Idag släpper Läkare Utan Gränser en rapport som visar att flera stora humanitära kriser har gått svenskarna förbi.

– Det ingår i vårt uppdrag att öka medvetenheten om pågående humanitära kriser och genom den här rapporten vill vi väcka en debatt om hur vi kan ge kriserna och människorna som drabbas av dem den uppmärksamhet de förtjänar, säger Johan Mast, generalsekreterare på Läkare Utan Gränser.

Rapporten visar bland annat att den omfattande krisen i Centralafrikanska republiken har gått svenskarna förbi. Dödligheten på vissa platser i landet är bland den högsta Läkare Utan Gränser sett under de senaste åren och ligger långt över gränsvärdena för vad som brukar känneteckna en humanitär kris.

De flesta har också missat Jemen, där en mycket stor del av landets befolkning är i behov av humanitär hjälp. Läkare Utan Gränsers personal på plats i Jemen vittnar om hur våld och osäkerhet hindrar människor från att söka livräddande vård.

Samtidigt är kännedomen hög kring ett antal andra kriser, exempelvis de i Syrien och Somalia. 

En del av förklaringen till detta är enligt Läkare Utan Gränser mediers bevakning. I rapporten framgår ett tydligt samband mellan vilka kriser svenskarna känner till och hur medier har rapporterat kring dem. 

– Som en medicinsk humanitär organisation kan vi inte acceptera att människor lider och dör i det tysta och vi är övertygade om att ökad medvetenhet kan rädda fler människoliv. Därför har medier också ett ansvar att ha en så heltäckande bevakning som möjligt, avslutar Johan Mast.

-------------------------------------------------------------------------------------
Spontan kännedom (andel av de som svarade som nämnde kontexten)

De fem mest omnämnda kriserna:          De fem minst omnämnda kriserna:

Syrien                            73,5%                  Centralafrikanska republiken      0,6%
Somalia                         49,3%                  Elfenbenskusten                         1,9%
Sydsudan & Sudan        35,3%                 Kenya                                          2,4%
Afghanistan                   33,3%                  Jemen                                         3,0%
Nordkorea                     26,3%                  Zimbabwe                                   4,9%
-------------------------------------------------------------------------------------

För att ytterligare bidra till att uppmärksamma glömda kriser kommer Läkare Utan Gränser den 1 november lansera ett sk ’crowdsourcing-initiativ’ där allmänheten uppmanas bidra med och genomföra egna idéer som gör just glömda kriser mer välkända i Sverige.

Ladda ner rapporten: www.lakareutangranser.se/glomdakriser

För mer information eller intervju med läkare Anna Darelius som arbetat i Centralafrikanska republiken eller Johan Mast, generalsekreterare, kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument