Skip to main content

Sydsudans treårsdag: Sjukvård måltavla i konflikten

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2014 06:00 CEST

Inför Sydsudans självständighetsdag den 9 juli släpper Läkare Utan Gränser en rapport som belyser hur sjukvården har blivit en måltavla för våldet i landet. Organisationens sjukhus och kliniker har plundrats och attackerats på många platser. Minst 58 personer har dödats på vårdinrättningar sedan våldet trappades upp i december förra året. 

En ny rapport från Läkare Utan Gränser ger en överblick över attacker mot organisationens patienter, personal och lokaler sedan våldet blossade upp den 15 december förra året. Sammanlagt har 58 personer dödats på organisationens sjukhus och kliniker. Vid sex tillfällen plundrades, förstördes och brändes vårdinrättningar, bland annat i städerna Bor, Malakal, Bentiu, Nasir och Leer.

– Krigföring som inte stannar utanför sjukhusets portar utan betraktar sjukvård som en del av slagfältet innebär en fullständig urholkning av krigets lagar. Konsekvenserna för en redan extrem utsatt befolkning som i Sydsudan är helt enkelt förödande i en tid då de behöver tillgång till sjukvård som mest, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser i Sverige.

Rapporten sammanställer bara de våldsamma incidenterna som Läkare Utan Gränser har fått reda på och ger därför inte en helhetsbild. Ändå är resultatet chockande. På sjukhuset i Bor sköts fjorton patienter och en anställd av hälsoministeriet till döds under striderna i december. Fjorton människor, varav elva patienter, sköts i sina sängar på ett sjukhus i Malakal i februari. I april dödades 28 personer på ett sjukhus i Bentiu.

Attack lämnar hundratusentals personer utan vård
Inte bara de direkta effekterna utan även de långsiktiga konsekvenserna av det riktade våldet mot sjukvården är förödande. Till exempel förstördes Läkare Utan Gränsers sjukhus i Leer i delstaten Unity State i början av året. Det var det enda sjukhuset som bistod med avancerad sjukvård såsom kirurgi, hiv- och tuberkulosbehandling i ett område där 270 000 människor bor. Flera delar av sjukhuset brändes ner fullständigt; operationsutrustning, laboratorium, vaccinlager och blodbanker förstördes.

Läkare Utan Gränser återupptog arbetet i Leer när människorna började återvända till staden. Fler än 1 600 barn fick behandling mot undernäring bara under tre första veckorna. Men det är omöjligt för organisationen att bistå med samma vård som innan attacken.

 – Olyckligt nog har konflikten gjort att vi förlorat kontakten med många av våra patienter. Några av dem kan ha dött utan tillgång till fortsatt vård. Nu är vi tillbaka och behandlar patienter, men kan bara erbjuda en del av det vi gjorde tidigare. Vi har ingen möjlighet att utföra operationer någonstans i södra Unity State till exempel, säger Mohammed Shoaib, Läkare Utan Gränsers medicinska samordnare på plats.

Läkare Utan Gränsers rapport är en del av projektet Sjukvård under attack som lanserades i Sydsudan i november 2013. Initiativet ingår i ett globalt projekt som kartlägger och analyserar våld mot vårdgivare i konfliktområden. Målet är att förbättra säkerheten för patienter och personal. I Sydsudan samarbetar Läkare Utan Gränser med civilsamhället, medicinska och humanitära aktörer samt lokala, nationella och internationella myndigheter för att skapa en säkrare miljö för sjukvården.

För mer information kontakta presstjänsten på 0708-33 77 40.Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.