Skip to main content

Ta tillfället i akt nu eller betala dyrt senare - Otillräcklig behandling hotar överlevnaden för människor som lever med hiv/aids

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 13:01 CEST

Finansieringen av hiv/aids-behandling har stagnerat och kostnaderna för nya läkemedel är höga. Tusentals fattiga patienter riskerar därmed livet. Vid 2009 års internationella aidskonferens i Kapstaden, Sydafrika, varnar Läkare Utan Gränser för att patienter i behov av nya läkemedel åter kommer att dö i aids. Sju miljoner människor saknar fortfarande tillgång till hivbehandling. Samtidigt hindrar olämpliga finansieringsmetoder fler människor att få behandling.

I Khayelitsha, Sydafrika, finns ett av de offentliga behandlingsprogram för hiv/aids som pågått längst på den afrikanska kontinenten, genom ett samarbete mellan Läkare Utan Gränser och hälsodepartementet. För 16 procent av patienterna här fungerade det första behandlings-alternativet högst fem år. Hos en fjärdedel av de patienter som övergick till ett nytt verksamt läkemedel slutade den nya behandlingen att verka inom två år. Precis som i många andra utvecklingsländer riskerar nu dessa patienter att dö eftersom det inte existerar något tredje behandlingsalternativ i Sydafrika.

- Det vi ser i Khayelitsha kommer vi snart att se på andra platser i Afrika, utan en fokuserad insats för att åstadkomma en snabb förändring, säger Dr Eric Goemaere, medicinsk samordnare för Läkare Utan Gränser i Sydafrika.

- Vi måste se till att erbjuda den bästa behandlingen som finns i första skedet. Innan patienten visar symptom på att behandlingen inte längre fungerar måste vi i god tid upptäcka när det är dags att sätta in nya läkemedel, genom att övervaka nivån av hiv i kroppen. Behandling med andra och tredje linjens läkemedel måste också göras tillgänglig till ett överkomligt pris. Inget av detta sker idag, vilket betyder att tusentals patienter kommer att dö till följd av aids, säger han.

Till skillnad från äldre första linjens hivläkemedel är flertalet andra och tredje linjens behandling patenterad och alltför dyr för patienter i utvecklingsländer. I några av dessa länder innebär bytet till en ny behandling när den första inte längre fungerar att kostnaderna för behandlingen blir sjutton gånger högre.

För att hindra kraftigt stigande priser måste länder rutinmässigt använda sig av tvångslicenser, vilket gör det möjligt att producera fullgoda läkemedelskopior, så kallad generika av läkemedel under patentskydd för att tillhandahålla behandling till ett rimligt pris. Läkemedelsbolag bör därför lägga sina patent för hiv/aidsläkemedel i en så kallad "patentpool" som den internationella finansieringsorganet UNITAID skapat för att fattiga länder ska få tillgång till livsnödvändiga läkemedel till överkomliga priser. Patentpoolen förser generikaproducenter och forskare med läkemedelslicenser i utbyte mot en avgift som betalas till bolaget som tagit fram det ursprungliga preparatet.

- Det här är ett val för regeringar och givarländer. Är de beredda att ge fattiga människor samma chans till överlevnad på lång sikt som människor med hiv/aids i rika länder, eller bara ett par år extra i livet, säger Dr Tido von Schoen-Angerer, chef för Läkare Utan Gränsers Accesskampanj som syftar till att öka tillgången till livsnödvändiga mediciner i utvecklingsländerna.

För mer information, kontakta Stephan Grosse Rueschkamp vid Läkare Utan Gränsers Accesskampanj: +27 73 439 0892 or +41 79 293 0270 alt Borrie la Grange på Läkare Utan Gränsers Sydafrikakontor: +27 83 287 5294 or +27 79 872 2950. OBS på engelska!

Fakta:

Just nu får över tre miljoner människor som lever med hiv/aids i utvecklingsländerna behandling med antiretrovirala läkemedel. Uppskattningsvis sju miljoner människor i behov av behandling väntar ännu på tillgång. Läkare Utan Gränser driver hiv/aidsprojekt i cirka 30 länder och förser fler än 140 000 hivsmittade vuxna och barn med antiretroviral behandling.

Den nya rapporten "Hiv/aidsbehandling i utvecklingsländer - kampen för överlevnad har bara börjat" går att ladda ner från www.lakareutangranser.se

Bifogade filer

Word-dokument