Skip to main content

Tusentals behöver mat och skydd

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 09:33 CET

Cyklonen Giri som svepte över Burma den 22 oktober har i det närmaste ödelagt landets nordvästra del. Över 81 000 människor är nu hemlösa och 40 000 hektar jordbruksmark har totalförstörts bara några veckor före årets skörd. 

Över 50 procent av alla byar i området rapporteras vara förstörda och några helt utplånade. Läkare Utan Gränsers personal arbetar i Minbya, ett av de områden som drabbats hårdast av cyklonen.

Ökad risk för sjukdomar

Läkare Utan Gränser är nu oroliga för att cyklonens efterverkningar förvärrar ett redan svagt hälsotillstånd hos befolkningen. Just nu är det högsäsong för malaria och brist på skydd, mat och tillgång till hälso- och sjukvård ökar riskerna för sjukdomar.

Många familjer har sökt skydd i tempel eller andra provisoriska strukturer. Tillgången till mat rapporteras vara mycket dålig. Läkare Utan Gränser har behandlat äldre människor som var för svaga för att fly undan cyklonen och som skadats av nedfallande träd och bråte.

Utdelning av akuta förnödenheter

Läkare Utan Gränser har också, i samarbete med myndigheter och andra aktörer på plats, delat ut matpaket, material och verktyg för att bygga tillfälliga skydd. Fler utdelningar av akuta förnödenheter till tusentals drabbade familjer planeras under de kommande veckorna.

Organisationen bidrar även med medicinsk personal för att hjälpa till att ge sjukvård till den drabbade befolkningen, samt bidrar med läkemedel och medicinsk utrustning till lokala sjukvårdsinrättningar. I det område där Läkare Utan Gränser utvärderat hjälpbehoven efter stormen var tre av sex vårdcentraler totalförstörda.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Burma sedan 1992. På senare år har man fokuserat på att behandla hiv/aids, tuberkulos och malaria, samt akutinsatser i samband med naturkatastrofer som till exempel den förödande cyklonen Nargis under 2008. Läkare Utan Gränser driver 17 hiv/aids-kliniker som tillsammans ger hivbehandling till över 16 000 hivpositiva, samt driver nio vårdcentraler och över 30 hälsostationer för att upptäcka och behandla malaria.