Skip to main content

Utökade insatser behövs i Haiti

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 12:06 CET

Läkare Utan Gränser ser stora brister i insatserna mot kolera i Haiti som gör epidemin svår att kontrollera. Trots att det finns ett stort antal internationella organisationer på Haiti har insatserna mot kolera inte motsvarat behoven hos befolkningen.

Enligt landets myndigheter har 1 100 människor dött och minst 20 000 insjuknat i kolerautbrottet.

– Läkare Utan Gränser uppmanar alla grupper och organisationer i Haiti att utöka sina insatser för att möta behoven hos dem som riskerar att drabbas av kolera, säger Stefano Zannini, Läkare Utan Gränsers landansvarige i Haiti.

– Fler aktörer behövs för att behandla sjuka och sätta in förebyggande insatser, särskilt som antalet fall i landet nu ökar dramatiskt. Det finns inte tid för möten och debatter – man måste agera nu.

Nu behöver följande insatser prioriteras:

  • Informera befolkningen om vikten av att ha välfungerande kolerabehandlingscenter nära bostadsområden och att detta inte innebär stora risker. Det finns ett stort behov av att lugna befolkningen som är mycket rädda för sjukdomen som till nu varit helt okänd i landet.
  • Tillhandahålla rent, klorinerat vatten till drabbade områden runt om i landet, samt storskalig utdelning av tvål.
  • Bygga latriner och ta bort avfall på säkert sätt.
  • Säkerställa att avfallshantering fungerar vid sjukvårdsinrättningar för att förebygga smittspridning.
  • Inrätta lämpliga och kontrollerade avfallshanteringsplatser nära stadsområdena.
  • Inrätta vätskestationer i områden där kolerafall upptäckts, där människor kan hämta vätskeersättning.
  • Inrätta ett säkert och effektivt nätverk för remittering av allvarliga fall till koleracenter.
  • Säkerställa att döda kroppar kan tas om hand och begravas på ett säkert sätt.

Sedan utbrottets start har Läkare Utan Gränser öppnat mer än 20 koleracenter i huvudstaden Port-au-Prince, i Artibonite-regionen i de centrala delarna av landet och i norra Haiti. Mellan den 22 oktober och 14 november har organisationen behandlat mer än 16 500 personer. Över 240 ton medicinsk och logistisk utrustning har transporterats till landet. Mer än 1 000 lokalanställda och 150 internationella medarbetare arbetar tillsammans för att behandla koleran.

– Kolera är en sjukdom som är lätt att förebygga, säger Läkare Utan Gränsers krissamordnare Caroline Seguin. Sjukdomen må vara ny i Haiti, men metoderna för att förebygga och behandla sjukdomen är väletablerade. Vi kan inte ensamma kontrollera det här utbrottet utan en omedelbar ökning av insatserna från internationella organisationer och de haitiska myndigheterna.

I Port-au-Prince har antalet människor som sökt vård på inrättningar som stöds eller drivs av Läkare Utan Gränser ökat från 350 till 2 250 i veckan mellan den 7 och 14 november. I de norra delarna av landet ökade antalet fall från 280 till 1200 i veckan under samma tidsperiod.

Utöver insatserna mot kolera har Läkare Utan Gränser även över 3 000 haitiska och internationella medarbetare i landet. De driver sju sjukhus, med över 1000 sängar, som ger gratis vård och stöder två sjukvårdsinrättningar i Port-au-Prince som tillhör hälsoministeriet. Utanför huvudstaden stöder Läkare Utan Gränser sjukhus i Léogane och Jacmel med över 200 bäddar. I oktober öppnade organisationen även ett containersjukhus i Léogane.

För mer information kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40.


Sverige Radio, Vetandes Värld -Koleraepidemin ett faktum, 19 nov, 2010.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=4187495

Bifogade filer

Word-dokument